Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Faillissementsrecht:
recente wetgeving én rechtspraak anno 2024

Mr. Ilse van de Mierop en mr. Charlotte Sas (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 6 december 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Zekerheden: een update
aan de hand van wetgeving en rechtspraak

Mr. Ivan Peeters en mr. Philip Van Steenwinkel (Hogan Lovells)

Webinar op vrijdag 8 november 2024


Consumentenbescherming bij de verwerving
van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen (optioneel met handboek)

Prof. dr. Reinhard Steennot (UGent)

Webinar op donderdag 30 mei 2024

Nieuws in de kijker:

Goedkeuring Decreet betreffende de modulaire omgevingsvergunnings-procedure en het omgevingsbesluit (Publius)

18 mei 2024

Grondige hervorming Sociaal Strafwetboek: wetsontwerp aangenomen (Lydian)

17 mei 2024

Samenwerking tussen overheden en aannemers: doorbreken van traditionele methoden en omarmen van nieuwe samenwerkingsmodellen (GD&A Advocaten)

17 mei 2024

Het seizoen van de algemene vergaderingen is geopend! (Deminor)

17 mei 2024

Nieuw KB over ergonomie op het werk en de preventie van MSA (FOD WASO)

17 mei 2024

Heroriënteren: een waaier aan mogelijkheden (Crivits legal)

17 mei 2024

Kanscontract tussen aandeelhouders-bestuurders. Vlabel publiceert haar Voorafgaande Beslissing inzake mogelijke schenk- en erfbelasting (LegalNews)

16 mei 2024
,

Decreet tot invoering van de modulaire omgevingsvergunnings-procedure goedgekeurd! (Xirius)

16 mei 2024

Overheidsopdrachten en concessies van werken : wijziging plafondbedragen klassen in erkenningsregels aannemers vanaf 1 juni 2024 (Lydian)

16 mei 2024

Cassatie spreekt zich uit over private interne onderzoeken en artikel 6 EVRM (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

16 mei 2024

Het eigendomsvoorbehoud bij faillissement: vaak zeer doeltreffend, maar niet altijd waterdicht (Reyns Advocaten)

16 mei 2024

Doorfacturatie van 090- of 070-betaalnummers door Proximus en betwisting door de consument. Cassatie spreekt zich uit (LegalNews)

16 mei 2024

Overheidsopdrachten. Weg met de voorkeursbieder? (Casteleyn Advocaten)

15 mei 2024

Niet naleven van een afnameverplichting en opzegging van een handelshuurovereenkomst. Wetsvoorstel uit 2020 sleept aan (LegalNews)

15 mei 2024
,

Het afsluiten van een professionele mailbox: de GBA bevestigt een aantal principes (Lydian)

15 mei 2024
,

Supermarkt ondernemers, wees alert: de Belgische wetgever verbiedt binnenkort specifieke bedingen om onevenwichtige overeenkomsten in de supermarktsector te bannen (Monard Law)

15 mei 2024

Nieuwe stap in de ontwikkelingen van Artificial Intelligence en Auteursrecht (Novagraaf)

15 mei 2024

In drie stappen naar een succesvol vakantiebeleid (Acerta)

15 mei 2024

Voordelen van alle aard – forfaitaire raming versus werkelijke waarde? Het legaliteitsbeginsel ten top! (Imposto Advocaten)

15 mei 2024

Oppassen geblazen: uitbreiding precontractuele informatieverplichtingen bij commerciële samenwerkings-overeenkomsten (Crivits & Persyn)

14 mei 2024
,

Boek 3 goederenrecht, u bent gebuisd! (Theoma)

13 mei 2024

De AI Policy: Onmisbaar in je bedrijf in tijden van Generatieve AI (Sirius Legal)

13 mei 2024
,

Dwingende (betalings)termijnen voor verzekeraars op komst (Crivits & Persyn)

13 mei 2024

Modernisering van het bijzondere contractenrecht (Gevaco Advocaten)

13 mei 2024

Categorieën: