Overheid & Aanbesteding

BOEKEN in de kijker:

Overige nieuws:

Van oude naar nieuwe prijsherziening bij overheidsopdrachten: index I, I-2021-Index en de tijdelijke I-index+ (Tender Law)

11 maart 2023

Naar meer transparantie bij het gunnen van overheidsopdrachten? De wetswijziging van 8 februari 2023 (Lydian)

2 maart 2023

Over de al dan niet toepassing van overheidsopdrachten-reglementering. Raad van State van 25 augustus 2022. Dhr. Constant De Koninck licht toe (LegalNews)

22 februari 2023

De wet van 8 februari 2023 tot wijziging van de Overheidsopdrachtenwet 2016 (Staatsblad van 16 februari 2023). Dhr. Constant De Koninck licht toe (LegalNews)

22 februari 2023

Prijsherziening bij overheidsopdrachten (Ockier & Partners)

10 februari 2023

Gewijzigde controle op overheidsopdrachten door de Inspectie van Financiën (Vlaamse Overheid)

3 februari 2023

Nieuw e-Procurement-platform vanaf 2 mei 2023 beschikbaar – offertes te bewaren! (Publius)

30 januari 2023

Opgelet: Uitzonderingen op de toepassing van de overheidsopdrachtenregels worden – opnieuw – streng benaderd door het Hof van Justitie. Eerlijk meedingen duurt het langst (GD&A Advocaten)

26 januari 2023

Cashflow probleem opdrachtnemer overheidsopdracht?! – Inwerkingtreding van KB betreffende de toekenning van voorschotten in het kader van overheidsopdrachten (GD&A Advocaten)

12 januari 2023

De omvang van het begrip samenwerking in het licht van artikel 12, lid 4 van Richtlijn 2014/24/EU – artikel 31 van de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016. Hof van Justitie 22 december 2022 (Equator)

11 januari 2023

Ook het verbod op voorschot is bij overheidsopdrachten voorlopig niet langer een heilig huisje (Publius)

21 december 2022

Belgische regelgeving inzake betalingstermijnen bij overheidsopdrachten. Valt hij of valt hij niet? (GD&A Advocaten)

7 december 2022