Insolventie & Faillissement

Het eigendomsvoorbehoud en faillissement: de mogelijkheden voor de curator (LegalNews)

5 juni 2023

Rechter zal in de toekomst kunnen ingaan op een verzoek tot vereffening in een faillissementstoestand als het algemeen belang dit vereist: wetsontwerp goedgekeurd op 25 mei 2023 (LegalNews)

31 mei 2023

Centraal register van bestuursverboden werd goedgekeurd (Crivits & Persyn)

31 mei 2023

Stelsel van de kwijtschelding van de restschulden van de gefailleerde natuurlijke persoon: wijzigingen door het op 25 mei 2023 goedgekeurd wetsontwerp (LegalNews)

30 mei 2023

Derdenbeslag aan de hand van een onbetaalde factuur (Flex Advocaten)

22 mei 2023

Komende zomer verwacht: centraal register van bestuursverboden en Europees bestuursverbod (Waeterinckx Advocaten)

15 mei 2023

Het stil faillissement – de pre-pack (Schoups)

8 mei 2023

Een nieuwe wind door het Reisrecht (?) (Nelissen Grade)

5 mei 2023

De overdracht onder gerechtelijk gezag: voortaan een vereffeningsprocedure (Schoups)

3 mei 2023

Deontologie en de insolventiewet, verwant of water en vuur? Over insolvente gerechtsdeurwaarders, failliete artsen en advocaten onder bewind (Crivits & Persyn)

26 april 2023

De omzetting van de Europese Herstructureringsrichtlijn. Het minnelijk akkoord en collectief akkoord in besloten variant (Schoups)

26 april 2023

Het faillissement als opschortende voorwaarde bij een verkoop (LegalNews)

25 april 2023

Faillissement en bestuurders-aansprakelijkheid : wrongful trading (Van Steenbrugge Advocaten)

8 april 2023

Het reorganisatieplan: een tweede kans (Crivits & Persyn)

5 april 2023

Herstructurering. Prominente rol voor de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden (Schoups)

5 april 2023