Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Mica-Verordening: nieuw Europees kader voor cryptoactiva (Monard Law)

Auteurs: Jan GHysen en Damian Brodzinski (Monard Law)

WAT?

De MiCA-verordening (Markets in Crypto-Assets) bepaalt uniforme regels voor aanbieders van (diensten met betrekking tot) cryptoactiva, zoals onder meer de uitgifte en handel in cryptoactiva (cryptovaluta en cryptotokens) binnen de Europese Unie.

De bedoeling van deze verordening is om beleggers te beschermen en financiële stabiliteit te waarborgen, maar tegelijkertijd ook innovatie mogelijk te maken en de crypto­activa sector aantrekkelijker te maken. Men wil zodoende de regels harmoniseren in de Europese Unie omdat sommige lidstaten al nationale wetgeving voor crypto­activa hebben (zoals België in zekere mate), maar er tot dusver geen specifiek regelgevingskader op EU-niveau bestond.

MiCA heeft onder meer, zonder beperkend te zijn, betrekking op:

  • Informatieverstrekking, m.n. meer duidelijkheid, openbaarheid en transparantie inzake cryptoactiva;
  • Betere bescherming van consumenten en klanten van aanbieders en/of houders van cryptoactiva;
  • Het verlenen van een vergunning aan aanbieders van (diensten met betrekking tot) cryptoactiva (de zgn. CASP – Crypto Asset Service Provider);
  • Het toezicht dat uitgevoerd zal dienen te worden op deze aanbieders van cryptoactiva en hiermee gerelateerde diensten;
  • Antiwitwasmaatregelen: vereiste om te voldoen aan strikte antiwitwasregels;
  • Het klimaat aangezien actoren op de cryptomarkt informatie over hun klimaatvoetafdruk zullen moeten verstrekken.

Voorlopig vallen NFT’s (Non-Fungible Tokens), voor zover ze thans geen hybridevorm aannemen met kenmerken van een beleggingsinstrument, en Decentralized Finance (DeFi) voorlopig niet onder MiCA.

WANNEER?

De MiCA-verordening treedt gefaseerd in werking sinds 29 juni 2023, met een tweede fase op 30 juni 2024 en een integrale inwerkingtreding vanaf 30 december 2024 (behoudens enkele uitzonderingen). Met deze laatste fase treedt het merendeel van de bepalingen van MiCA tot slot in werking.

Bron: Monard Law

» Bekijk alle artikels: Successie & Vermogen