Vereffening-verdeling van nalatenschappen:
16 probleemstellingen

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Successie & Vermogen

DAC7: Digitale platformen in het vizier van de fiscus (Sirius Legal)

17 april 2024

“Gegeven is gegeven”, of toch niet? Over de herroepelijkheid van schenkingen tussen echtgenoten (Bannister)

16 april 2024

Gewone fiscale fraude is basis voor witwassen (aternio)

14 april 2024

Successieplanning: kwartaalupdate eerste kwartaal 2024 (Eubelius)

11 april 2024

Basisakte en inbreng onroerend goed met gemengde bestemming in vennootschap: geen fiscaal misbruik (Delboo)

10 april 2024

Algemene antimisbruikbepaling: belastingplichtige moet niet deelnemen aan alle rechtshandelingen (Delboo)

9 april 2024

Crypto: what’s in a name? (Van Havermaet)

8 april 2024

Gunstregeling overdracht familieonderneming: persoonlijke exploitatie vereist (Delboo)

5 april 2024

Schenken zonder zorgen: uitsluitingsclausule en vervreemdingsverbod (Lemon Consult)

4 april 2024

Vlabel over de verkrijging van onroerende goederen uit een vennootschap (LegalNews)

3 april 2024

Waardering van de aandelen van een patrimonium-vennootschap (LegalNews)

26 maart 2024

Toepassing nieuw regime auteursrechten op software: rulingdienst zegt nee (De Broeck Van Laere & Partners)

25 maart 2024

Tips en tricks voor een succesvolle opvolging binnen familiebedrijven (Reyns Advocaten)

23 maart 2024

Misbruik: “bedoeling wet” achterhalen is minder moeilijk dan gedacht volgens Cassatie (De Broeck Van Laere & Partners)

23 maart 2024

Vlaamse Codex Fiscaliteit wijzigt. What a difference a day makes (LegalNews)

21 maart 2024

Fiscale visitatie: Cassatie bevestigt ruime bevoegdheden fiscus (De Broeck Van Laere & Partners)

21 maart 2024

Patrimoniumtaks: uitstel mogelijk voor de aangifte 2024 (LegalNews)

20 maart 2024

Huurder moet in aangifte inlichtingen geven over huur en verhuurder (De Broeck Van Laere & Partners)

15 maart 2024

Successie- en vermogensplanning: Kinderloze koppels (Mint Advocaten)

14 maart 2024

Aandelen en echtgenoten: niet altijd een evident huwelijk! (Paqt Advocaten)

13 maart 2024

Schenking levensverzekeringen via notariële akte, maar begiftigde verwittigt de bank niet. Wat met de erfbelasting? Vonnis van 4 januari 2024 (LegalNews)

11 maart 2024

Successie- en vermogensplanning: gescheiden met minderjarige kinderen (Mint Advocaten)

11 maart 2024

Vernietiging DAC6: Vier nieuwe arresten van het Grondwettelijk Hof inzake de vernietiging van de federale en regionale omzetting van de DAC6 -richtlijn (Tiberghien)

10 maart 2024

Kaaimantaks 2024: uw STAK ook geviseerd? (aternio)

7 maart 2024

Inkomsten uit staking, harvesting en liquidity rewards van crypto zijn aan te geven volgens Dienst voorafgaande beslissingen (Tiberghien)

6 maart 2024

Terugblik op 2023: een aantal verduidelijkingen op het vlak van successieplanning (Eubelius)

6 maart 2024

Schenking tussen echtgenoten: herroeping post mortem (aternio)

5 maart 2024

Bronheffing op dividenden, interesten en royalty’s onder het nieuw Belgisch-Nederlands Dubbelbelastingverdrag: belangrijkste wijzigingen (Tiberghien)

4 maart 2024

Belastbare ‘abnormale’ meerwaarden op aandelen zijn volgens het Grondwettelijk Hof belastbaar op nettobasis (De Langhe Advocaten)

2 maart 2024

Een vergiftigd geschenk (bis) van de wetgever inzake witwassen (Waeterinckx Advocaten)

1 maart 2024

Overige nieuws: