Cookie Notice

Het is wellicht geen verrassing dat LegalNews.be cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het apparaat worden geplaatst waarmee u onze website www.legalnews.be bezoekt (uw computer, tablet, smartphone, enz.). Via deze cookies kunnen wij ook persoonsgegevens verzamelen. Om helderheid te bieden over wat welke cookie doet, worden al ons cookies in dit cookiebeleid uitgelegd.

Met "wij" bedoelen wij, Fides Ganda BV. Onze zetel is gevestigd op het adres Eekhout 40, 9.000 Gent en heeft ondernemingsnummer 0660.870.601.

Wij zijn immers, zoals de GDPR het noemt, de verwerkingsverantwoordelijke voor het verzamelen en ons gebruik van uw persoonsgegevens.

Mocht u daarna toch nog vragen hebben, dan kan u steeds terecht bij Tom Vandecasteele. Stuur hem gewoon een e-mail (tom@legalnews.be).

1. Welke cookies zijn het?

Naam cookie Doel Hoe lang blijft het er staan?
PHPSESSID sessiecookie Tot het einde van het bezoek
_icl_current_language Bewaart de huidige taal 24 uur
_icl_visitor_lang_js Bewaart de gekozen taal 24 uur
_nl_shown Onthoudt uw keuze bij de nieuwsbrief banner 1 maand
wpml_browser_redirect_test Geeft testinformatie over de gebruikte browser Tot het einde van de sessie
_ga Dit zijn Google Analytics cookies die ons toelaten om na te gaan hoe onze bezoekers de website gebruiken. 2 jaar
_gid 24 uur

 

De PHPSESSID cookie moet geïnstalleerd worden om het gebruik van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookie werkt de website nu eenmaal niet. U kan dus niet kiezen om deze cookie al dan niet te installeren.

De icl_current_language, icl_visitor_lang_js, _nl_shown, en wpml_browser_redirect_test cookies vergroten uw gebruiksgemak van de website en worden enkel gebruikt voor het doel hierboven beschreven. U kan dus ook niet kiezen om deze cookies al dan niet te installeren.

De _ga en _gid cookies worden gebruikt om ons een beter inzicht te geven in het gebruik van de website door de verschillende bezoekers. Op basis van deze informatie kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. De informatie die wij verzamelen uit deze cookies laat ons niet toe om websitebezoekers te individualiseren. Dit is steeds geaggregeerde data, waaruit wij niet kunnen afleiden over wie of zelfs welke groep personen het gaat.  Wij delen deze gegevens ook niet met Google en wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met deze cookies. U kan uiteraard het gebruik van deze cookies steeds uitschakelen. Hoe u dit concreet moet doen, hangt af van welke browser u gebruikt:

  1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  2. Safari:  https://support.applcom/nl-be/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
  3. Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
  4. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl 
  5. Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq

2. Aan wie worden deze persoonsgegevens doorgegeven

Uw persoonsgegevens worden enkel gedeeld met de leveranciers waarop wij beroep doen voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bv. Mailchimp voor de nieuwsbrieven). Op iedereen die toegang heeft tot uw persoonsgegevens rust ook een wettelijke of contractuele vertrouwelijkheidsverplichting. Concreet betekent dit dus dat uw persoonsgegevens gedeeld worden met:

  • De medewerkers van Legalnews.be
  • De leveranciers van Legalnews.be
  • En uiteraard ook met u

Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk binnen de EER verwerkt. In het geval dat wij beroep doen op een leverancier die buiten de EER gevestigd is, dan voorzien wij de nodige maatregelen om de veiligheid van de doorgifte te waarborgen, zoals het afsluiten van de modelcontractbepalingen die zijn opgesteld door de Europese Commissie.

3. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op het eerste moment van verzameling. Voor de persoonsgegevens die via de Google Analytics cookies verzameld worden, is dit van zodra u uw toestemming heeft gegeven. Vervolgens maken wij gebruik van de anonimiseringsfunctie van Google Analytics waardoor alle informatie die wij via de cookies verzameld hebben onmiddellijk worden geanonimiseerd.

Telkens u onze website bezoekt, verzamelen deze cookies opnieuw informatie en dit voor hun volledige levensduur of tot u deze cookies handmatig verwijdert.

4. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen u geruststellen dat wij de nodige stappen hebben genomen om uw persoonsgegevens veilig te houden. Dit betekent dat wij technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om onze IT-systemen, processen en kantoor te beveiligen.

5. Wat zijn uw rechten en hoe oefent u deze uit?

Aangezien wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, beschikt u over een aantal rechten. Dit is het recht op toegang, het recht op verbetering, het recht om uw toestemming in te trekken, het recht op verwijdering, het recht op beperking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht op verzet. Hoe u deze rechten uitoefent, vindt u terug in onze privacy kennisgeving: [link].

Mocht u niet gelukkig zijn met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en u heeft hierover een klacht, dan kan u steeds contact opnemen met ons via het e-mailadres [tom@legalnews.be]. Wanneer ons antwoord u geen voldoening geeft, dan kan u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Voor ons is dat de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Hun gegevens vindt u hier: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/