Faillissementsrecht:
recente wetgeving én rechtspraak anno 2024

Mr. Ilse van de Mierop en mr. Charlotte Sas (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 6 december 2024


Aandeelhoudersovereenkomsten
in het licht van de nieuwe wetgeving

Mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 31 mei 2024


Dagelijks bestuur in de vennootschap:
een analyse aan de hand van 18 praktijkvragen

Mr. Vanessa Ramon en mr. Julie Hoflack (Crivits & Persyn)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024

Insolventie & Faillissement

Verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten en insolventie. Na het KB van 7 september 2023 is er nu ook KB van 18 februari 2024 (LegalNews)

29 februari 2024

Misdrijven inzake insolventie en bedrieglijk bewerkstelligen van onvermogen: wat wijzigt er door Boek II van het Strafwetboek? (LegalNews)

27 februari 2024

Cassatie bevestigt ruime beslissingsbevoegdheid van de curator tot gedinghervatting (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

26 februari 2024

De herstructurerings-deskundige bij een onderneming in moeilijkheden (Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel)

21 februari 2024

Faillissement en de bestuurder als onderneming. Is het uitoefenen van een professionele activiteit als zelfstandige wel of niet voldoende? Cassatie-arrest van 23 november 2023 (LegalNews)

15 februari 2024

Schuldkwijtschelding binnen het kader van een reorganisatieakkoord voortaan belast (Seeds of Law)

13 februari 2024

Wetsvoorstel tot invoeging van titel 1 ‘Persoonlijke zekerheden’ in Boek 9 ‘Zekerheden’. De wetgever zit niet stil: er zijn nog zekerheden… (LegalNews)

8 februari 2024

Moet de derde-beslagene in zijn verklaring aan de schuldeiser ook melding te maken van een contractuele relatie die geen schuld ten aanzien van de beslagen schuldenaar met zich meebrengt? Cassatie-arrest van 11 januari 2024 (LegalNews)

6 februari 2024

Faillissementen als katalysator voor innovatie (Caluwaerts Uytterhoeven)

6 februari 2024

Cloud computing en het risico van faillissement (Timelex)

5 februari 2024

Faillissement. Betaling door de bestuurder van een zelfs opeisbare schuldvordering en misbruik van vennootschapsgoederen. Cassatie-arrest van 9 januari 2024 (LegalNews)

18 januari 2024

Bestuurders-aansprakelijkheid in het kader van een faillissement: steeds actueler (Caluwaerts Uytterhoeven)

19 december 2023

Vermijd een hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden van de overlater bij een overname handelsfonds! (Abeka)

12 december 2023

Inbreng in natura. Wat als een bedrijfsvisor een verslag moet opmaken voor een vennootschap waar er voorlopig geen commissaris is? (LegalNews)

11 december 2023

Afdwinging van aansprakelijkheid na het faillissement van een vennootschap: een pleidooi voor een aantal (wets)wijzigingen (Intersentia)

25 november 2023

De faillissementspauliana (Intersentia)

25 november 2023

Faillissement: waarborg van de bank versus voorrecht van de onderaannemer. Cassatie spreekt zich uit (LegalNews)

24 november 2023

Schuldvergelijking na faillissement: steeds mogelijk of een “verboden vrucht”? (Caluwaerts Uytterhoeven)

3 november 2023

Nieuwe figuren in het WER: beoogd curator en beoogd rechter-commissaris (Caluwaerts Uytterhoeven)

3 november 2023

Collectieve schuldenregelingen. KB van 11 oktober 2023 houdende de werking van het centraal register in het Staatsblad van 26 oktober 2023 (LegalNews)

27 oktober 2023

De invoering van de besloten procedure van gerechtelijke reorganisatie in het Belgische insolventierecht onder invloed van de pre-pack (Flex Advocaten)

11 oktober 2023

De overdracht van een onderneming opnieuw ingevoerd – GRP (Seeds of Law)

10 oktober 2023

Het nieuwe insolventierecht is er (eindelijk) (Crivits & Persyn)

7 oktober 2023

Insolventie. Checklist voor reorganisatieplan van KMO’s: KB van 24 september 2023 (LegalNews)

5 oktober 2023

Beperkte beslagbaarheid van goederen (Studio Legale)

1 september 2023

Hervorming van het insolventierecht vanaf 1 september 2023 (Seeds of Law)

31 augustus 2023

Vissen naar uw geld met een nettingsclausule (Akurad Advocaten)

30 augustus 2023

Recente rechtspraak hof van beroep Gent aangaande de gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord (DLPA Advocaten)

28 augustus 2023

Groepsvennootschappen: beslissingen van bovenaf blindelings uitvoeren als bestuurder kan uw aansprakelijkheid in het gedrang brengen (Forum Advocaten)

16 augustus 2023

Boekhoudkundige formaliteiten naleven om bestuurders-aansprakelijkheid te voorkomen (Seeds of Law)

1 augustus 2023

Overige nieuws: