Recht op een vertrouwenspersoon bij consultaties of behandelingen (Eska Law)

Auteur: Eska Law

Begin deze week werd het wetsontwerp van Minister van Volksgezondheid Vandenbroucke goedgekeurd op de ministerraad aangaande de herziening van de wet op patiëntenrechten. Het wetsontwerp is mede het product van de feedback van de bevolking, dewelke tot 18 april haar opmerkingen kon doorgeven. Op grond van deze feedback werd onder meer het recht op de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon tijdens consultaties en behandelingen expliciet verankerd in een nieuwe wet op de patiëntenrechten.

Dit betreft een toevoeging op het recht op intimiteit voor de patiënt. Wanneer een patiënt het nodig vindt dat zijn vertrouwenspersoon aanwezig is tijdens de dienstverlening door de zorgverlener, moet dit voortaan principieel mogelijk zijn. Enkel als het organisatorisch onmogelijk is of er andere gegronde redenen zijn, zoals bijvoorbeeld hygiënemaatregelen, zal de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon bij de dienstverlening mogen worden geweigerd.

De vereiste van toestemming door de patiënt voor de aanwezigheid van personen wiens aanwezigheid niet is verantwoord in het kader van de dienstverstrekking, blijft behouden. Te denken hierbij valt aan studenten geneeskunde tijdens een kijkstage. De patiënt mag ook op geen enkele wijze onder druk worden gezet om zijn akkoord te geven indien hij zich daar niet comfortabel bij voelt.

Bron: Eska Law

» Bekijk alle artikels: Medisch & Pharma

Paralegal