Vennootschappen & Verenigingen

De partiële splitsing: mogelijke oplossing om uw vastgoed af te splitsen (Deloitte)

6 december 2023

Is uw privévermogen in gevaar in geval van bestuurdersaansprakelijkheid!? (Deloitte)

5 december 2023

Benoeming van nieuwe bestuurder(s) in vennootschappen vereist bijkomende administratieve formaliteiten (Odigo Advocaten)

29 november 2023

Hof van beroep Gent versoepelt bezoldigingstheorie onroerend goed voor vennootschappen (Everest)

29 november 2023

VZW’s en jaarlijkse taks tot vergoeding van de successierechten: ingrijpende wijzigingen goedgekeurd (LegalNews)

28 november 2023

Nieuwe regeling voor certificaten bij grensoverschrijdende fusies, splitsingen en omzettingen treedt in werking op 1 december 2023 (Eubelius)

27 november 2023

Welke WACC voor mijn start-up? (Deminor)

13 november 2023

Cassatie over strafrechtelijk risicobeheer en delegatie van bevoegdheden (Waeterinckx Advocaten)

9 november 2023

Mobiliteitsrichtlijn en controle of  grensoverschrijdende verrichting niet is opgezet voor onrechtmatige of frauduleuze doeleinden. KB van 20 oktober 2023 (LegalNews)

31 oktober 2023

Belangenconflict bij de inkoop van eigen aandelen ten voordele van bestuurders (Flex Advocaten)

31 oktober 2023

Digitale oprichting van een VZW en bepaalde vennootschapsvormen voortaan via Just-on-Web (Gevaco Advocaten)

28 oktober 2023

Hoe iemand handtekeningsbevoegdheid geven in uw VZW? (aternio)

25 oktober 2023

Vastgoed in de vennootschap: welke gevolgen voor erfrecht en erfbelasting? (Baker Tilly)

23 oktober 2023

Vermijd conflicten tussen aandeelhouders (Deminor)

18 oktober 2023

Uitkering van een onroerend goed na de schrapping van het kapitaalbegrip in het nieuw WVV. Vlabel publiceert haar Administratief standpunt (LegalNews)

11 oktober 2023

Meerwaarden op aandelen enkel na kostenaftrek belastbaar (Eubelius)

28 september 2023

Liquidatiereserve na de verkoop van aandelen? Hof Gent brengt goed fiscaal nieuws voor M&A praktijk (Lamote Stragier Advocaten)

26 september 2023

Belgische belastingvrijstellingen aan ondernemingen die deel uitmaken van multinationale groepen zijn onrechtmatige staatssteun. Arrest Hof van Justitie van 20 september 2023 (LegalNews)

21 september 2023

Hoofdelijkheid: nood aan een dubbele handtekening? (Caluwaerts Uytterhoeven)

20 september 2023

Abnormale en goedgunstige voordelen (Lauwers Fiscale Advocaten)

19 september 2023

Vastgoed in vennootschap. Moet er een link zijn tussen de kosten en de prestaties van de bedrijfsleider? Arrest Hof van beroep Gent van 5 september 2023 (LegalNews)

15 september 2023

Een onderneming oprichten en beheren kan nu digitaal met JustAct op Just-on-web (LegalNews)

14 september 2023

Het gunstregime voor familiale vennootschappen: een overzicht van de voorwaarden (Paqt Advocaten)

14 september 2023

Rechten van aandeelhouders (Bricks Advocaten)

13 september 2023

Vaste inrichtingen vanuit het oogpunt van directe belastingen – Enkele aandachtspunten en actuele tendenzen (Grant Thornton)

11 september 2023

De kaaimantaks anno 2023: een kameleon met vele gedaanten (Imposto Advocaten)

5 september 2023

De inkoop van eigen aandelen als exit mechanisme (Deminor)

5 september 2023

Doorlichting van buitenlandse directe investeringen (BDI) verplicht vanaf 1 juli 2023 (Seeds of Law)

4 september 2023

De deadline van 1 januari 2024 voor vennootschappen nadert (Seeds of Law)

1 september 2023

Kan aan een (té actieve) aandeelhouder de hoedanigheid van feitelijk bestuurder worden aangemeten? (LegalNews)

1 september 2023

Overige nieuws: