Privacy & Gegevensbescherming

Gebruik van cookies bij de VRT. Beslissing GBA op 5 december 2023 (LegalNews)

7 december 2023

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de GBA goedgekeurd op 6 december 2023 (LegalNews)

7 december 2023

AVG en de voorwaarden waaronder de nationale toezichthouder een administratieve geldboete kan opleggen aan een of meer verwerkings-verantwoordelijken. Hof van Justitie spreekt zich uit (LegalNews)

5 december 2023

Hoe juridisch correct communiceren over een ontslag? (Claeys & Engels)

30 november 2023

Rechten van de patiënt worden na 20 jaar aangepast aan de geëvolueerde gezondheidszorg (LegalNews)

23 november 2023

Veilig omgaan met AI binnen je bedrijf: risico’s beperken in 5 stappen (Sirius Legal)

23 november 2023

Ethisch hacken gelegaliseerd in België (IFORI)

22 november 2023

META: betalen met geld of met persoonlijke data? (Studio Legale)

21 november 2023

Het gebruik van bodycams door de politie. Wet gepubliceerd in het Staatsblad van 20 november 2023 (LegalNews)

21 november 2023

Weigering veiligheidsattest door de Belgische Nationale Veiligheidsoverheid: heeft betrokkene recht op inzage in zijn gegevens? (LegalNews)

17 november 2023

De nieuwe klokkenluiderswet: wat houdt ze in? (De Groote – De Man)

6 november 2023

Gegevensbescherming en de metaverse: meer van hetzelfde of een grote uitdaging? (aternio)

1 november 2023

Mag een patiënt een gratis kopij van zijn medisch dossier vragen? Arrest van het Hof van Justitie van 26 oktober 2023 (LegalNews)

27 oktober 2023

E-mail verzenden aan studenten en collega’s naar aanleiding van het ontslag van een docent. Beslissing GBA van 26 oktober 2023 (LegalNews)

27 oktober 2023

De GBA publiceert een checklist voor het correcte gebruik van cookies (GBA)

24 oktober 2023

Meta-platforms: inbreuken op de AVG door dominante platformen kunnen misbruik uitmaken onder het mededingingsrecht (Eubelius)

19 oktober 2023

Het Data Privacy Framework: nieuw adequaatheidsbesluit aangenomen door de Europese Commissie over gegevensstromen tussen de EU en de VS (Eubelius)

19 oktober 2023

Passagiersgegevens: is de wet die het meedelen verplicht rechtsgeldig? Wat met de privacy? Arrest Grondwettelijk Hof van 12 oktober 2023 (LegalNews)

17 oktober 2023

Raadpleging gegevens rijksregister van ex-medewerker door notaris – beslissing GBA (Studio Legale)

16 oktober 2023

Prediken van deur-tot-deur en gegevensbescherming: Getuigen van Jehova t. Finland – EHRM (Studio Legale)

11 oktober 2023

De evolutie van generatieve AI in het juridische landschap (Novagraaf)

10 oktober 2023

Mag een patiënt een geluidsopname maken tijdens een consultatie? (LegalNews)

9 oktober 2023

De Europese AI Act: wat bedrijven nu al moeten weten (De Groote – De Man)

9 oktober 2023

Mogen we weer Amerikaanse tools gebruiken? – Passende bescherming voor gegevensdoorgiften naar de Verenigde Staten onder het Data Privacy Framework (Claeys & Engels)

2 oktober 2023

Recht op inzage – beslissing GBA van 13 maart 2023 (Studio Legale)

25 september 2023

Van de weg geplukt voor belastingschulden (Studio Legale)

22 september 2023

Is het online publiceren van persoonsgegevens van een sporter die doping heeft gebruikt een schending van de AVG? (LegalNews)

14 september 2023

Hoe kan een online examen privacyvriendelijk plaatsvinden? (Mr. Franklin)

14 september 2023

Biometrische gegevens – Aanbeveling betreffende de verwerking van biometrische gegevens (Studio Legale)

12 september 2023

School veroordeeld tot het nemen van beleidsmaatregelen in het kader van de GDPR (Mr. Franklin)

11 september 2023

Overige nieuws: