Vennootschappen & Verenigingen

BOEKEN in de kijker:

Overige nieuws:

Toerekening van onrechtmatige daden aan de vennootschap en immuniteit van de uitvoeringsagent in het nieuwe BW (Caluwaerts Uytterhoeven)

12 januari 2022
,

Een geheel of een gedeelte van uw bedrijfsactiviteit overdragen … hoe pakt u dat aan? (Seeds of Law)

20 december 2021

Hong Kong opgenomen op EU grijze lijst: wat zijn de gevolgen? (Cazimir)

15 december 2021
,

Het nieuwe vennootschapsrecht: onze selectie van nuttige artikelen voor de practicus – update 1/12/2021 (LegalNews)

1 december 2021

Wanneer de bedrijfsopvolging buiten de familie wordt gezocht (Cazimir)

1 december 2021
,

Toerekening van buitencontractueel schadeveroorzakend handelen aan rechtspersonen (Corporate Finance Lab)

30 november 2021
,

Doorprikt het erfrecht de feitelijke vereniging? (aternio)

29 november 2021
,

Let’s get personal: de schade van de koper na aandelenoverdracht (Schoups)

22 november 2021
,

De subsidiaire aanslag in hoofde van de vereffenaar na de ontbinding en de vereffening van een vennootschap (Everest)

17 november 2021

STAK & UBO: How to get your ducks in a row (Tiberghien)

9 november 2021
,

Conflicten in rechtspersonen: ‘Aandeelhouder uit’ – de vennootschapsrechtelijke echtscheiding (Crivits & Persyn)

6 november 2021

Aandelenopties vs. gratis aandelen (Cazimir)

25 oktober 2021
,