Consumentenrecht: hot topics

Dr. Stijn Claeys (Racine)

Webinar op vrijdag 1 december 2023


Crypto-assets: een stand van zaken
(Inclusief boek)

Dr. Niels Vandezande (Timelex / KU Leuven)

Webinar op dinsdag 17 oktober 2023


Oneerlijke handelspraktijken:
een juridische analyse

Mr. Ignace Kroos en mr. Olivier Nys (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 23 november 2023

Handel & Consument

Is geoblocking van activeringscodes van online videogames strijdig met het mededingingsrecht? (LegalNews)

28 september 2023

Stakingsvordering tegen nieuwe regels van de FIFA inzake de voetbaltransfermarkt (LegalNews)

27 september 2023

Makelaarscommissie invorderen bij de consument? – nieuwe wetgeving! (Forum Advocaten)

25 september 2023

Verkopen via een online platform? Opgelet, de fiscus kijkt mee! (Everest Advocaten)

20 september 2023

Geen bijzondere btw-regeling meer voor influencers (Lauwers Fiscale Advocaten)

17 september 2023

Boete voor Volkswagen wegens oneerlijke handelspraktijken. Arrest Hof van Justitie van 14 september 2023 (LegalNews)

15 september 2023

Consumentenbescherming. De rechter kan de reiziger ambtshalve informeren over zijn recht om de overeenkomst kosteloos te beëindigen. Arrest Hof van Justitie van 14 september 2023 (LegalNews)

15 september 2023

Wet van 12 juli 2023 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/713 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen gepubliceerd in het Staatsblad van 8 september 2023 (LegalNews)

8 september 2023

Onbetaalde facturen? Opgelet! Geen verwijlinteresten of kosten zonder aangepaste contractvoorwaarden (Caluwaerts Uytterhoeven)

5 september 2023

Doorlichting van buitenlandse directe investeringen (BDI) verplicht vanaf 1 juli 2023 (Seeds of Law)

4 september 2023

Bezetting ter bede of pop-up als tussentijdse oplossing voor een leegstaand handelspand? (Reyns Advocaten)

1 september 2023

Toeristische logies: Exploitatie- en Brandveiligheidsbesluit aangepast. Besluit van de Vlaamse regering van 23 december 2022 gepubliceerd in het Staatsblad van 31 augustus 2023 (LegalNews)

31 augustus 2023

Onbetaalde facturen innen bij consumenten wordt moeilijker: alles wat je moet weten in één overzicht (Sirius Legal)

30 augustus 2023

Tijdelijk crisiskader overbruggingsrecht in geval van noodsituaties. Wet van 31 mei 2023 gepubliceerd in  het Staatsblad van 25 augustus 2023 (LegalNews)

29 augustus 2023

Opgelet: wijzigingen in uw factuurvoorwaarden nodig? (Ockier & Partners)

28 augustus 2023

De toepassing van het consumentenrecht bij de verkoop van dieren op de helling (Eska Law)

24 augustus 2023

Toeristische logies, in het bijzonder jeugdverblijven. Besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 2023 gepubliceerd in het Staatsblad van 18 augustus 2023 (LegalNews)

18 augustus 2023

Wet van 31 juli 2023 m.b.t. kredietovereenkomsten (wijziging van een aantal artikelen van het WER) gepubliceerd in het Staatsblad van 16 augustus 2023 (LegalNews)

17 augustus 2023

Boek XIX WER: “Schulden van de consument” (Reyns Advocaten)

17 augustus 2023

De EU Supply Chain Act (Seeds of Law)

16 augustus 2023

Wijzigingsdecreet Integraal Handelsvestigingsbeleid unaniem goedgekeurd (Publius)

9 augustus 2023

Verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. Wet van 5 juni 2023 gepubliceerd in het Staatsblad van 9 augustus 2023 (LegalNews)

9 augustus 2023

Handelshuur – huurhernieuwing (Caluwaerts Uytterhoeven)

25 juli 2023

Strengere regels voor de invordering van consumentenschulden (Everest)

10 juli 2023

Maak kennis met DAC7: registratie- en rapporteringsverplichtingen voor platformexploitanten (Lauwers Fiscale Advocaten)

5 juli 2023

De genadeklap voor Binance in België? FSMA verbiedt alle activiteiten van wereldverspreid crypto-platform (Astrea Law)

4 juli 2023

België voert zijn systeem voor het filteren van directe buitenlandse investeringen in: welke gevolgen zijn te verwachten? (Schoups)

4 juli 2023

Digitale euro: wettelijk kader voorgesteld door de Europese Commissie op 28 juni 2023 (LegalNews)

30 juni 2023

Data Act: de Europese Raad en het Europees Parlement hebben op 27 juni 2023 een akkoord bereikt voor een nieuwe Verordening (LegalNews)

29 juni 2023

Nieuwe wetgeving: hoe schulden van een consument invorderen? (Gevaco Advocaten)

29 juni 2023

Overige nieuws: