Het nieuwe Boek 6 en de impact inzake verzekeringen:
een analyse aan de hand van 10 knelpunten

Mr. Sandra Lodewijckx en mr. Pieter-Jan Van Mierlo (Lydian)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Bouwteam(overeenkomsten):
een praktijkgerichte analyse

Mr. Michael Thielens (MT Law)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Bouw & Vastgoed

Compromis vs. gekruiste opties: opnieuw dichter bij elkaar? (Schoups)

29 februari 2024

Beroep van architect: wetsontwerp met wijzigingen ingediend (LegalNews)

28 februari 2024

Toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar via relevante beroepservaring nu realiteit (Van Havermaet)

27 februari 2024

Is een schriftelijke pachtovereenkomst vereist en zo ja, aan welke voorwaarden moet deze voldoen? (Seeds of Law)

23 februari 2024

Uitvoeringsbesluit Vlaams Pachtdecreet definitief goedgekeurd (Publius)

23 februari 2024

Tweede Plan Eerlijke Concurrentie (PEC) in strijd tegen sociale dumping ondertekend door werkgevers en vakbonden uit bouwsector (LegalNews)

21 februari 2024

Leegstand, verwaarlozing en ongeschiktheid in Vlaanderen (DVD Tax Law)

21 februari 2024

Aftrek van publiciteits- en makelaarskosten bij projectontwikkeling (Van Havermaet)

21 februari 2024

Een “vastgoedcoach” is een vastgoedmakelaar en moet ingeschreven zijn (Stibbe)

20 februari 2024

Renovatie van onroerende goederen: met welke aandachtspunten houd je best rekening? (Monard Law)

19 februari 2024

Vooruitblik op de energiesector in 2024 (Eubelius)

16 februari 2024

Provinciaal RUP Omleidingsweg Anzegem vernietigd op basis van het stikstofargument (Publius)

15 februari 2024

Herstelmaatregel inzake ruimtelijke ordening: moet die in beroep eenparig worden beslist als deze in eerste aanleg niet werd gevonnist? Cassatie-arrest van 30 januari 2024 (LegalNews)

14 februari 2024

Opgepast voor fiscaal misbruik bij afbraak- en heropbouwprojecten (Seeds of Law)

14 februari 2024

Sinds 6 januari 2024 hebben woninghuurders in Brussel een voorkeurrecht (Lydian)

9 februari 2024

Waarom bepaalde verenigingen van mede-eigenaars binnenkort ook als consument worden beschouwd (LegalNews)

8 februari 2024

Architect bij beperkte opdracht niet verplicht zich van een opvolger te verzekeren (Caluwaerts Uytterhoeven)

7 februari 2024

Is de VME gebonden door een wijziging van de basisakte en het reglement van mede-eigendom die niet werd verleden via een authentieke akte? Cassatie-arrest van 12 januari 2024 (LegalNews)

7 februari 2024

Tweedeverblijftaks. Het hof van beroep te Gent komt terug op haar rechtspraak: het belastingreglement op tweede verblijven is in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod (LegalNews)

6 februari 2024

New in 2024: waar moet u in de bouwsector zeker rekening mee houden? (Schoups)

5 februari 2024

Raad voor Vergunningsbetwistingen aanvaardt overmacht bij het beoordelen van de toepassingsvoorwaarden van zonevreemde basisrechten (Publius)

2 februari 2024

De (brand)verzekering en de regeling daarvan in huurovereenkomsten (Crivits & Persyn)

1 februari 2024

Aankoop woning onder opschortende voorwaarden en beding van aanvullende schadevergoeding. Cassatie-arrest van 8 januari 2024 (LegalNews)

30 januari 2024

De wetten Peeters aangaande de verplichte verzekering in de bouw: werf niet aangegeven? Opdrachtgever toch verzekerd (Monard Law)

30 januari 2024

Recht op huisdieren in een huurwoning, absoluut of relatief? (Eska Law)

29 januari 2024

Leegstand is stilstand: hoe vermijd je een leegstandsbelasting? (De Groote – De Man)

27 januari 2024

De vastgoedmakelaarswet hervormd (Monard Law)

26 januari 2024

Vlaams Parlement keurt stikstofdecreet goed (Publius)

26 januari 2024

De Vastgoedmakelaarswet in een modern en versoepeld jasje! (Forum Advocaten)

23 januari 2024

Het Decreet over het Vastgoedinformatieplatform: shoppen voor vastgoedinlichtingen? (GSJ Advocaten)

23 januari 2024

Overige nieuws: