Diversiteit en inclusie op de werkvloer:
welke passende (re)acties zijn noodzakelijk als werkgever?

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op vrijdag 24 november 2023 


Vlaamse erfbelasting:
10 fictiebepalingen onder de loep (incl. boek)

Prof. dr. Ayfer Aydogan (ECGB Advocaten / UGent)

Webinar op vrijdag 17 november 2023


De gevolgen van het contract voor derden
Een analyse na de inwerkingtreding van Boek 5
(Incl. boek)

Prof. dr. Vincent Sagaert (KU Leuven / Eubelius)

Webinar op dinsdag 12 september 2023

Medisch & Pharma

Slachtoffer geworden van een medisch ongeval: wanneer komt het Fonds voor de Medische Ongevallen tussen? (Bannister)

5 juni 2023

Zijn persoonlijke notities die een arts maakt in een patiëntendossier opvraagbaar door de patiënt? Beslissing GBA (Dewallens & Partners)

23 mei 2023

Wie is aansprakelijk bij een gebrekkige postoperatieve opvolging? (Bannister)

15 mei 2023

Kan een zorgverstrekker verzoeken aan het RIZIV om bijkomende personen te verhoren in kader van een onderzoek? (Eska Law)

28 april 2023

Wetsontwerp inzake de modernisering van de Wet Patiëntenrechten (Schuermans Advocaten)

27 maart 2023

Wat ingeval een zorgverstrekker komt te overlijden tijdens een procedure voor het RIZIV (Eska Law)

13 maart 2023

Niet-artsen voortaan welkom in een doktersvennootschap! (Van Havermaet)

22 februari 2023

Slachtoffer van een medische fout? Het missen van een diagnose door arts: niet per definitie een medische fout (Dehaese & Dehaese)

14 februari 2023

Het gebruik van robots tijdens operaties: wat met aansprakelijkheid? (Bannister)

23 januari 2023

Interpretatie van artikel 77sexies van de GVU-wet: de schorsing van een zorgverlener in de derdebetalersregeling (Eska Law)

13 januari 2023

Ereloonsupplementen van zorgverleners: wijziging door de Wet van 29 november 2022 (Dewallens & Partners)

11 januari 2023

Overschrijding door maximale P waarden per prestatiejaar door tandarts: het RIZIV legt een terugbetaling en een boete op (Eska Law)

4 januari 2023

Euthanasiewet: sanctieregeling ongrondwettig. Arrest Grondwettelijk Hof van 20 oktober 2022 (Dewallens & Partners)

25 oktober 2022

België op de vingers getikt in euthanasiezaak door het EHRM op 4 oktober 2022 (Dewallens & Partners)

6 oktober 2022

Veel voorkomende inbreuken op de RIZIV-reglementering door verpleegkundigen. Waar moet u op letten? (Eska Law)

8 september 2022

Overige nieuws: