Aandachtspunten bij het opstellen
en analyseren van ICT-contracten

Mr. Lynn Pype en mr. Liesa Boghaert (Timelex)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024

Privacy & Gegevensbescherming

Verzoek tot inzage van werknemer bij werkgever in de IT-adviessector (Studio Legale)

15 april 2024

De nieuwe DNA-wet (Bannister)

10 april 2024

De AI-Verordening: geen ‘Minority Report’ in de Europese Unie (Schuermans Advocaten)

9 april 2024

32 miljoen euro boete voor te strenge controle werknemers (Claeys & Engels)

21 maart 2024

De zaak IAB Europe: het HvJ-EU beantwoordt prejudiciële vragen (GBA)

7 maart 2024

Transparantie in de schijnwerpers: een les van de GBA (deJuristen)

6 maart 2024

Het Belgisch Staatsblad als verwerkings-verantwoordelijke (aternio)

4 maart 2024

Wet van 25 december 2023 tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de GBA gepubliceerd op 1 maart 2024 (LegalNews)

1 maart 2024

Europese Commissie opent eerste formeel onderzoek onder DSA tegen Tiktok (Sirius Legal)

26 februari 2024

Rechten van de patiënt worden na 20 jaar aangepast aan de geëvolueerde gezondheidszorg (LegalNews)

23 februari 2024

De positie van DPO’s onder de loep: samenvatting EDPB rapport in 9 punten (Sirius Legal)

16 februari 2024

Synthetische data – een wondermiddel of garantie voor gegevensbeschermings-kopzorgen? (Timelex)

13 februari 2024

Derden kunnen nu ook tussenkomen in procedures voor de Geschillenkamer van de GBA en beroep instellen voor het Marktenhof (Eubelius)

9 februari 2024

Het gebruik van cookies: een overzicht (Mr. Franklin)

29 januari 2024

De foutparkeerder, de parkeerwachter, de deurwaarder en de GDPR (Studio Legale)

25 januari 2024

Wijziging Wet ‘openbaarheid van bestuur’ (KPMG Law)

23 januari 2024

Schadevergoeding bij inbreuken op de GDPR (Mr. Franklin)

2 januari 2024

Verwijderen persoonsgegevens uit doopregister. Beslissing GBA 19 december 2023 (LegalNews)

21 december 2023

Privacyregelgeving in het kader van een overnameproces (Monard Law)

20 december 2023

De GBA beboet onderneming omdat het weigerde klanten hun opgenomen telefoongesprekken te laten horen (Mr. Franklin)

18 december 2023

Hacking en privacy. Is een vordering tot vergoeding van immateriële schade op grond van de vrees voor mogelijk misbruik van persoonsgegevens mogelijk of niet? Hof van Justitie spreekt zich uit (LegalNews)

15 december 2023

Gebruik van cookies bij de VRT. Beslissing GBA op 5 december 2023 (LegalNews)

7 december 2023

AVG en de voorwaarden waaronder de nationale toezichthouder een administratieve geldboete kan opleggen aan een of meer verwerkings-verantwoordelijken. Hof van Justitie spreekt zich uit (LegalNews)

5 december 2023

Hoe juridisch correct communiceren over een ontslag? (Claeys & Engels)

30 november 2023

Veilig omgaan met AI binnen je bedrijf: risico’s beperken in 5 stappen (Sirius Legal)

23 november 2023

Ethisch hacken gelegaliseerd in België (IFORI)

22 november 2023

META: betalen met geld of met persoonlijke data? (Studio Legale)

21 november 2023

Het gebruik van bodycams door de politie. Wet gepubliceerd in het Staatsblad van 20 november 2023 (LegalNews)

21 november 2023

Weigering veiligheidsattest door de Belgische Nationale Veiligheidsoverheid: heeft betrokkene recht op inzage in zijn gegevens? (LegalNews)

17 november 2023

De nieuwe klokkenluiderswet: wat houdt ze in? (De Groote – De Man)

6 november 2023

Overige nieuws: