Privacy en gezondheidsgegevens:
hot topics

Mr. An Vijverman (Dewallens & Partners)

Webinar op donderdag 7 december 2023

Mag een patiënt een gratis kopij van zijn medisch dossier vragen? Arrest van het Hof van Justitie van 26 oktober 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Volgens het Hof van Justitie (zaak C-307/22) heeft een patiënt het recht om een gratis kopij van zijn medisch dossier te vragen, zonder dat de patiënt daar een reden voor moet opgeven.

Enkel indien de patiënt al een gratis exemplaar heeft gekregen kan er een vergoeding worden gevraagd.

Lees het Persbericht van het Hof van Justitie

Webinar

Tijdens de webinar Privacy en gezondheidsgegevens: hot topics bespreekt mr. An Vijverman (advocaat-vennoot Dewallens & Partners) enkele hot topics inzake de verwerking van gezondheidsgegevens.

In het eerste deel zal worden stilgestaan bij het patiëntendossier en het spanningsveld tussen klinische proeven en de GDPR. Vervolgens zal een analyse worden gemaakt van de privacy-aspecten inzake digital health, health technology en medical apps. Tot slot zal ook dieper worden ingegaan op de overdracht van gezondheidsgegevens naar de VS.

Live op 7 december 2023, nadien on demand aangeboden.

Paralegal

Legal Counsel