Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Vereffening-verdeling van nalatenschappen:
16 probleemstellingen

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Faillissementsrecht:
recente wetgeving én rechtspraak anno 2024

Mr. Ilse van de Mierop en mr. Charlotte Sas (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 6 december 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024


10 jaar Wet Eenheidsstatuut en de nieuwe ontslagregels: een evaluatie

Mr. Olivier Wouters en mr. Charlotte Pil (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024

Nieuws in de kijker:

Wet Patiëntenrechten in een nieuw jasje gestoken (Eska Law)

2 maart 2024

(R)evolutie in het aansprakelijkheidsrecht. Voor iedereen van belang (Deloitte)

2 maart 2024
,

Belastbare ‘abnormale’ meerwaarden op aandelen zijn volgens het Grondwettelijk Hof belastbaar op nettobasis (De Langhe Advocaten)

2 maart 2024
,

De quasi-immuniteit van de hulppersoon is niet meer (KPMG Law)

2 maart 2024
,

De motivering van het ontslag en het ‘kennelijk onredelijk ontslag’ bij overheidscontractanten: na tien jaar (eindelijk) een wettelijk kader in zicht… (GD&A Advocaten)

1 maart 2024

Een vergiftigd geschenk (bis) van de wetgever inzake witwassen (Waeterinckx Advocaten)

1 maart 2024
,

Wet van 25 december 2023 tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de GBA gepubliceerd op 1 maart 2024 (LegalNews)

1 maart 2024

Grensoverschrijdend thuiswerk: een vaste inrichting? (aternio)

1 maart 2024

Van “waterpistooltje” over “bazooka” naar een “atoombom” tegen fiscaal misbruik? (Tiberghien)

1 maart 2024

Verhoogde bestuurders-aansprakelijkheid: wetswijziging op komst (Caluwaerts Uytterhoeven)

1 maart 2024
,

Compromis vs. gekruiste opties: opnieuw dichter bij elkaar? (Schoups)

29 februari 2024
,

De asymmetrische uitbreng bij leven en de minister (ECGB Advocaten)

29 februari 2024

Grondwettelijk Hof legt bom onder BV-vrijstelling voor ploegenarbeid (Monard Law)

29 februari 2024

Beroep van architect: wetsontwerp met wijzigingen ingediend (LegalNews)

28 februari 2024

Genoteerde vennootschappen: wijzigingen op komst voor bestuurders én aandeelhouders (LegalNews)

28 februari 2024

Naar een gelijk aanvullend pensioen voor arbeiders en bedienden (Acerta)

28 februari 2024

Minimumbelasting voor multinationals in werking in België (Seeds of Law)

28 februari 2024

Fiscale administraties werken samen over de grenzen heen (aternio)

28 februari 2024

Plaatsing van overheidsopdrachten: ook Boek II van het Strafwetboek voorziet een nieuw artikel wat bedrieglijke handelingen betreft (LegalNews)

27 februari 2024

Arbeidshof oordeelt in het voordeel van Deliveroo-koeriers: erkenning als werknemer i.p.v. zelfstandige (Reliance)

27 februari 2024

Toepassing Digitaldiensten-verordening en recente ontwikkelingen (Eubelius)

27 februari 2024
,

Toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar via relevante beroepservaring nu realiteit (Van Havermaet)

27 februari 2024

Misdrijven inzake insolventie en bedrieglijk bewerkstelligen van onvermogen: wat wijzigt er door Boek II van het Strafwetboek? (LegalNews)

27 februari 2024

Cassatie bevestigt ruime beslissingsbevoegdheid van de curator tot gedinghervatting (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

26 februari 2024

Categorieën:

Aandeelhoudersovereenkomsten
in het licht van de nieuwe wetgeving

Mr. Michaël Heene (DLA Piper) Webinar op vrijdag 31 mei 2024

Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven) Webinar op dinsdag 23 april 2024

Het nieuwe Boek 6 en de impact inzake verzekeringen:
een analyse aan de hand van 10 knelpunten

Mr. Sandra Lodewijckx en mr. Pieter-Jan Van Mierlo (Lydian) Webinar op vrijdag 26 april 2024