HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024

Arbeid & Sociale zekerheid

Wanneer de informatie- en consultatieprocedure opstarten met het oog op een eventueel collectief ontslag? Hof van Justitie 22 februari 2024 (Commit Law)

17 april 2024

Legale migratie: groen licht voor gecombineerde werk- en verblijfsvergunningen voor onderdanen van derde landen (Europese Raad)

17 april 2024

Hervorming van het kunstenaarsstatuut: de uitdagingen voor de Kunstwerkcommissie (Altius)

15 april 2024

De cumul van beschermings- en schadevergoedingen in geval van ontslag van een zwangere en zieke werkneemster (Claeys & Engels)

11 april 2024

Verhoging sanctieniveau 3 en 4 Sociaal Strafwetboek (DLPA Advocaten)

10 april 2024

Nieuwe verplichting voor werkgevers bij beëindiging arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht (Younity)

10 april 2024

Aanpassing economisch immigratiebeleid: wat moet je weten? (Acerta)

9 april 2024

Ondernemingen op de dool en het lot van hun werknemers (Bellaw/SoConsult)

8 april 2024

BV-vrijstelling ploegen- en nachtarbeid: premie vanaf 1 april 2024 vast te leggen in sociaalrechtelijk document (Altius)

5 april 2024

De verkiezingen komen eraan: wat moet er nog beslist worden? (Acerta)

5 april 2024

Mag de rechter een concurrentiebeding matigen indien dit niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden? (Commit Law)

5 april 2024

Sinds 1 april 2024: geen outplacementaanbod, wel verplichte kennisgeving en 1.800 EUR aan TNW-fonds voor werkgever die zich beroept op medische overmacht (Lydian)

4 april 2024

Sociale verkiezingen 2024 – Dag Y: laatste etappes vóór de verkiezingsdag! (Claeys & Engels)

3 april 2024

Een undercoveragent gaat op doktersbezoek (Mploy)

3 april 2024

Cumul van beschermingsvergoedingen (Mploy)

2 april 2024

Wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van Sociaal Strafrecht: wetsontwerp ingediend (LegalNews)

29 maart 2024

Sekswerkers kunnen binnenkort worden tewerkgesteld op grond van een arbeidsovereenkomst (LegalNews)

29 maart 2024

Ziek tijdens de vakantie: wat met deze vakantiedagen? (Acerta)

28 maart 2024

Sociale verkiezingen 2024: van X naar Y (De Groote – De Man)

26 maart 2024

Opletten geblazen voor aannemers! (Van Havermaet)

25 maart 2024

Grensoverschrijdend gedrag op het werk. Welles nietes? (Cautius)

22 maart 2024

Wat gebeurt er als het Grondwettelijk Hof het Onstlagdecreet vernietigt? (Publius)

22 maart 2024

Gelijkekansendecreet werd op 20 maart 2024 aangepast op vier punten (LegalNews)

21 maart 2024

32 miljoen euro boete voor te strenge controle werknemers (Claeys & Engels)

21 maart 2024

BV-vrijstelling ploegenarbeid: nieuw keuzestelsel zorgt voor rechtszekerheid (Tiberghien)

21 maart 2024

Fietsen fiscaal aangemoedigd met twee nieuwe belastingkredieten en hogere kilometervergoeding (De Broeck Van Laere & Partners)

20 maart 2024

Horeca Vlaanderen, Horeca Brussel en Horeca Wallonië trekken naar Grondwettelijk Hof tegen nieuwe flexi-wetgeving (GD&A Advocaten)

20 maart 2024

Economische migratie. Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gepubliceerd op 19 maart 2024 (LegalNews)

20 maart 2024

Wetgevend kader voor de motivering van het ontslag en het kennelijk onredelijk ontslag bij overheidscontractanten (Monard Law)

20 maart 2024

Verplichte aanwezigheidsregistratie in de onderhoudssector (Commit Law)

18 maart 2024

Overige nieuws: