Het beroep van architect:
de wet van 3 mei 2024 en recente belangrijke rechtspraak

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op vrijdag 11 oktober 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Appartementsrecht:
een overzicht van recente ontwikkelingen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Andersen in Belgium)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Vrijstellingsbesluit wordt uitgebreid voor o.a. het aanbrengen van isolatie, maar ook aangepast voor airco’s en warmtepompen (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Op 7 juni 2024 keurde de Vlaamse Regering een wijzigingsbesluit goed dat o.a. volgende vrijstellingen toevoegt aan het Vrijstellingsbesluit (waardoor deze stedenbouwkundige handelingen in de toekomst niet langer vergunningsplichtig zijn):

  • het aanbrengen van isolatie tegen buitengevels en daken met een maximale isolatiedikte van 26 cm en waarbij de rooilijn niet wordt overschreden;
  • het (beperkt) overwelven of inbuizen van grachten in functie van de enige oprit of toegang tot percelen.

Om de geluidshinder afkomstig van airco’s en warmtepompen tegen te gaan, voorziet het wijzigingsbesluit ook dat de bestaande vrijstelling enkel nog geldt indien het toestel op twee meter van de perceelsgrens staat, of tot tegen een bestaande scheidingsmuur.

Let op: het Vrijstellingsbesluit kan enkel toegepast worden indien de werken in overeenstemming zijn met de toepasselijke stedenbouwkundige voorschriften (zoals een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), bijzonder plan van aanleg (BPA), verkavelingsvoorschriften etc.). Dit is telkens geval per geval te beoordelen.

Het is nu wachten op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, gezien de wijzigingen ingaan op de tiende dag na deze publicatie.

Bron: Crivits & Persyn

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed