Geschillen & Procedure

BOEKEN in de kijker:

Overige nieuws:

Aannemingsovereenkomst zonder schriftelijk bewijs: de bekentenis levert een bewijs op tegen wie ze heeft gedaan. Cassatie 5 december 2022 (LegalNews)

19 januari 2023

Vordering van de tegenpartij ontvankelijk, maar gegrond. Kan men dan in hoger beroep de ontvankelijkheid van de vordering alsnog ter discussie stellen? Cassatie 9 december 2022 (Omega Law)

14 januari 2023

Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest. De aanpassing door de Wet van 26 december 2022 (LegalNews)

12 januari 2023

OVB keurt de invoering van het bediendenstatuut voor de advocaat goed! (Buyssens Advocaten)

23 december 2022

Fiscus dient het beroepsgeheim van de advocaat te allen tijde te eerbiedigen (De Langhe Advocaten)

21 december 2022

Grondige hervorming Raad van State op komst (Caluwaerts Uytterhoeven)

28 november 2022

Specifiek onderzoek naar strafrechtelijk verwijtbaar gedrag: babylonische spraakverwarringen (Waeterinckx Advocaten)

17 november 2022

Dwangsom en uitvoeringstermijn: opletten geblazen voor het aanvangspunt (Van Steenbrugge Advocaten)

15 november 2022

De Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel introduceert versnelde trajecten voor bouw- en IP-zaken. Wat betekent dit voor uw bouwgeschil? (Orys Advocaten)

31 oktober 2022

Grondwettelijk Hof vernietigt DAC6: Advocaten moeten zich ook voor marktklare constructies op hun beroepsgeheim kunnen beroepen (Tiberghien)

26 oktober 2022

Grondwettelijk Hof opent deur voor (uitgesteld) cassatieberoep in assisenzaken (Gevaco Advocaten)

21 oktober 2022

Sociale Inspectie teruggefloten! (Buyssens Advocaten)

3 oktober 2022