Overheid & Aanbesteding

Vacatures in de kijker:

BOEKEN in de kijker:

Overige nieuws:

De plaatsing en uitvoering van raamovereenkomsten: de federale overheid legt uit (Tender Law)

26 oktober 2022

Verruimde (tijdelijke) mogelijkheid tot het toekennen van voorschotten aan opdrachtnemers van overheidsopdrachten. Ministerraad keurt ontwerp van KB goed (Crivits & Persyn)

25 oktober 2022

Overheidsopdrachten. Omzendbrief van 28 juni 2022 betreffende de praktische modaliteiten van de plaatsing en de uitvoering van de raamovereenkomst in de context van federale aankopen (Equator)

18 oktober 2022

TenderBarometer (Stichting Overheidsopdrachten)

17 oktober 2022

Overheidsopdrachten. Wie heb ik aan de lijn, hallo… over het belang van schriftelijke communicatie tijdens de plaatsingsprocedure (GD&A Advocaten)

5 oktober 2022

Overheidsopdrachten – Het belang van het nazicht van de uitsluitingsgronden en de kennisgeving hiervan (GD&A Advocaten)

20 september 2022

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken maakt een einde aan de coronacrisis op hun werven (Tender Law)

10 september 2022

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken onderneemt actie inzake stijgende prijzen en toeleveringsproblematiek bij overheidsopdrachten: grondige overweging opdrachtnemer is geboden (Schoups)

27 augustus 2022

Past de Raad van State de forfaitaire schadevergoedingsregel van 10% in het kader van het overheidsopdrachten-contentieux gemakkelijker toe dan de burgerlijke rechter? (Advocatenbureau Van Cauter)

27 augustus 2022

Overheidsopdrachten: vertrouwelijkheid van offertes en bedrijfsgeheimen (Blockeel Timmermans Advocaten)

24 augustus 2022

Europese sancties tegen Rusland inzake overheidsopdrachten (FOD Beleid en Ondersteuning)

15 augustus 2022

Nieuw contractenrecht treedt in werking op 1 januari 2023! (Tender Law)

2 augustus 2022