Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024


HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024

Wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van Sociaal Strafrecht: wetsontwerp ingediend (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (Legalnews)

Op 26 maart 2024 werd het Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van Sociaal Strafrecht ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Het wetsontwerp regelt een nieuwe stap in het kader van de digitalisering van de informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude. De eerste stap werd ingeleid door de programmawet van 29 maart 2012 die een hoofdstuk 5 “Regeling van bepaalde aspecten van de elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude” heeft ingevoegd in titel 5 van boek 2 van het Sociaal Strafwetboek en die het e-pv heeft ingevoerd in het sociaal strafrecht. Via latere wetgeving werd het e-pv ook ingevoerd in andere domeinen, nl. economie en mobiliteit.

Daarnaast regelt het wetsontwerp de verdere digitalisering van de bestaande gegevensstromen tussen de sociale inspectiediensten, het openbaar ministerie en de Directie van de administratieve geldboeten van de FOD WASO.

Lees hier de volledige fiche van het Wetsontwerp

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid