Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Actualia Overheidsopdrachten
2023/2024

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof) en mr. Peter Teerlinck (& De Bandt)

Webinar op donderdag 5 december 2024

Overheid & Aanbesteding

Overheidsopdrachten en concessies van werken : wijziging plafondbedragen klassen in erkenningsregels aannemers vanaf 1 juni 2024 (Lydian)

16 mei 2024

Overheidsopdrachten. Weg met de voorkeursbieder? (Casteleyn Advocaten)

15 mei 2024

Veranderingen in overheidsopdrachten – een nieuwe weg voor KMO’s (Cottyn Advocaten)

14 mei 2024

Hervorming Belgische regelgeving inzake betalingstermijnen bij overheidsopdrachten op til (Schoups)

8 mei 2024

Wijziging van de contractspartij van een overheidsopdracht (Equator)

8 mei 2024

Overheidsopdrachten. Uitsluiting van opdrachtnemer als sanctie tijdens de uitvoering: is de Raad van State wel of niet bevoegd? (Advocalex)

6 mei 2024

Overheidsopdrachten. Belangrijk KB voor lopende procedures en toekomstige plaatsingsprocedures bij overheidsopdrachten! (Advocalex)

6 mei 2024

Rapportering overheidsopdrachten (Vlaamse Overheid)

30 april 2024

De vervreemding van openbare domeingoederen door een (quasi-) overheid: het Decreet van 8 maart 2024 (GD&A Advocaten)

29 april 2024

Overheidsopdrachten: komt er een non-discriminatieclausule? (LegalNews)

16 april 2024

Overheidsopdrachten: wijziging nieuwe Boek II van het Strafwetboek – bedrieglijke handelingen die de normale mededingingsvoorwaarden vervalsen (GD&A Advocaten)

10 april 2024

Plaatsing van overheidsopdrachten: ook Boek II van het Strafwetboek (wet van 29 februari 2024) voorziet een nieuw artikel wat bedrieglijke handelingen betreft (LegalNews)

8 april 2024

Lessons Learnt: IT & Overheidsopdrachten (Monard Law)

5 april 2024

Onderhandelen bij overheidsopdrachten: einde van de voorkeursbieder en het ‘wachtkamer’-principe? (GD&A Advocaten)

4 april 2024

Miskenning van de kennisgevingsvereisten in overheidsopdrachten is géén ontvankelijk middel voor de Raad van State (Publius)

25 maart 2024

Verplichte rapportering overheidsopdrachten: bent u klaar voor 15 maart 2024? (Lydian)

14 maart 2024

Nieuw Strafwetboek is ook relevant in het kader van overheidsopdrachten! (Publius)

9 maart 2024

Toegang tot overheidsopdrachten voor ondernemers uit derde landen (LegalNews)

8 maart 2024

Raad van State bevestigt: een clustering in de prijsopgave van een opmetingsstaat moet niet noodzakelijk leiden tot een substantiële onregelmatigheid in de offerte (GD&A Advocaten)

24 februari 2024

Vooruitblik op de energiesector in 2024 (Eubelius)

16 februari 2024

Overheidsopdrachten in de EU: minder mededinging in de periode 2011-2021 (KPMG Law)

13 februari 2024

Inzake overheidsopdrachten is de algemene ‘intrekkingsleer’ niet van toepassing (GD&A Advocaten)

6 februari 2024

Nieuw in overheidsopdrachten: voorschotten, biedvergoedingen en slimmer plannen! (Schoups)

2 februari 2024

R.I.P. standaard prijsherzieningsformule!? (GD&A Advocaten)

31 januari 2024

Overheidsopdrachten. Het oude e-procurement platform is vanaf vrijdag 2 februari 2024 niet meer toegankelijk (LegalNews)

30 januari 2024

Verhoging Europese bekendmakingsdrempels voor overheidsopdrachten gepubliceerd vanaf 1 januari 2024 (Schoups)

16 januari 2024

Nieuwe regeling inzake de betaling van voorschotten in het kader van een overheidsopdracht (Caluwaerts Uytterhoeven)

16 januari 2024

Essentiële veiligheidsbelangen en overheidsopdrachten: een hot topic (KPMG Law)

16 januari 2024

Overheidsopdrachten. Wet van 22 december 2023 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, wat de toegang van kmo’s betreft, gepubliceerd (LegalNews)

11 januari 2024

Overheidsopdrachten. KB van 17 december 2023 tot aanpassing van twee drempels in de wet van 17 juni 2013 (LegalNews)

21 december 2023

Overige nieuws: