Herstructurering, collectief ontslag en sluiting

Mr. Hanne Cattoir (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Het beroep van architect:
de wet van 3 mei 2024 en recente belangrijke rechtspraak

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op vrijdag 11 oktober 2024


Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Actualia Overheidsopdrachten
2023/2024

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof) en mr. Peter Teerlinck (& De Bandt)

Webinar op dinsdag 3 december 2024

Nieuws in de kijker:

Wetgever concretiseert de precontractuele informatieverplichting (Odigo Advocaten)

25 juli 2024
,

Wat kan u als VME ondernemen tegen een mede-eigenaar die buitensporige overlast veroorzaakt? (Forum Advocaten)

24 juli 2024

Kwartaalupdate successieplanning – Q2 (Eubelius)

24 juli 2024

Is een fiscale geldboete verhaalbaar op de erfgenamen? (aternio)

23 juli 2024

Hoofdaannemer betaalt onderaannemer pas als opdrachtgever hem eerst betaalt: kan dat zomaar? (Flamée & Partners)

23 juli 2024
,

Another brick in the wall: arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid bij TMB (Cautius)

22 juli 2024
,

Nieuwe onrechtmatige bedingen in de voedseldistributiesector (Strelia)

22 juli 2024
,

Update in de rechtspraak van de Raad van State inzake verdeling en clustering van posten en de regeling inzake de individuele plaats in het voorlopig klassement (Rasschaert Advocaten)

22 juli 2024

Sancties in het kader van no-poach overeenkomsten: het eerste Belgische precedent (Eubelius)

19 juli 2024
,

Spelregels voor bezoldigingen van bedrijfsleiders (Vandelanotte)

19 juli 2024
,

Discriminatie op de werkvloer. Recente uitspraken uit 2024, gepubliceerd op de Unia-website (LegalNews)

18 juli 2024

Verplichte bijlage bij fiscale aangifte wat huur betreft: uitzondering voor pachtovereenkomsten (LegalNews)

18 juli 2024

Wraking van arbiters onder het CEPANI-reglement: (schijn van) partijdigheid of afhankelijkheid uit den boze (Schoups)

18 juli 2024

Aandachtspunten voor de verhuurder bij het sluiten van een handelshuur­­overeenkomst (Intinya Law)

17 juli 2024
,

Meer mogelijkheden voor de ondernemer in moeilijkheden met het hervormd insolventierecht (Grant Thornton)

17 juli 2024

Wrakingsverzoeken in strafrechtelijke dossiers: Procedure en recente wijzigingen (Bannister)

16 juli 2024

De Europese Natuurherstelwet: status quo of vergunningsstop? (Ockier Advocaten)

16 juli 2024

Verhuurder: beloof aan de huurder geen stedenbouwkundige functie die onvergunbaar is (Publius)

15 juli 2024

Heropen uw cold case: rekeninginformatie opvragen voor bankbeslag vereenvoudigd (Intinya Law)

15 juli 2024
,

Nieuw KB voor overeenkomsten van vastgoedbemiddeling (Studio Legale)

15 juli 2024
,

Navigeren door de GDPR in de transportsector (De Groote – De Man)

15 juli 2024

De vennootschapsrechtelijke echtscheiding (DLPA Advocaten)

15 juli 2024

Diverse wijzigingen aan het Vlaamse omgevingsrecht in aantocht (Andersen)

15 juli 2024

Deadline voor verplichte installatie van zonnepanelen bij grootverbruikers komt dichterbij (Eubelius)

13 juli 2024

Categorieën: