Nieuws in de kijker:

De meerwaarde van de maatschap voor uw vermogensplanning (Deloitte)

27 januari 2023

Overzicht cassatierechtspraak 2022 wet verzekeringen (Lydian)

26 januari 2023

Opgelet: Uitzonderingen op de toepassing van de overheidsopdrachtenregels worden – opnieuw – streng benaderd door het Hof van Justitie. Eerlijk meedingen duurt het langst (GD&A Advocaten)

26 januari 2023

Het nieuwe verbintenissenrecht en de impact op uw contracten en algemene voorwaarden (Marlex)

26 januari 2023

Algemene voorwaarden en de consument: het belang van voorafgaande instemming (Reyns Advocaten)

25 januari 2023

Statutenwijziging ingevolge het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen: it’s time to act (Cazimir)

25 januari 2023

Am I the only one? Nieuwe wetgeving stelt grenzen aan het exclusiviteitsbeding (Monard Law)

25 januari 2023

Over ‘responsabiliseren en activeren via socialezekerheidsbijdragen’ en ‘het nieuwe contingent van de student’ (Bellaw/SoConsult)

24 januari 2023

Belgische en Franse cassatierechtspraak eenduidig: ontsleutelen is zilver, zwijgen…strafbaar (Waeterinckx Advocaten)

24 januari 2023

De uitoefening van aandelenopties: gevolgen en impact (Cazimir)

24 januari 2023
,

Prijsvermindering als sanctie in het nieuwe verbintenissenrecht (Forum Advocaten)

24 januari 2023

Internationaal actieve ondernemingen, opgepast! Fiscus krijgt meer tijd om aangifte te controleren en corrigeren (Van Havermaet)

23 januari 2023

Het nieuwe verbintenissenrecht: aandachtspunten voor de vastgoed- en bouwpraktijk (Stibbe)

23 januari 2023
,

Het gebruik van robots tijdens operaties: wat met aansprakelijkheid? (Bannister)

23 januari 2023
,

Grondwettelijk Hof bevestigt de voorrang van de rechtspraak van het Hof van Justitie op de rechtspraak van het Hof van Cassatie (Seeds of Law)

20 januari 2023

Categorieën: