Loading...
Disclaimer & privacy 2017-08-15T20:51:05+00:00

DISCLAIMER EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Algemene disclaimer

De informatie die u op deze website (www.legalnews.be) aantreft, is louter informatief en kan in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. LegalNews.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie. LegalNews.be is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze site te bereiken zouden zijn.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Door deze website te bezoeken, aanvaardt u dat de volledige inhoud op deze website, beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd. De Belgische rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan.

 

PRIVACYVERKLARING

LegalNews.be stelt alles in het werk om de privacy van zijn website-bezoekers te beschermen.

LegalNews.be kan bepaalde gegevens verzamelen volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De door u verstrekte informatie gebruiken wij enkel om contact met u op te nemen in het kader van onze nieuwsbrieven en om u, waar mogelijk, de gevraagde informatie over onze activiteiten te bezorgen.

Zoals gebruikelijk bij websites, maakt onze website gebruik van cookies, hoofdzakelijk om de taal waarin u de website bekijkt te registreren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer kunnen gezet worden. De verkregen informatie wordt gebruikt op een anonieme, gegroepeerde basis en u kunt er niet door geïdentificeerd worden. U hoeft onze cookies niet te aanvaarden en u kunt uw browserinstellingen aanpassen opdat cookies niet aanvaard worden.

De verzamelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt nooit aan derden doorgegeven tenzij wij er wettelijk toe verplicht zijn.

U hebt het recht om een kopie te vragen van uw persoonlijke gegevens en ze te laten wijzigen of verwijderen uit onze bestanden. Alle inlichtingen en verzoeken kunt u sturen naar tom@legalnews.be.