De gevolgen van het contract voor derden
Een analyse na de inwerkingtreding van Boek 5
(Incl. boek)

Prof. dr. Vincent Sagaert (KU Leuven / Eubelius)

Webinar op dinsdag 12 september 2023


Vlaamse erfbelasting:
10 fictiebepalingen onder de loep (incl. boek)

Prof. dr. Ayfer Aydogan (ECGB Advocaten / UGent)

Webinar op vrijdag 17 november 2023

Geschillen & Procedure

Aangekondigde verlaging van de rechtsplegingsvergoeding toch niet doorgevoerd: hoe als procespartij omgaan met de opeenvolgende indexaties van de rechtsplegingsvergoeding? (Schoups)

17 mei 2023

Het aanwenden van getuigenverklaringen in het arbeidsrecht – vorm (forma) boven inhoud (substantia)? (GD&A Advocaten)

24 april 2023

De invordering van internationale transportfacturatie, een geval apart (Flex Advocaten)

17 april 2023

Bewijsnood bij inbreuken op bedrijfsgeheimen en oneerlijke concurrentie (Monard Law)

6 april 2023

Grensoverschrijdende executie en de regeling inzake borgstelling. Cassatie-arrest van 10 maart 2023 (Omega Law)

31 maart 2023

Arbitrage vs. “gewone” rechtbanken: geen waterdichte schotten (Van Gompel Advocaten)

28 maart 2023

‘L’aveu en action’ opnieuw bevestigd door het Hof van Cassatie – Het gedrag van partijen kan het bestaan van een aannemingsovereenkomst bewijzen (Schoups)

24 maart 2023

Verminderde rechtsplegingsvergoeding met 10% vanaf 1 maart 2023? (Caluwaerts Uytterhoeven)

20 maart 2023

Bemiddeling als wapen tegen polarisering in geschillen tussen gemeenten en haar burgers en ondernemingen? Alvast het proberen waard (Schuermans Advocaten)

28 februari 2023

Wat als….? De rechter mag bij zijn beoordeling geen rekening houden met toekomstige en onzekere omstandigheden. Cassatie 20 januari 2023 (LegalNews)

18 februari 2023

Ook derden kunnen nu bij het Marktenhof beroep instellen tegen beslissingen van de geschillenkamer van de GBA (Eubelius)

14 februari 2023

Grondwettelijk Hof bevestigt de voorrang van de rechtspraak van het Hof van Justitie op de rechtspraak van het Hof van Cassatie (Seeds of Law)

20 januari 2023

De KMS als proefproject bij de Arbeidsrechtbank Antwerpen (Bannister)

20 januari 2023

Aannemingsovereenkomst zonder schriftelijk bewijs: de bekentenis levert een bewijs op tegen wie ze heeft gedaan. Cassatie 5 december 2022 (LegalNews)

19 januari 2023

Vordering van de tegenpartij ontvankelijk, maar gegrond. Kan men dan in hoger beroep de ontvankelijkheid van de vordering alsnog ter discussie stellen? Cassatie 9 december 2022 (Omega Law)

14 januari 2023

10 punten / €395

5 webinars on demand

11 punten / €345

4 webinars on demand

8 punten / €345

3 webinars on demand

9 punten / €395

5 webinars on demand

7 punten / €395

5 webinars on demand

Overige nieuws:

‘L’aveu en action’ opnieuw bevestigd door het Hof van Cassatie – Het gedrag van partijen kan het bestaan van een aannemingsovereenkomst bewijzen (Schoups)

24 maart 2023

Verminderde rechtsplegingsvergoeding met 10% vanaf 1 maart 2023? (Caluwaerts Uytterhoeven)

20 maart 2023

Bemiddeling als wapen tegen polarisering in geschillen tussen gemeenten en haar burgers en ondernemingen? Alvast het proberen waard (Schuermans Advocaten)

28 februari 2023

Wat als….? De rechter mag bij zijn beoordeling geen rekening houden met toekomstige en onzekere omstandigheden. Cassatie 20 januari 2023 (LegalNews)

18 februari 2023

Ook derden kunnen nu bij het Marktenhof beroep instellen tegen beslissingen van de geschillenkamer van de GBA (Eubelius)

14 februari 2023

Grondwettelijk Hof bevestigt de voorrang van de rechtspraak van het Hof van Justitie op de rechtspraak van het Hof van Cassatie (Seeds of Law)

20 januari 2023

De KMS als proefproject bij de Arbeidsrechtbank Antwerpen (Bannister)

20 januari 2023

Aannemingsovereenkomst zonder schriftelijk bewijs: de bekentenis levert een bewijs op tegen wie ze heeft gedaan. Cassatie 5 december 2022 (LegalNews)

19 januari 2023

Vordering van de tegenpartij ontvankelijk, maar gegrond. Kan men dan in hoger beroep de ontvankelijkheid van de vordering alsnog ter discussie stellen? Cassatie 9 december 2022 (Omega Law)

14 januari 2023

Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest. De aanpassing door de Wet van 26 december 2022 (LegalNews)

12 januari 2023

OVB keurt de invoering van het bediendenstatuut voor de advocaat goed! (Buyssens Advocaten)

23 december 2022

Fiscus dient het beroepsgeheim van de advocaat te allen tijde te eerbiedigen (De Langhe Advocaten)

21 december 2022