Oneerlijke handelspraktijken:
een juridische analyse

Mr. Ignace Kroos en mr. Olivier Nys (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 23 november 2023


Nieuwe pachtwetgeving in Vlaanderen
De wijzigingen voor pachter én verpachter
toegelicht aan de hand van 20 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 5 december 2023


Privacy en gezondheidsgegevens:
hot topics

Mr. An Vijverman (Dewallens & Partners)

Webinar op donderdag 7 december 2023


Update Omgevingsrecht:
tien recente wijzigingen onder de loep

Bart De Becker (De Becker Advocaten)

Webinar op dinsdag 24 oktober 2023


Vlaamse erfbelasting:
10 fictiebepalingen onder de loep (incl. boek)

Prof. dr. Ayfer Aydogan (ECGB Advocaten / UGent)

Webinar op vrijdag 17 november 2023


Crypto-assets: een stand van zaken
(Inclusief boek)

Dr. Niels Vandezande (Timelex / KU Leuven)

Webinar op dinsdag 17 oktober 2023

Nieuws in de kijker:

Overheidsopdrachten. Borgtochtregeling in het KB AUR gewijzigd door het KB van 4 september 2023 (LegalNews)

21 september 2023

Voorkeurrecht voor huurders van wie de woning te koop wordt aangeboden. Ordonnantie houdende wijziging van de Brusselse Huisvestingscode goedgekeurd op 19 september 2023 (LegalNews)

21 september 2023

Pendelfonds subsidieert duurzaam woon-werkverkeer (EY)

21 september 2023

Vlabel is nog steeds niet duidelijk! Een levensverzekeringscontract afsluiten met een maatschap: wat betekent dit voor de erfbelasting? (Cazimir)

21 september 2023

Belgische belastingvrijstellingen aan ondernemingen die deel uitmaken van multinationale groepen zijn onrechtmatige staatssteun. Arrest Hof van Justitie van 20 september 2023 (LegalNews)

21 september 2023

Discriminatie bij ontslag. Recente rechtspraak van juni 2023 (Unia)

20 september 2023

Hoofdelijkheid: nood aan een dubbele handtekening? (Caluwaerts Uytterhoeven)

20 september 2023
,

Spiegeltje spiegeltje aan de wand, naar een vereenvoudigde elektronische bewijsverzameling in elk Europees land? (Waeterinckx Advocaten)

20 september 2023
,

Verkopen via een online platform? Opgelet, de fiscus kijkt mee! (Everest Advocaten)

20 september 2023

Wanneer woorden binden: de precontractuele aansprakelijkheid onder de loep (Firmus Advocaten)

19 september 2023
,

Toevoegen van een dossierstuk met ‘essentiële’ informatie lopende de beroepsprocedure voor de deputatie, kan leiden tot vernietiging van de vergunningsbeslissing wanneer geen nieuw openbaar onderzoek wordt georganiseerd (Schuermans Advocaten)

19 september 2023

Verregaande restitutie en schadevergoeding na vernietiging van een commerciële samenwerkingsovereenkomst wegens schending van de precontractuele informatieverplichtingen – Cass. 2 juni 2023 (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

19 september 2023

Abnormale en goedgunstige voordelen (Lauwers Fiscale Advocaten)

19 september 2023

Schipper mag ik overvaren? Ja, maar op eigen risico! (Caluwaerts Uytterhoeven)

18 september 2023

Einde fiscale regularisatie op 31 december 2023: nieuwe FAQ (Delboo)

18 september 2023

De gewestelijke Hemelwaterverordening: de hemel in geprezen of het obstakel te veel voor ondernemend Vlaanderen? (Monard Law)

18 september 2023

Geen bijzondere btw-regeling meer voor influencers (Lauwers Fiscale Advocaten)

17 september 2023

Vastgoed in vennootschap. Moet er een link zijn tussen de kosten en de prestaties van de bedrijfsleider? Arrest Hof van beroep Gent van 5 september 2023 (LegalNews)

15 september 2023
,

Boete voor Volkswagen wegens oneerlijke handelspraktijken. Arrest Hof van Justitie van 14 september 2023 (LegalNews)

15 september 2023

De realisatie van de bouwshift: een stap dichter (PwC Legal)

15 september 2023

Naar een nuancering van het principe dat de inschrijver instaat voor de zorgvuldigheid van zijn offerte? De Raad van State wikt en weegt (Tender Law)

15 september 2023

Consumentenbescherming. De rechter kan de reiziger ambtshalve informeren over zijn recht om de overeenkomst kosteloos te beëindigen. Arrest Hof van Justitie van 14 september 2023 (LegalNews)

15 september 2023

Is het online publiceren van persoonsgegevens van een sporter die doping heeft gebruikt een schending van de AVG? (LegalNews)

14 september 2023

Hervorming van boek 2 van het Strafwetboek. Wetsontwerp ingediend op 13 september 2023 (LegalNews)

14 september 2023

Categorieën:

Buitencontractuele aansprakelijkheid:
wat brengt het nieuwe boek 6?

Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe (Eubelius) Webinar op dinsdag 24 oktober 2023

Crypto-assets: een stand van zaken
(Inclusief boek)

Dr. Niels Vandezande (Timelex / KU Leuven) Webinar op dinsdag 17 oktober 2023

De verkoop van een onroerend goed:
hoever reikt de informatieplicht van de vastgoedmakelaar en de notaris?
Een selectie van 20 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law) Webinar op dinsdag 28 november 2023