Testamenten :
Twaalf bijzondere clausules onder de loep

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op dinsdag 5 december 2023


Vlaamse erfbelasting:
10 fictiebepalingen onder de loep (incl. boek)

Prof. dr. Ayfer Aydogan (ECGB Advocaten / UGent)

Webinar op vrijdag 17 november 2023


Oneerlijke handelspraktijken:
een juridische analyse

Mr. Ignace Kroos en mr. Olivier Nys (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 23 november 2023


De bouwpromotieovereenkomst:
een contract met vele gezichten
Een analyse aan de hand van 10 vragen

Prof. dr. Ralph De Wit (VUB) en mr. Steve De Cauwer (De Groote-De Man)

Webinar op donderdag 19 oktober 2023


Erfpacht, opstal en mede-eigendom
bekeken door een fiscale bril

Mr. Esther Everaert en mr. Lizelotte De Maeyer (Stibbe)

Webinar op vrijdag 24 november 2023


Privacy en gezondheidsgegevens:
hot topics

Mr. An Vijverman (Dewallens & Partners)

Webinar op donderdag 7 december 2023

Nieuws in de kijker:

Vergissing in de aangifte, belastingverhoging en aftrekverbod van verliezen: wat valt er te doen? (Imposto Advocaten)

4 oktober 2023

Elektronische controlekaart voor tijdelijke werkloosheid (Commit Advocaten)

3 oktober 2023

De beschikbaarheid van de architect voor de bouwheer (Caluwaerts Uytterhoeven)

3 oktober 2023

Afschaffing belastingvermindering tweede woning (Grant Thornton)

3 oktober 2023

Rulingcommissie oordeelt eerste maal over hervormd auteursrechtregime (Tiberghien)

2 oktober 2023
,

Mogen we weer Amerikaanse tools gebruiken? – Passende bescherming voor gegevensdoorgiften naar de Verenigde Staten onder het Data Privacy Framework (Claeys & Engels)

2 oktober 2023

Van de ‘kaasroute’ naar de ‘bierroute’: het ultieme traject in het land der successieplanningen? (De Langhe Advocaten)

30 september 2023

De vernieuwde omgevingsvergunnings-procedure: sneller en beter? (KPMG Law)

29 september 2023

Checkin@work – strafbare verantwoordelijkheid van de aannemer (Mploy)

29 september 2023

Septemberverklaring van de Vlaamse Regering: maatregelen voor werkgevers (Acerta)

29 september 2023

Recht op schadevergoeding bij een onontvankelijke offerte? (GD&A Advocaten)

29 september 2023

Wat is de belastbare grondslag voor het verkooprecht als de definitieve verkoopprijs kan oplopen? (LegalNews)

29 september 2023
,

Ontbinding pachtovereenkomst: moet de wanprestatie van de pachter schade veroorzaakt hebben voor de verpachter? (LegalNews)

29 september 2023

Aanvullende pensioenen: meer transparantie op komst vanaf 2024 (Stappers Advocaten)

29 september 2023

Eenzelfde ontslagregeling voor statutaire en contractuele personeelsleden bij lokale en provinciale besturen vanaf 1 oktober 2023 (LegalNews)

28 september 2023

Appartementsrecht: wijzigt de wetgeving binnenkort? (LegalNews)

28 september 2023

Meerwaarden op aandelen enkel na kostenaftrek belastbaar (Eubelius)

28 september 2023
,

Opleiding van uw werknemers in het hart van uw bedrijf (Seeds of Law)

28 september 2023

“Maar ik heb toch niets getekend?” Hoe het afbreken van onderhandelingen kan leiden tot precontractuele aansprakelijkheid (Paqt Advocaten)

28 september 2023
,

Stakingsvordering tegen nieuwe regels van de FIFA inzake de voetbaltransfermarkt (LegalNews)

27 september 2023

Afgestudeerd en net een eerste job? Misschien heb je recht op jeugdvakantie! (Forum Advocaten)

27 september 2023

Opgelet aan alle influencers: hou ook rekening met het auteursrecht! (Mr Franklin)

27 september 2023

Enkele administratieve aanpassingen aan de regelgeving overheidsopdrachten (EY Law)

27 september 2023

Samenvoegen van privatieve kavels in een appartementsgebouw. Administratief Standpunt Vlabel van 11 september 2023 (LegalNews)

26 september 2023
,

Categorieën: