Overheidsopdrachten:
28 baanbrekende arresten (2022-2023)

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Webinar op vrijdag 22 maart 2024

Overheid & Aanbesteding

Raad van State bevestigt: een clustering in de prijsopgave van een opmetingsstaat moet niet noodzakelijk leiden tot een substantiële onregelmatigheid in de offerte (GD&A Advocaten)

24 februari 2024

Vooruitblik op de energiesector in 2024 (Eubelius)

16 februari 2024

Overheidsopdrachten in de EU: minder mededinging in de periode 2011-2021 (KPMG Law)

13 februari 2024

Inzake overheidsopdrachten is de algemene ‘intrekkingsleer’ niet van toepassing (GD&A Advocaten)

6 februari 2024

Nieuw in overheidsopdrachten: voorschotten, biedvergoedingen en slimmer plannen! (Schoups)

2 februari 2024

R.I.P. standaard prijsherzieningsformule!? (GD&A Advocaten)

31 januari 2024

Overheidsopdrachten. Het oude e-procurement platform is vanaf vrijdag 2 februari 2024 niet meer toegankelijk (LegalNews)

30 januari 2024

Verhoging Europese bekendmakingsdrempels voor overheidsopdrachten gepubliceerd vanaf 1 januari 2024 (Schoups)

16 januari 2024

Nieuwe regeling inzake de betaling van voorschotten in het kader van een overheidsopdracht (Caluwaerts Uytterhoeven)

16 januari 2024

Essentiële veiligheidsbelangen en overheidsopdrachten: een hot topic (KPMG Law)

16 januari 2024

Overheidsopdrachten. Wet van 22 december 2023 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, wat de toegang van kmo’s betreft, gepubliceerd (LegalNews)

11 januari 2024

Overheidsopdrachten. KB van 17 december 2023 tot aanpassing van twee drempels in de wet van 17 juni 2013 (LegalNews)

21 december 2023

Een overwinning voor Gelijke Kansen: de Rechtbank tikt De Lijn op de vingers (Van Steenbrugge Advocaten)

21 december 2023

Regelmatigheid van offertes bij overheidsopdrachten: een meer dan belangrijk thema (Intersentia)

21 december 2023

Overheidsopdrachten. Ministerieel besluit van 13 december 2023 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels (LegalNews)

20 december 2023

Omzendbrief van 11 september 2023 reikt ‘Quickscan’ en ‘Toolbox’ aan inzake veiligheidsrisico’s bij overheidsopdrachten (Equator)

20 december 2023

Wet Bestuur overheidsopdrachten. Praktische gids voor de publicatie en registratie in het e-Procurement platform (FOD BOSA)

2 december 2023

Minder en lagere borgtochten moeten toegang kmo’s tot overheidsopdracht bevorderen (Schoups)

28 november 2023

Opnieuw licht gestegen Europese drempels voor 2024-2025 (Publius)

17 november 2023

Schadevergoeding na intrekking gunningsbeslissing: geen vernietiging van de gunningsbeslissing, geen schadevergoeding? (Advocatenbureau Van Cauter)

2 november 2023

Prijsverantwoording bij overheidsopdrachten: niet-cijfermatige gegevens voor totaalprijzen en louter cijfermatige gegevens voor eenheidsprijzen? (KPMG Law)

30 oktober 2023

Overheidsopdrachten. Reduceren van veiligheidsrisico’s: Omzendbrief van 11 september 2023 in het Staatsblad van 25 oktober 2023 (LegalNews)

27 oktober 2023

Opnieuw hogere verwijlintresten bij laattijdige betaling van overheidsopdrachten (GD&A Advocaten)

23 oktober 2023

Wijzigingen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (GD&A Advocaten)

12 oktober 2023

Recht op schadevergoeding bij een onontvankelijke offerte? (GD&A Advocaten)

29 september 2023

Enkele administratieve aanpassingen aan de regelgeving overheidsopdrachten (EY Law)

27 september 2023

Overheidsopdrachten voor biologische geneesmiddelen. KB van 13 september 2023 (LegalNews)

22 september 2023

Overheidsopdrachten. Borgtochtregeling in het KB AUR gewijzigd door het KB van 4 september 2023 (LegalNews)

21 september 2023

Naar een nuancering van het principe dat de inschrijver instaat voor de zorgvuldigheid van zijn offerte? De Raad van State wikt en weegt (Tender Law)

15 september 2023

Federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten. KB in Staatsblad van 12 september 2023 (LegalNews)

14 september 2023

Overige nieuws: