Medisch & Pharma

BOEKEN in de kijker:

Overige nieuws:

Veel voorkomende inbreuken op de RIZIV-reglementering door verpleegkundigen. Waar moet u op letten? (Eska Law)

8 september 2022

Kwaliteitswet: wijziging door de Wet van 30 juli 2022 (Prof. dr. Christophe Lemmens)

11 augustus 2022

Lang leve de ziekenhuissamenwerking! Voorontwerp van decreet (Prof. dr. Christophe Lemmens)

16 mei 2022

RIZIV voert nationaal onderzoek naar prestaties verleend door verpleegkundigen in instellingen voor mindervaliden (Eska Law)

10 mei 2022

Medical apps & traps: nieuwe verstrengde en verruimde regelgeving voor medische softwareleveranciers (Monard Law)

22 april 2022

De geïnformeerde toestemming: een dynamiek tussen zorgverlener en patiënt. Noot bij Cassatie 31 maart 2022 (Monard Law)

19 april 2022

Griepvaccins voor een prikje: hoe prijsafspraken tussen farmaceutische groothandelaars leidde tot een boete van 29,8 miljoen euro (Monard Law)

5 april 2022

Mogelijkheid tot toepassing van de derdebetalersregeling voor elke patiënt en alle geneeskundige verstrekkingen (Eska Law)

7 maart 2022

Aankoopbeleid in ziekenhuizen. Beperking op de invulling van overheidsopdrachten bij de aankoop van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (Monard Law)

21 februari 2022

Schadevergoeding voor het krijgen van een kind: is dat zomaar mogelijk? (Bannister)

20 december 2021

Zorgverleners zullen hun patiënten moeten informeren over de tarieven van de meest gangbare vergoedbare verstrekkingen voor hun specifieke discipline. Wet van 27 oktober 2021 (Prof. dr. Christophe Lemmens)

19 december 2021

De weigering van een arts om zorgen te verstrekken aan niet-gevaccineerde patiënten (Prof. dr. Christophe Lemmens)

7 december 2021