Faillissementsrecht:
recente wetgeving én rechtspraak anno 2024

Mr. Ilse van de Mierop en mr. Charlotte Sas (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 6 december 2024


Zekerheden: een update
aan de hand van wetgeving en rechtspraak

Mr. Ivan Peeters en mr. Philip Van Steenwinkel (Hogan Lovells)

Webinar op vrijdag 8 november 2024


Vennootschapsrecht:
recente wetgeving én rechtspraak anno 2024

Mr. Joris De Vos en mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op donderdag 21 november 2024


De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024

Verplaatsen zetel en vervanging bestuurder van een onderneming in moeilijkheden. Valsheid in geschrifte? Cassatie spreekt zich uit (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Volgens het Hof van Cassatie heeft het hof van beroep te Bergen op 21 maart 2022 terecht geoordeeld dat de vervanging van de bestuurder van een vennootschap door een persoon van vreemde nationaliteit zonder enige bekwaamheid en de verplaatsing van de zetel naar een locatie, waar er geen reële activiteiten door de vennootschap waren en enkel een handelszaak zonder enige band met de vennootschap, ingegeven waren door frauduleuze bedoelingen en met de bedoeling te ontsnappen aan schuldeisers.

Het moreel element, vereist door de artikelen 193 en 196 van het Strafwetboek waren dus aanwezig.

‘Art. 193. Valsheid in (geschriften, informatica of in telegrammen), met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, wordt gestraft overeenkomstig de volgende artikelen.’

‘ Art. 196. Met (opsluiting van vijf jaar tot tien jaar) worden gestraft de andere personen die in authentieke en openbare geschriften valsheid plegen en alle personen die in handels- of bankgeschriften of in private geschriften valsheid plegen

  • Hetzij door valse handtekeningen,
  • Hetzij door namaking of vervalsing van geschriften of handtekeningen,
  • Hetzij door overeenkomsten, beschikkingen, verbintenissen of schuldbevrijdingen valselijk op te maken of achteraf in de akten in te voegen,
  • Hetzij door toevoeging of vervalsing van bedingen, verklaringen of feiten die deze akten ten doel hadden op te nemen of vast te stellen.4

Lees hier het Cassatie-arrest van 22 mei 2024