Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


Vastgoedtransacties
door én met administratieve overheden:
overheidsopdracht of uitgesloten vastgoeddienst?

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Webinar op donderdag 13 juni 2024


Consumentenbescherming bij de verwerving
van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen (optioneel met handboek)

Prof. dr. Reinhard Steennot (UGent)

Webinar op donderdag 30 mei 2024


Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024


Ondernemingsstrafrecht:
wat wijzigt er door boek I en boek II van het Strafwetboek?

Mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Nieuws in de kijker:

Boek 7 ‘Bijzondere contracten’ ingediend op 16 april 2024 (LegalNews)

17 april 2024

Wanneer de informatie- en consultatieprocedure opstarten met het oog op een eventueel collectief ontslag? Hof van Justitie 22 februari 2024 (Commit Law)

17 april 2024

DAC7: Digitale platformen in het vizier van de fiscus (Sirius Legal)

17 april 2024
,

Legale migratie: groen licht voor gecombineerde werk- en verblijfsvergunningen voor onderdanen van derde landen (Europese Raad)

17 april 2024

Het (vennootschaps)leven zoals het is in moeilijke tijden… Bestuurders-aansprakelijkheid in geval van wrongful trading – art. XX.227 WER (Paqt Advocaten)

17 april 2024
, ,

Algemene regels op komst voor de termijnen waarbinnen verzekeraars moeten reageren en uitkeren (Schoups)

16 april 2024
,

Het FUN “flitsfaillissement”: enkele praktijkervaringen als beoogd curator (Crivits legal)

16 april 2024

Overheidsopdrachten: komt er een non-discriminatieclausule? (LegalNews)

16 april 2024

Auteursrecht-inbreuken door AI: Chinese rechtbank volgt VS in baanbrekende uitspraak (Sirius Legal)

16 april 2024

“Gegeven is gegeven”, of toch niet? Over de herroepelijkheid van schenkingen tussen echtgenoten (Bannister)

16 april 2024

IBA Rules vs. Prague Rules: een duel tussen arbitrageregels? (Schoups)

16 april 2024

Verzoek tot inzage van werknemer bij werkgever in de IT-adviessector (Studio Legale)

15 april 2024

Is een VME consument of niet? (Seeds of Law)

15 april 2024
,

Hervorming van het kunstenaarsstatuut: de uitdagingen voor de Kunstwerkcommissie (Altius)

15 april 2024

Nieuwigheden in de guilty plea procedure (Waeterinckx Advocaten)

15 april 2024
,

Gewone fiscale fraude is basis voor witwassen (aternio)

14 april 2024

Het nieuwe buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht. Wat verandert er voor jou als bestuurder? (Crivits legal)

13 april 2024
,

Medische fouten : de rechtsbijstandsverzekering (Bannister)

12 april 2024
,

Nieuwe Vlaamse regels voor uithangborden (Grant Thornton)

12 april 2024
,

Hof van Cassatie verduidelijkt: instellen vordering voor verborgen gebrek bij koop is voldoende, correcte kwalificatie niet vereist (Schoups)

11 april 2024

Financial assistance in overnamefinanciering (Caluwaerts Uytterhoeven)

11 april 2024

Successieplanning: kwartaalupdate eerste kwartaal 2024 (Eubelius)

11 april 2024

De cumul van beschermings- en schadevergoedingen in geval van ontslag van een zwangere en zieke werkneemster (Claeys & Engels)

11 april 2024

Nieuwe mogelijkheden en verplichtingen voor gerechtsdeurwaarders in de strijd tegen groeiende schuldenbergen (Schoups)

11 april 2024

Categorieën: