Het nieuwe Boek 6 en de impact inzake verzekeringen:
een analyse aan de hand van 10 knelpunten

Mr. Sandra Lodewijckx en mr. Pieter-Jan Van Mierlo (Lydian)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Aandeelhoudersovereenkomsten
in het licht van de nieuwe wetgeving

Mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 31 mei 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


Vereffening-verdeling van nalatenschappen:
16 probleemstellingen

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024

Geschillen & Procedure

IBA Rules vs. Prague Rules: een duel tussen arbitrageregels? (Schoups)

16 april 2024

Nieuwigheden in de guilty plea procedure (Waeterinckx Advocaten)

15 april 2024

Wordt de Belgische class action binnenkort gewijzigd? (De Groote – De Man)

11 april 2024

De nieuwe DNA-wet (Bannister)

10 april 2024

Bevoegdheid van de lasthebber ad hoc om rechtsmiddelen aan te wenden: Cassatie is duidelijk (LegalNews)

5 april 2024

In het kader van een minnelijke schikking zal in de toekomst naast een geldsom eventueel ook een bestuursverbod kunnen opgelegd worden (LegalNews)

4 april 2024

Nieuw Strafwetboek (eindelijk) aangenomen (Schuermans Advocaten)

4 april 2024

Meer rechtszekerheid voor de vennoten van een maatschap, VOF of CommV (LegalNews)

27 maart 2024

Bindende derdenbeslissing (Lydian)

27 maart 2024

Invoering van boek 6 BW: meer mogelijkheden voor de rechter ten gronde (Schoups)

26 maart 2024

Nieuw Belgisch Strafwetboek aangenomen (Lydian)

7 maart 2024

Vordering tot staking wegens het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim: is een uitspraak mogelijk vooraleer de strafrechter heeft beslist? Cassatie-arrest van 15 februari 2024 (LegalNews)

6 maart 2024

Een vergiftigd geschenk (bis) van de wetgever inzake witwassen (Waeterinckx Advocaten)

1 maart 2024

Na 150 jaar is er een nieuw Strafwetboek (Team Justitie)

23 februari 2024

Gerechtelijke schuldvergelijking: de compensatie kan geen uitwerking krijgen voor het tijdstip van het vonnis. Cassatie-arrest van 5 februari 2024 (LegalNews)

21 februari 2024

Cas­sa­tie reikt hulp­mid­del aan bij bewijs­nood en beves­tigt een ver­al­ge­meend bewijsbeslag (DLPA Advocaten)

20 februari 2024

Herstelmaatregel inzake ruimtelijke ordening: moet die in beroep eenparig worden beslist als deze in eerste aanleg niet werd gevonnist? Cassatie-arrest van 30 januari 2024 (LegalNews)

14 februari 2024

Onbetaalde grensoverschrijdende factuur innen? Het kan! (Studio Legale)

1 februari 2024

Bewijs in beslag nemen via toegang tot de woning: een brug te ver? Cassatie spreekt zich uit (LegalNews)

31 januari 2024

Moet eiser in cassatie voor zitting toegang krijgen tot ontwerparrest? (Waeterinckx Advocaten)

25 januari 2024

Wijziging Wet ‘openbaarheid van bestuur’ (KPMG Law)

23 januari 2024

Een minnelijke schikking in kort geding: een wetswijziging op komst (Schoups)

16 januari 2024

Hervorming Raad van State (EY Law)

15 januari 2024

Inbreuk op arbeids- en rusttijden (tachograaf): welk gerecht is bevoegd in hoger beroep? Cassatie-arrest van 24 oktober 2023 (LegalNews)

11 januari 2024

Bemiddeling in de bouw: van stilstand tot heropstart van de werf (Gevaco Advocaten)

10 januari 2024

Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verdeling en veiling van onverdeelde goederen (Schuermans Advocaten)

9 januari 2024

Een minnelijke schikking in kort geding: een wetswijziging op komst (Schoups)

8 januari 2024

Bezint eer ge verhaalt: de verzekeraar die verhaal wil uitoefenen op zijn verzekerde moet (redelijk) snel zijn, maar ook niet té snel (Schoups)

3 januari 2024

Minnelijke oplossing van geschillen wordt sterk bevorderd. Wet van 19 december 2023 houdende diverse bepalingen in burgerlijke en gerechtelijke zaken (LegalNews)

27 december 2023

Een overwinning voor Gelijke Kansen: de Rechtbank tikt De Lijn op de vingers (Van Steenbrugge Advocaten)

21 december 2023

Overige nieuws: