Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Sociaal strafwetboek:
een grondige hervorming werd goedgekeurd

Mr. Kenny Decruyenaere en mr. Veerle Van Keirsbilck (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024

Geschillen & Procedure

Wraking van arbiters onder het CEPANI-reglement: (schijn van) partijdigheid of afhankelijkheid uit den boze (Schoups)

18 juli 2024

Wrakingsverzoeken in strafrechtelijke dossiers: Procedure en recente wijzigingen (Bannister)

16 juli 2024

Heropen uw cold case: rekeninginformatie opvragen voor bankbeslag vereenvoudigd (Intinya Law)

15 juli 2024

Ombudsdienst Bouw vanaf 2026 voor particuliere bouwgeschillen (Forum Advocaten)

20 juni 2024

Bijkomende bescherming voor onbeperkt aansprakelijke vennoten (Schuermans Advocaten)

19 juni 2024

Geen collectief vorderingsrecht voor vereniging die dierenbescherming tot doel heeft (Publieq)

14 juni 2024

Kan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank bij de beoordeling van de vordering tot aanstelling van een deskundige rekening houden met de verwachte kosten van de expertise? (LegalNews)

7 juni 2024

Waarde van de gegevens uit de bevolkingsregisters – rechters roepen de administratie tot de orde (Ichiban Consult)

4 juni 2024

Wijzigingen op komst voor de Federale Bemiddelingscommissie (Schoups)

31 mei 2024

Preventieve witwasverplichtingen: groter wordend risico voor niet-conformerende advocaten (Straf & Recht Advocaten)

30 mei 2024

Wist je dat bemiddeling met de overheid ook mogelijk is? (Melior Law & Mediation)

30 mei 2024

Nieuwe detectivewet op komst (LegalNews)

30 mei 2024

Hervorming van de minnelijke schikking en de guilty plea: opnieuw worden bestuurders en ondernemingen geviseerd (Van Steenbrugge Advocaten)

28 mei 2024

Als uitgedrukte frustraties over de financiële afwikkeling van een vroegere samenwerking belaging wordt. Cassatie spreekt zich uit (LegalNews)

24 mei 2024

Nieuwe regels voor de verjaring van de strafvordering van belang in fiscale strafzaken (Tiberghien)

1 mei 2024

Het Slachtofferfonds: meer tijd om financiële hulp aan te vragen (Gevaco Advocaten)

30 april 2024

Interesten bij gerechtelijke schuldvergelijking: het Hof van Cassatie verfijnt verder (Schoups)

27 april 2024

In het kader van een minnelijke schikking zal in de toekomst naast een geldsom eventueel ook een bestuursverbod kunnen opgelegd worden (LegalNews)

23 april 2024

Nieuwe wetgeving omtrent het gebruik van bodycams door de politie (Bannister)

23 april 2024

Meer rechtszekerheid voor de vennoten van een maatschap, VOF of CommV (LegalNews)

18 april 2024

Organisatie van zittingen per videoconferentie: wetsontwerp goedgekeurd (LegalNews)

18 april 2024

Bescherming van intellectuele eigendomsrechten – Bewijsmiddelen in het kader van het beschrijvend beslag. Arrest van het Hof van Cassatie (LegalNews)

18 april 2024

IBA Rules vs. Prague Rules: een duel tussen arbitrageregels? (Schoups)

16 april 2024

Nieuwigheden in de guilty plea procedure (Waeterinckx Advocaten)

15 april 2024

Wordt de Belgische class action binnenkort gewijzigd? (De Groote – De Man)

11 april 2024

De nieuwe DNA-wet (Bannister)

10 april 2024

Bevoegdheid van de lasthebber ad hoc om rechtsmiddelen aan te wenden: Cassatie is duidelijk (LegalNews)

5 april 2024

Nieuw Strafwetboek (eindelijk) aangenomen (Schuermans Advocaten)

4 april 2024

Bindende derdenbeslissing (Lydian)

27 maart 2024

Invoering van boek 6 BW: meer mogelijkheden voor de rechter ten gronde (Schoups)

26 maart 2024

Overige nieuws: