Geschillen & Procedure

Organisatie van zittingen per videoconferentie: wetsontwerp ingediend (LegalNews)

7 december 2023

Fiscale visitatie: actief zoekrecht, geen huiszoeking, verbaal verzet steeds mogelijk (Eubelius)

4 november 2023

Expertenschatting niet steeds tegenstelbaar aan Vlabel. Rechtbank geeft Vlabel gelijk (LegalNews)

2 november 2023

Samen bouwen aan een minnelijke oplossing voor bouwgeschillen (Caluwaerts Uytterhoeven)

25 oktober 2023

U mag de fiscus de deur wijzen! (Cazimir)

11 oktober 2023

Vlaams meldpunt grensoverschrijdend gedrag van start op 25 september 2023 (LegalNews)

28 september 2023

Zuivering van onroerende goederen. Wijzigingen in het op 13 september 2023 ingediende Wetsontwerp houdende diverse bepalingen in burgerlijke en gerechtelijke zaken (LegalNews)

22 september 2023

Spiegeltje spiegeltje aan de wand, naar een vereenvoudigde elektronische bewijsverzameling in elk Europees land? (Waeterinckx Advocaten)

20 september 2023

Hervorming van boek 2 van het Strafwetboek. Wetsontwerp ingediend op 13 september 2023 (LegalNews)

14 september 2023

Hoger beroep tegen een administratieve beslissing (Eska Law)

11 september 2023

Nietigheid van de aankoop van een appartement. Ontbreken van een Belgische uitspraak na 7 jaar en 8 maanden is strijdig met art. 6§1 van het EVRM. Arrest  EHRM van 5 september 2023 (LegalNews)

7 september 2023

Laster via sociale media. Wat doe je ertegen? (Monard Law)

6 september 2023

Beperkte beslagbaarheid van goederen (Studio Legale)

1 september 2023

Uithuiszetting in Brussel. Procedureregels voor gerechtelijke uitzettingen gewijzigd. Ordonnantie van 22 juni 2023 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gepubliceerd in het Staatsblad van 21 augustus 2023 (LegalNews)

31 augustus 2023

Antwerps parket blaast de ‘guilty plea’ nieuw leven in (Everest)

31 augustus 2023

Vrijlating mits borgsom: dient de rechter deze te bepalen rekening houdende met de financiële draagkracht? Cassatie-arrest van 16 augustus 2023 (LegalNews)

19 augustus 2023

Het charter voor bouwzaken: naar een meer duurzame, effectieve en proceseconomische oplossing voor bouwgeschillen (Schoups)

10 augustus 2023

Doorslaggevende wijzigingen aan wetten op de Raad van State (Publius)

9 augustus 2023

Wet van 31 juli 2023 (IV) om justitie menselijker, sneller en straffer te maken gepubliceerd in het Staatsblad van 9 augustus 2023 (LegalNews)

9 augustus 2023

Gegevensbeschermings-autoriteit: uitbreiding mogelijkheid naar derde-belanghebbenden om beroep in te stellen tegen een beslissing  van de geschillenkamer. Wetsvoorstel aangenomen op 19 juli 2023 (LegalNews)

19 juli 2023

Handhaving van Vlaamse regelgeving: kaderdecreet goedgekeurd op 12  juli 2023 (LegalNews)

13 juli 2023

Vierde jaarverslag over de rechtsstaat 2023 (onderzoek per lidstaat) gepubliceerd door de Europese Commissie op 5 juli 2023 (LegalNews)

6 juli 2023

Bemiddeling. De juiste keuze voor uw conflict? (Bannister)

5 juli 2023

Hoe zorg je voor de uitvoering van buitenlandse vonnissen in België? (Seeds of Law)

27 juni 2023

Verhoging van de drempel voor de instelling van hoger beroep. Wetsvoorstel ingediend op 20 juni 2023 (LegalNews)

24 juni 2023

Niet voor beslag vatbare goederen: wet van 7 april 2023 (LegalNews)

21 juni 2023

Aangekondigde verlaging van de rechtsplegingsvergoeding toch niet doorgevoerd: hoe als procespartij omgaan met de opeenvolgende indexaties van de rechtsplegingsvergoeding? (Schoups)

17 mei 2023

Het aanwenden van getuigenverklaringen in het arbeidsrecht – vorm (forma) boven inhoud (substantia)? (GD&A Advocaten)

24 april 2023

De invordering van internationale transportfacturatie, een geval apart (Flex Advocaten)

17 april 2023

Bewijsnood bij inbreuken op bedrijfsgeheimen en oneerlijke concurrentie (Monard Law)

6 april 2023

Overige nieuws: