Wetswijzigingen Bestuurs- en Omgevingsrecht januari 2018 (GSJ advocaten)

De start van het nieuwe jaar gaat gepaard met enkele belangrijke wetswijzigingen. Zo is onder meer het Omgevingsvergunningsdecreet nu helemaal in werking getreden, en werden er enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd met de zgn. Codextrein. In dit nieuwsbericht lichten we de belangrijkste wijzigingen en nieuwigheden toe: a) Aangaande de omgevingsvergunning Gehele inwerkingtreding...

Netherlands to become a new hub for international commercial dispute resolution (CMS)

Recent years has seen a downward trend in international trade and commercial cases brought before Dutch courts. But with the Dutch parliament scheduled to debate a bill for the establishment of the Netherlands Commercial Court (NCC), international commercial disputes may soon be decided in Amsterdam. The decision to establish the...

Hervorming vennootschapsbelasting : wat verandert er op 1 januari 2018? (De Broeck, Van Laere & Partners)

In het laatste Staatsblad van 2017 is op de valreep nog de wet verschenen die de vennootschapsbelasting hervormt. Van de 36 pagina’s maatregelen treden de meeste pas in 2020 in werking. Maar ook in 2018 verandert er al heel wat. Hieronder volgt een eerste overzicht, met de nadruk op de...

Onvergund bouwen : Wie betaalt het gelag? (Dehaese & Dehaese)

Een gewaarschuwd en geïnformeerd bouwheer is er twee waard. Een bouwheer loopt namelijk verscheidene (financiële) risico’s indien er sprake is van onwettige situaties. Het is niet raadzaam (aannemings)overeenkomsten in strijd met de wetgeving af te sluiten. De sanctie voor dergelijke gevallen is immers de terugplaatsing van beide contractspartijen in hun...

A ‘first aid’ guide to dealing with data breaches from an employment law perspective (Claeys & Engels)

This article sets out the steps organisations should take in dealing with a breach of data privacy from an employment law perspective, based on recent regulatory guidance in Belgium. What should you do if your company is affected by a cyber-attack and hackers purchase your employees’ personal data, or one...
Loading...