Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Consumentenbescherming bij de verwerving
van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen (optioneel met handboek)

Prof. dr. Reinhard Steennot (UGent)

Webinar op donderdag 30 mei 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Oppassen geblazen: uitbreiding precontractuele informatieverplichtingen bij commerciële samenwerkings-overeenkomsten (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Sinds 2005 vereist de Belgische wetgeving dat partijen een verplicht informatieprotocol doorlopen voordat ze een “commerciële samenwerkingsovereenkomst” aangaan. Zowel franchiseovereenkomsten, maar ook concessie- en distributieovereenkomsten en zelfs overeenkomsten zoals handelsagentuur en makelaarsovereenkomsten (met uitzondering van het bank- en verzekeringswezen), kunnen onder de noemer “commerciële samenwerkingsovereenkomsten” vallen.

In essentie houdt dat verplicht informatieprotocol in dat de opdrachtgever ten laatste één maand vóór de geplande ondertekening van de commerciële samenwerkingsovereenkomst volgende documenten aan de opdrachtnemer moet bezorgen: 1) het ontwerp van de overeenkomst, en 2) een afzonderlijk document dat de gegevens bedoeld in artikel X.28 WER bevat. Dat afzonderlijk document wordt ook het ‘precontractueel informatiedocument’ (PID) genoemd. Op 9 februari 2024 werd een nieuwe wet gepubliceerd die een gevoelige uitbreiding omvat van de informatie die op het PID moet worden vermeld. In geval van niet-naleving van voornoemde verplichtingen, kan de opdrachtnemer mogelijk de nietigheid van (specifieke bepalingen van) de overeenkomst inroepen binnen twee jaar na het sluiten van de overeenkomst.

Vergeet bij het sluiten van een commerciële samenwerkingsovereenkomst dan ook geen aandacht te bieden aan deze precontractuele informatieverplichtingen, en in het bijzonder aan de gewijzigde inhoud van het PID.

Bron: Crivits & Persyn

» Bekijk alle artikels: Handel & Consument, Verbintenissen & Goederen