De invoering van Boek 6
en de impact voor de medische sector

Prof. dr. Christophe Lemmens (Dewallens & Partners)

Webinar op vrijdag 4 oktober 2024

Medisch & Pharma

Patiëntendossier en persoonlijke notities (Dewallens & Partners)

19 juni 2024

De vernieuwde wet betreffende de rechten van de patiënt is van kracht. Maar wat verandert er nu precies voor de zorgverlener? (Monard Law)

29 mei 2024

Verkenning van de laatste wetgevende ontwikkelingen in de Verordening betreffende de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (Timelex)

8 mei 2024

Medische fouten : de rechtsbijstandsverzekering (Bannister)

12 april 2024

Bewijs in medische dossiers (Bannister)

12 maart 2024

Wet Patiëntenrechten in een nieuw jasje gestoken (Eska Law)

2 maart 2024

Rechten van de patiënt worden na 20 jaar aangepast aan de geëvolueerde gezondheidszorg (LegalNews)

23 februari 2024

Medische fouten: juridische basisbeginselen (Bannister)

5 februari 2024

Inzage in het medisch dossier van de overledene als erfgenaam. Een manier om de wilsonbekwaamheid tot testeren aan te vechten? (Bannister)

31 januari 2024

Waarschuwingsrecht en instructierecht voor de hoofdarts (Eska Law)

14 januari 2024

Het RIZIV oordeelt streng bij een dubbele aanrekening van de éénzelfde medicijn door een apotheek (Eska Law)

14 januari 2024

Een nieuwe revolutie in de artsenvennootschap? Toegang niet langer alleen voor artsen! (Dehaese & Dehaese)

14 januari 2024

De aanrekening van een toilet door een verpleegkundige: invulling door de Kamer van Beroep (Eska Law)

5 december 2023

Mag een patiënt een gratis kopij van zijn medisch dossier vragen? Arrest van het Hof van Justitie van 26 oktober 2023 (LegalNews)

27 oktober 2023

Euthanasiezaak: burgerlijke vordering tegen arts ongegrond verklaard op 24 oktober 2023 (LegalNews)

25 oktober 2023

Ziekenhuisconcentraties en de al of niet bevoegdheid van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA): volgt u nog? (Dewallens & Partners)

19 oktober 2023

Mag een patiënt een geluidsopname maken tijdens een consultatie? (LegalNews)

9 oktober 2023

Overheidsopdrachten voor biologische geneesmiddelen. KB van 13 september 2023 (LegalNews)

22 september 2023

Behandelingsovereenkomst tussen arts en patiënt, zorgovereenkomst tussen ziekenhuis en patiënt: kan de rechter deze aanvullen met een resultaatsverbintenis om veilige medische hulpzaken te gebruiken? Cassatie-arrest van 24 juli 2023 (LegalNews)

22 augustus 2023

Recht op een vertrouwenspersoon bij consultaties of behandelingen (Eska Law)

15 augustus 2023

Recht om vergeten te worden voor kandidaat-verzekerde met vroegere ernstige medische aandoening.  KB van 7 juni 2023 met nieuw referentierooster gepubliceerd in het Staatsblad van 17 juli 2023 (LegalNews)

18 juli 2023

Herorganisatie van de verpleegkundige zorg. Wet van 28 juni 2023 in het Staatsblad van 14 juli 2023 (Dewallens & Partners)

14 juli 2023

De administratieve geldboete in RIZIV-zaken: toepassing van de gunst van opschorting, geheel of gedeeltelijk uitstel (Eska Law)

6 juli 2023

Slachtoffer geworden van een medisch ongeval: wanneer komt het Fonds voor de Medische Ongevallen tussen? (Bannister)

5 juni 2023

Zijn persoonlijke notities die een arts maakt in een patiëntendossier opvraagbaar door de patiënt? Beslissing GBA (Dewallens & Partners)

23 mei 2023

Wie is aansprakelijk bij een gebrekkige postoperatieve opvolging? (Bannister)

15 mei 2023

Kan een zorgverstrekker verzoeken aan het RIZIV om bijkomende personen te verhoren in kader van een onderzoek? (Eska Law)

28 april 2023

Wetsontwerp inzake de modernisering van de Wet Patiëntenrechten (Schuermans Advocaten)

27 maart 2023

Wat ingeval een zorgverstrekker komt te overlijden tijdens een procedure voor het RIZIV (Eska Law)

13 maart 2023

Niet-artsen voortaan welkom in een doktersvennootschap! (Van Havermaet)

22 februari 2023

Overige nieuws: