Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Successie & Vermogen

Is een (extra) vermogensbelasting een optie? (Lamote Stragier Advocaten)

15 juni 2024

Jaarverslag CFI van 2023 legt veelheid aan meldingen voor witwassen voortkomend uit fiscale fraude bloot (Tiberghien)

15 juni 2024

Een emigratie naar Spanje? Time is of the essence (Cazimir)

11 juni 2024

Het Grondwettelijk Hof hakt de knoop door: geen auteursrechtenregime meer voor softwareontwikkelaars (Sirius Legal)

7 juni 2024

Stopzetting/uitbreng vruchtgebruik: naar een veralgemeende toepassing van het vast recht van €50,00? (Spartax)

6 juni 2024

Bestaand appartementsgebouw afbreken en een nieuw (groter) appartementsgebouw oprichten. Vlabel publiceert haar Administratief Standpunt inzake de registratierechten (LegalNews)

5 juni 2024

De vastgoedinvesteerder aan zet: het verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw geldt voortaan ook voor verhuurde woningen en appartementen! (Cazimir)

5 juni 2024

Uitbreng vastgoed middels dividenduitkering in natura: VLABEL maakt bocht van 180 graden! (Imposto Advocaten)

4 juni 2024

Successieplanning van uw kunstcollectie (Van Havermaet)

1 juni 2024

Auteursrechten en fiscus. Het hof van beroep te Luik deed uitspraak in het kader van technische plannen en schema’s (LegalNews)

30 mei 2024

Gehuwd, of toch net niet voor de fiscus? (Ichiban Consult)

28 mei 2024

Auteursrechten: Uitsluiting van softwareontwikkelaars is redelijk verantwoord volgens het Grondwettelijk Hof (Tiberghien)

24 mei 2024

Forfaitair voordeel van alle aard van goedkope lening kan worden betwist (Delboo)

22 mei 2024

Inbreng in een maatschap ten behoeve van een derde: opnieuw bevestigd (Delboo)

20 mei 2024

Verlaagd tarief voor de vererving van een advocatenvennootschap. Vlabel publiceert vonnis waarin ze in het ongelijk wordt gesteld (LegalNews)

17 mei 2024

Kanscontract tussen aandeelhouders-bestuurders. Vlabel publiceert haar Voorafgaande Beslissing inzake mogelijke schenk- en erfbelasting (LegalNews)

16 mei 2024

Voordelen van alle aard – forfaitaire raming versus werkelijke waarde? Het legaliteitsbeginsel ten top! (Imposto Advocaten)

15 mei 2024

Vlabel neemt ommezwaai: niet steeds verkooprecht verschuldigd bij dividenduitkering in natura! (Cazimir)

13 mei 2024

Fraudetermijn: welke inkomsten kunnen nog belast worden? Cassatie maakt een bocht van 180 graden (Imposto Advocaten)

10 mei 2024

Afschaffing van de verplichte getuigen bij notariële testamenten – is er een keerzijde aan de vereenvoudiging? (Cazimir)

6 mei 2024

U heeft cryptomunten in uw portefeuille: pusht de fiscus u naar het buitenland? (Cazimir)

3 mei 2024

Nieuwe regels voor de verjaring van de strafvordering van belang in fiscale strafzaken (Tiberghien)

1 mei 2024

Vastgoedactiviteiten en het Vlaamse regime voor familiale vennootschappen (Deloitte Legal)

29 april 2024

De nimmer stoppende “kennistrein” van onroerende leasing: wie is nog mee? (Spartax)

24 april 2024

Meerwaarden op aandelen niet belastbaar bij “normaal beheer van privévermogen” – kwalificatie verder afgelijnd door het Hof van Cassatie (Deknudt Nelis Advocaten)

23 april 2024

Een kosmische reis om zwevend vermogen terug te laten vloeien naar België – De Kaaimantaks anno 2024 (EY Law)

22 april 2024

De niet-aflevering van het tax shelter-attest: een fiscaal betreurenswaardige eindgeneriek (Tiberghien)

20 april 2024

Is beleggen in de vennootschap fiscaal interessant? (Lemon Consult)

18 april 2024

DAC7: Digitale platformen in het vizier van de fiscus (Sirius Legal)

17 april 2024

“Gegeven is gegeven”, of toch niet? Over de herroepelijkheid van schenkingen tussen echtgenoten (Bannister)

16 april 2024

Overige nieuws: