Warmtenetten: de juridische omkadering
aan de hand van een casestudy

Dr. Maja Reynebeau (UGent)

Webinar op donderdag 5 oktober 2023 


Overheidsopdrachten:
het regelmatigheidsonderzoek van offertes
en drie andere actuele knelpunten

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof) en mr. Peter Teerlinck (& De Bandt)

Webinar op 9 december 2023

Overheid & Aanbesteding

Recht op schadevergoeding bij een onontvankelijke offerte? (GD&A Advocaten)

29 september 2023

Enkele administratieve aanpassingen aan de regelgeving overheidsopdrachten (EY Law)

27 september 2023

Overheidsopdrachten voor biologische geneesmiddelen. KB van 13 september 2023 (LegalNews)

22 september 2023

Overheidsopdrachten. Borgtochtregeling in het KB AUR gewijzigd door het KB van 4 september 2023 (LegalNews)

21 september 2023

Naar een nuancering van het principe dat de inschrijver instaat voor de zorgvuldigheid van zijn offerte? De Raad van State wikt en weegt (Tender Law)

15 september 2023

Federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten. KB in Staatsblad van 12 september 2023 (LegalNews)

14 september 2023

Opnieuw wijzigingen in de overheidsopdrachten-reglementering (GD&A Advocaten)

6 september 2023

Overheidsopdrachten. KB van 13 augustus 2023 inzake het bestuur van overheidsopdrachten en concessies en tot wijziging van diverse bepalingen van de KB’s van 18 april 2017 en 18 juni 2017 gepubliceerd in het Staatsblad van 22 augustus 2023 (LegalNews)

25 augustus 2023

Overheidsopdrachten. Aanmelden en registreren op het nieuwe e-Procurementplatform mogelijk vanaf 21 augustus 2023 (LegalNews)

25 augustus 2023

Zittende opdrachtnemers: is er een voordeel aan een thuismatch? (GD&A Advocaten)

23 augustus 2023

Referenties en ervaring als gunningscriterium: kleuren binnen de lijntjes? (GD&A Advocaten)

10 augustus 2023

Europese Commissie bevestigt protectionistische houding in de Foreign Subsidies Regulation. Een overzicht van de impact op het aanbestedingsrecht (KPMG Law)

8 augustus 2023

KB van 20 januari 2023 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid. Staatsblad van 5 juli 2023 (LegalNews)

6 juli 2023

De impact van een strafrechtelijke minnelijke schikking op overheidsopdrachten (Schoups)

6 juli 2023

Overheidsopdrachten. Abnormale prijzen in offertes. Arrest Raad van State van 6 juni 2023 (Equator)

3 juli 2023

Hoe omgaan met de hoorplicht bij wering van een offerte die een substantiële onregelmatigheid bevat? (GD&A Advocaten)

13 juni 2023

Overheidsopdrachten. Uitsluiting van een onderneming die in handen is van Chinese overheidsbedrijven. Arrest Raad van State van 31 mei 2023 (LegalNews)

3 juni 2023

E-invoicing/e-facturatie: naar een algehele verplichting (KPMG Law)

30 mei 2023

Sociaal aanbesteden en artikel 60-tewerkstelling: hand in hand? (GD&A Advocaten)

24 mei 2023

Overheidsopdrachten in de federale administratie. Het Rekenhof brengt verslag uit aan het federale parlement – Persbericht van 11 mei 2023 (Rekenhof)

17 mei 2023

Overheidsopdrachten. Het verlengen van de verbintenistermijn en de mogelijkheid om de offerte te wijzigen. Arrest Raad van State van 6 april 2023 (Equator)

8 mei 2023

Betere toegang van KMO’s tot overheidsopdrachten. Dhr. Constant De Koninck licht toe (LegalNews)

8 mei 2023

Opgelet: Opmerkelijke verhoging verwijlintresten in geval van laattijdige betaling overheidsopdrachten (GD&A Advocaten)

18 april 2023

Bevestigd door RvS: de aanbestedende overheid mag “kritieke taken” voorbehouden voor de inschrijver zelf, als beperking op het gebruik van onderaannemers, zonder gebonden te zijn door een kwantitatieve beperking (GD&A Advocaten)

18 april 2023

Overheidsopdrachten. Verwerving van schone (emissieloze) voertuigen die ingeschreven zijn in België. Omzendbrief 307septies gepubliceerd in het Staatsblad van 12 april 2023 (LegalNews)

18 april 2023

De impact van de nieuwe wet ‘bestuur en transparantie overheidsopdrachten’ (Geerts Denayer)

11 april 2023

Energieprojecten op gronden van de overheid: overheidsopdracht, concessie of geen van beide? (Stibbe)

30 maart 2023

Erkenning van aannemers: wat met fouten in de opdrachtdocumenten? (Tender Law)

25 maart 2023

Onderaanneming in overheidsopdrachten kan uitgesloten worden voor kritieke taken (Publius)

23 maart 2023

Recht op schadevergoeding na een vernietigingsarrest (zelfs wanneer de verzoekende partij een onontvankelijke offerte heeft ingediend) (Publius)

20 maart 2023

Overige nieuws: