Medisch & Pharma

Zijn persoonlijke notities die een arts maakt in een patiëntendossier opvraagbaar door de patiënt? Beslissing GBA (Dewallens & Partners)

23 mei 2023

Wie is aansprakelijk bij een gebrekkige postoperatieve opvolging? (Bannister)

15 mei 2023

Kan een zorgverstrekker verzoeken aan het RIZIV om bijkomende personen te verhoren in kader van een onderzoek? (Eska Law)

28 april 2023

Wetsontwerp inzake de modernisering van de Wet Patiëntenrechten (Schuermans Advocaten)

27 maart 2023

Wat ingeval een zorgverstrekker komt te overlijden tijdens een procedure voor het RIZIV (Eska Law)

13 maart 2023

Niet-artsen voortaan welkom in een doktersvennootschap! (Van Havermaet)

22 februari 2023

Slachtoffer van een medische fout? Het missen van een diagnose door arts: niet per definitie een medische fout (Dehaese & Dehaese)

14 februari 2023

Het gebruik van robots tijdens operaties: wat met aansprakelijkheid? (Bannister)

23 januari 2023

Interpretatie van artikel 77sexies van de GVU-wet: de schorsing van een zorgverlener in de derdebetalersregeling (Eska Law)

13 januari 2023

Ereloonsupplementen van zorgverleners: wijziging door de Wet van 29 november 2022 (Dewallens & Partners)

11 januari 2023

Overschrijding door maximale P waarden per prestatiejaar door tandarts: het RIZIV legt een terugbetaling en een boete op (Eska Law)

4 januari 2023

Euthanasiewet: sanctieregeling ongrondwettig. Arrest Grondwettelijk Hof van 20 oktober 2022 (Dewallens & Partners)

25 oktober 2022

België op de vingers getikt in euthanasiezaak door het EHRM op 4 oktober 2022 (Dewallens & Partners)

6 oktober 2022

Veel voorkomende inbreuken op de RIZIV-reglementering door verpleegkundigen. Waar moet u op letten? (Eska Law)

8 september 2022

Kwaliteitswet: wijziging door de Wet van 30 juli 2022 (Prof. dr. Christophe Lemmens)

11 augustus 2022

Overige nieuws:

De geïnformeerde toestemming: een dynamiek tussen zorgverlener en patiënt. Noot bij Cassatie 31 maart 2022 (Monard Law)

19 april 2022

Griepvaccins voor een prikje: hoe prijsafspraken tussen farmaceutische groothandelaars leidde tot een boete van 29,8 miljoen euro (Monard Law)

5 april 2022

Mogelijkheid tot toepassing van de derdebetalersregeling voor elke patiënt en alle geneeskundige verstrekkingen (Eska Law)

7 maart 2022

Aankoopbeleid in ziekenhuizen. Beperking op de invulling van overheidsopdrachten bij de aankoop van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (Monard Law)

21 februari 2022

Schadevergoeding voor het krijgen van een kind: is dat zomaar mogelijk? (Bannister)

20 december 2021

Zorgverleners zullen hun patiënten moeten informeren over de tarieven van de meest gangbare vergoedbare verstrekkingen voor hun specifieke discipline. Wet van 27 oktober 2021 (Prof. dr. Christophe Lemmens)

19 december 2021

De weigering van een arts om zorgen te verstrekken aan niet-gevaccineerde patiënten (Prof. dr. Christophe Lemmens)

7 december 2021

Is het ziekenhuis aansprakelijk als je na een behandeling besmet bent met COVID19? (Bannister)

29 november 2021

Afwerving patiënten onder verpleegkundigen. Hoe voorkomen? (Eska Law)

25 oktober 2021

Reclame voeren als zorgverlener: wat is toegelaten? (Eska Law)

21 oktober 2021

Nieuwe vestigingswetgeving voor apotheken straks van kracht (Flex Advocaten)

20 oktober 2021

Informed consent en ereloonsupplementen blijven voor beroering zorgen. Cassatie 6 september 2021 (Prof. dr. Christophe Lemmens)

19 oktober 2021