Sociaal strafwetboek:
een grondige hervorming werd goedgekeurd

Mr. Kenny Decruyenaere en mr. Veerle Van Keirsbilck (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Herstructurering, collectief ontslag en sluiting

Mr. Hanne Cattoir (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024

Arbeid & Sociale zekerheid

Another brick in the wall: arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid bij TMB (Cautius)

22 juli 2024

Sancties in het kader van no-poach overeenkomsten: het eerste Belgische precedent (Eubelius)

19 juli 2024

Discriminatie op de werkvloer. Recente uitspraken uit 2024, gepubliceerd op de Unia-website (LegalNews)

18 juli 2024

In het Staatsblad: omstandigheidsverlof zwangerschapsverlies (FOD BOSA)

15 juli 2024

Grensoverschrijdend thuiswerk Nederland-België en het begrip ‘vaste inrichting’: een grondige analyse (Grant Thornton)

12 juli 2024

Toch maar uitkijken met cafetariaplannen… (Mploy)

11 juli 2024

Nieuwe wetgeving buitencontractuele aansprakelijkheid: Bestuurders en werknemers kunnen sneller door derden aangesproken worden voor hun persoonlijke fouten (Claeys & Engels)

9 juli 2024

Aannemers die beroep doen op onderaannemers die op zich buitenlanders tewerkstellen (CGK Advocaten)

5 juli 2024

Nieuwe regels voor onderaanneming in de bouw-, vlees- en verhuissector (Mploy)

4 juli 2024

Op zomervakantie met de bedrijfswagen? Een goede car policy bepaalt de spelregels (Acerta)

4 juli 2024

Hervorming van het Sociaal Strafwetboek : de uitsluiting van het recht in te schrijven voor overheidsopdrachten of concessies kan voortaan door de rechter uitgesproken worden! (Schoups)

3 juli 2024

Wat verandert er voor werkgevers vanaf 1 juli 2024? (Acerta)

1 juli 2024

Sociaal Strafwetboek werd recent gewijzigd: strengere geldboetes op de zwaardere inbreuken komen eraan (Crivits & Persyn)

1 juli 2024

Contractuele tewerkstelling wordt de norm bij de Vlaamse overheid (GD&A Advocaten)

1 juli 2024

Aanwezigheidsregistratie onderhouds-en reinigingswerken verplicht vanaf 1 september 2024 (Commit Law)

1 juli 2024

Zwangerschap en ontslag: het Hof van Justitie spreekt zich uit over de beroepstermijn (LegalNews)

28 juni 2024

Wijziging van het Sociaal Strafwetboek (FOD WASO)

25 juni 2024

Nieuwigheden sociaal strafwetboek (Reliance Littler)

25 juni 2024

Rechtsmisbruik wegens ontslagrecht. Beëindiging van een arbeidsovereenkomst en statutaire aanstelling als docent (LegalNews)

25 juni 2024

Wijziging van het sociaal strafrecht en diverse arbeidsrechtelijke bepalingen: wet van 15 mei 2024 gepubliceerd (LegalNews)

24 juni 2024

Het door de RSZ vrijgesteld bedrag van de mobiliteitsvergoeding stijgt vanaf 1 juli 2024 (Acerta)

21 juni 2024

Checklist van de verplichtingen van de werkgever die voor 30 juni moeten worden vervuld (Acerta)

20 juni 2024

Ontslag om dringende reden. Wie draagt de bewijslast? (Dehaese & Dehaese)

19 juni 2024

Een interne preventiedienst oprichten in samenwerking met andere werkgevers ? Dat wordt (soms) eenvoudiger (Acerta)

17 juni 2024

Nieuwe regelgeving rond ergonomie en MSA. Wat moet je onthouden? (Claeys & Engels)

17 juni 2024

Mag je als werkgever e-mails van je werknemers lezen? (Commit Law)

16 juni 2024

Het besluit van de Vlaamse regering over de aan te brengen gegevens bij onderaanneming wanneer buitenlandse werknemers worden tewerkgesteld: over kelly-ritjes en bananenschillen (Monard Law)

15 juni 2024

Modernisering personeelsbeleid Vlaamse overheid: vijfsporenbeleid treedt in werking (Eubelius)

10 juni 2024

Met welke HR-aspecten moet u rekening houden bij de overname van een onderneming? (Forum Advocaten)

7 juni 2024

Overige nieuws: