Opleidingen in de kijker:


Occasioneel telewerken in Europa:
een overzicht van de nieuwe regels

Dhr. Bruno De Pauw (RSZ)

Webinar op dinsdag 19 september 2023


De bouwpromotieovereenkomst:
een contract met vele gezichten
Een analyse aan de hand van 10 vragen

Prof. dr. Ralph De Wit (VUB) en mr. Steve De Cauwer (De Groote-De Man)

Webinar op donderdag 19 oktober 2023


De gevolgen van het contract voor derden
Een analyse na de inwerkingtreding van Boek 5
(Incl. boek)

Prof. dr. Vincent Sagaert (KU Leuven / Eubelius)

Webinar op dinsdag 12 september 2023


Insolventierecht: het wetsontwerp houdende
omzetting van de Herstructureringsrichtlijn en houdende
diverse bepalingen inzake insolvabiliteit

Mr. Jürgen Egger en mr. Glenn Hansen (Deloitte Legal)

Webinar op dinsdag 19 september 2023


Actualia Overheidsopdrachten 2022/2023

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof) en mr. Peter Teerlinck (& De Bandt)

Webinar op dinsdag 6 juni 2023


Arbeidsovereenkomsten onder de loep:
meer dan ooit een must

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op vrijdag 2 juni 2023

10 punten / €395

5 webinars on demand

11 punten / €345

4 webinars on demand

8 punten / €345

3 webinars on demand

9 punten / €395

5 webinars on demand

7 punten / €395

5 webinars on demand

8 punten / €395

5 webinars on demand

Nieuws in de kijker:

Wat hebben we al geleerd? Over veiligheid, recht op opleiding en toolboxmeetings (Monard Law)

26 mei 2023

Conflict tussen aandeelhouders? Uittreding (Bricks Advocaten)

25 mei 2023

Conflict tussen aandeelhouders? Uitsluiting (Bricks Advocaten)

25 mei 2023

Vergunningsdossiers raadplegen kan voortaan via inzageloket (Omgevingsloket Vlaanderen)

25 mei 2023

Wist je dat je je opdracht als bestuurder niet kan uitoefenen onder een arbeidsovereenkomst? (Grant Thornton)

25 mei 2023
,

Bescherming van klokkenluiders in de privésector vóór de EU-richtlijn 2019/1937. Vonnis van de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel van 20 januari 2023 (Claeys & Engels)

25 mei 2023

Schulden van de consument: Wet van 4 mei 2023 houdende invoeging van boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek van economisch recht in het Staatsblad van 23 mei 2023 (LegalNews)

24 mei 2023

Sociaal aanbesteden en artikel 60-tewerkstelling: hand in hand? (GD&A Advocaten)

24 mei 2023

Hof van Cassatie bevestigt de “verlenging” van de verjaringstermijn van de RSZ tot 5 jaar (Bellaw/SoConsult)

24 mei 2023

Hoogste GDPR boete ooit (Monard Law)

24 mei 2023

Een evolutie in de tegenstelbaarheid van algemene voorwaarden in B2B context (Ockier & Partners)

23 mei 2023
,

Zijn persoonlijke notities die een arts maakt in een patiëntendossier opvraagbaar door de patiënt? Beslissing GBA (Dewallens & Partners)

23 mei 2023
,

Nieuwe akte en attest van erfopvolging met algemene bewijswaarde: langverwacht antwoord op een langbestaande vraag in de praktijk (Cazimir)

23 mei 2023

Freelancers vs. Werknemers (Mint Advocaten)

22 mei 2023

Ook tiny houses moeten gelegen zijn aan een voldoende uitgeruste weg (Publius)

22 mei 2023

Derdenbeslag aan de hand van een onbetaalde factuur (Flex Advocaten)

22 mei 2023
,

Prijsherzieningsclausules in de bouwsector: het nieuwe normaal? (Schoups)

21 mei 2023

De overdracht van auteursrechten (Reyns Advocaten)

21 mei 2023

Het gunstregime voor familiale vennootschappen & vastgoed : een moeilijk … maar geen onmogelijk huwelijk (Imposto Advocaten)

19 mei 2023
, ,

Impact van de arbeidsdeal op het gezinsleven en het co-ouderschap? (Bannister)

19 mei 2023

Garantie op crypto? Niet wat het lijkt! (deJuristen)

18 mei 2023
,

Raad van State schorst (opnieuw) toelating pop-up bar in landschappelijk waardevol agrarisch gebied (Publius)

18 mei 2023
,

Is ‘bierroute’ kaas(route) met gaten? (Deknudt Nelis Advocaten)

18 mei 2023

Overheidsopdrachten in de federale administratie. Het Rekenhof brengt verslag uit aan het federale parlement – Persbericht van 11 mei 2023 (Rekenhof)

17 mei 2023

Categorieën: