Occasioneel telewerken in Europa:
een overzicht van de nieuwe regels

Dhr. Bruno De Pauw (RSZ)

Webinar op dinsdag 19 september 2023


Diversiteit en inclusie op de werkvloer:
welke passende (re)acties zijn noodzakelijk als werkgever?

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op vrijdag 24 november 2023 


Conventionele overgang van onderneming
en de arbeidsrechtelijke aspecten:
recente rechtspraak inzake CAO32bis

Mr. Nicholas Thoelen (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 14 september 2023

Arbeid & Sociale zekerheid

Occasioneel telewerken in Europa: België heeft op 6 juni 2023 het kaderakkoord ondertekend (LegalNews)

7 juni 2023

Verplicht spontaan naar de controledokter? (Mploy)

6 juni 2023

Moet/kan aanleg provisie vakantiegeld worden geïndexeerd? (BDO)

5 juni 2023

Staking en verbieden van tewerkstelling van studenten. Wetsvoorstel van 24 mei 2023 (LegalNews)

1 juni 2023

Is de freelancer aansprakelijk voor de fouten die hij maakt? (Mint Advocaten)

1 juni 2023

De nieuwe regels i.v.m. de bescherming tegen nadelige maatregelen in het kader van geweld op de werkplek en psychologische of seksuele intimidatie op het werk treden in werking op 1 juni 2023 (Claeys & Engels)

31 mei 2023

Opgelet vanaf 28 oktober 2023 : nieuwe berekeningswijze bij ontslag van of door hogere bedienden waar van de arbeidsovereenkomst aanving voor 1 januari 2014 (Commit Law)

30 mei 2023

Wat hebben we al geleerd? Over veiligheid, recht op opleiding en toolboxmeetings (Monard Law)

26 mei 2023

Wist je dat je je opdracht als bestuurder niet kan uitoefenen onder een arbeidsovereenkomst? (Grant Thornton)

25 mei 2023

Bescherming van klokkenluiders in de privésector vóór de EU-richtlijn 2019/1937. Vonnis van de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel van 20 januari 2023 (Claeys & Engels)

25 mei 2023

Hof van Cassatie bevestigt de “verlenging” van de verjaringstermijn van de RSZ tot 5 jaar (Bellaw/SoConsult)

24 mei 2023

Freelancers vs. Werknemers (Mint Advocaten)

22 mei 2023

Impact van de arbeidsdeal op het gezinsleven en het co-ouderschap? (Bannister)

19 mei 2023

Concurrentiewaakhonden houden arbeidsmarkt nauwlettend in de gaten (Eubelius)

17 mei 2023

De terugkeer van de formule Claeys? (Mploy)

12 mei 2023