Faillissementsrecht:
recente wetgeving én rechtspraak

Mr. Ilse van de Mierop en mr. Charlotte Sas (DLA Piper)

Webinar op donderdag 30 november 2023


Inbeslagneming en verbeurdverklaring
Ook in de ondernemingssfeer
een vaak uitgesproken straf

Mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 5 oktober 2023

Insolventie & Faillissement

Beperkte beslagbaarheid van goederen (Studio Legale)

1 september 2023

Hervorming van het insolventierecht vanaf 1 september 2023 (Seeds of Law)

31 augustus 2023

Vissen naar uw geld met een nettingsclausule (Akurad Advocaten)

30 augustus 2023

Recente rechtspraak hof van beroep Gent aangaande de gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord (DLPA Advocaten)

28 augustus 2023

Groepsvennootschappen: beslissingen van bovenaf blindelings uitvoeren als bestuurder kan uw aansprakelijkheid in het gedrang brengen (Forum Advocaten)

16 augustus 2023

Boekhoudkundige formaliteiten naleven om bestuurders-aansprakelijkheid te voorkomen (Seeds of Law)

1 augustus 2023

Bestuurders van kleine(re) ondernemingen kunnen slechts aan de toepassing van de aansprakelijkheidsregeling in XX.225 WER ontsnappen middels een regelmatige boekhouding (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

18 juli 2023

Stelsel van de kwijtschelding van de restschulden van de gefailleerde natuurlijke persoon: wijzigingen door de wet van 7 juni 2023 (LegalNews)

7 juli 2023

Boek XX van het WER is aangepast aan de arresten Plessers (16 mei  2019) en Heiploeg (28 april 2022) door de wet van 7 juni 2023: wat wijzigt er juist? (LegalNews)

7 juli 2023

Rechter zal vanaf 1 september 2023 kunnen ingaan op een verzoek tot vereffening in een faillissementstoestand als het algemeen belang dit vereist: wet van 7 juni 2023 in het Staatsblad van 7 juli 2023 (LegalNews)

7 juli 2023

Smartphone en computer voortaan niet meer vatbaar voor beslag (Crivits & Persyn)

29 juni 2023

Ondernemingen in moeilijkheden: De verantwoordelijkheid van de economische cijferberoeper bij de vaststelling van financiële problemen bij zijn opdrachtgever (Monard Law)

29 juni 2023

Niet voor beslag vatbare goederen: wet van 7 april 2023 (LegalNews)

21 juni 2023

Homologatie reorganisatieplan ondanks tegenstemmende meerderheid (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

12 juni 2023

Het eigendomsvoorbehoud en faillissement: de mogelijkheden voor de curator (LegalNews)

5 juni 2023

Centraal register van bestuursverboden werd goedgekeurd (Crivits & Persyn)

31 mei 2023

Derdenbeslag aan de hand van een onbetaalde factuur (Flex Advocaten)

22 mei 2023

Komende zomer verwacht: centraal register van bestuursverboden en Europees bestuursverbod (Waeterinckx Advocaten)

15 mei 2023

Het stil faillissement – de pre-pack (Schoups)

8 mei 2023

Een nieuwe wind door het Reisrecht (?) (Nelissen Grade)

5 mei 2023

De overdracht onder gerechtelijk gezag: voortaan een vereffeningsprocedure (Schoups)

3 mei 2023

Deontologie en de insolventiewet, verwant of water en vuur? Over insolvente gerechtsdeurwaarders, failliete artsen en advocaten onder bewind (Crivits & Persyn)

26 april 2023

De omzetting van de Europese Herstructureringsrichtlijn. Het minnelijk akkoord en collectief akkoord in besloten variant (Schoups)

26 april 2023

Het faillissement als opschortende voorwaarde bij een verkoop (LegalNews)

25 april 2023

Faillissement en bestuurders-aansprakelijkheid : wrongful trading (Van Steenbrugge Advocaten)

8 april 2023

Het reorganisatieplan: een tweede kans (Crivits & Persyn)

5 april 2023

Herstructurering. Prominente rol voor de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden (Schoups)

5 april 2023

Tijdelijke maatregelen genomen ten voordele van ondernemingen in moeilijkheden voor de laatste keer verlengd tot 30 september 2023 (LegalNews)

3 april 2023

Crowdfunding en faillissement : you’re just one of the crowd (Argus Advocaten)

16 maart 2023

Ondernemingen in moeilijkheden: Hoe kan u als schuldeiser uw rechten zo goed als mogelijk vrijwaren wanneer u geconfronteerd wordt met een onderneming in moeilijkheden (Monard Law)

14 maart 2023

Overige nieuws: