Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


Actualia Overheidsopdrachten
2023/2024

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof) en mr. Peter Teerlinck (& De Bandt)

Webinar op dinsdag 3 december 2024

Overheidsopdrachten en concessies van werken : wijziging plafondbedragen klassen in erkenningsregels aannemers vanaf 1 juni 2024 (Lydian)

Auteurs: Jens Debièvre en Lore Derdeyn (Lydian)

Bij de meeste overheidsopdrachten en concessies van werken kan enkel gewerkt worden met erkende aannemers. Deze erkenning wordt bij wet geregeld (wet 20 maart 1991).

Aannemers van werken worden n.a.v. de erkenning ingedeeld in een bepaalde klasse. Deze geeft aan tot welk maximumbedrag de aannemer een overheidsopdracht of concessie mag aanvaarden.

De maximumbedragen worden bepaald bij koninklijk besluit (KB 26 september 1991). In het Belgisch Staatsblad van 26 april ll. verscheen een aanpassing van deze maximumbedragen.

Deze nieuwe bedragen zijn van toepassing vanaf 1 juni 2024, ook op de overheidsopdrachten en concessies die in uitvoering zijn of waarvoor de plaatsingsprocedure loopt. Zo is dit o.a. relevant voor het bepalen van de aanvangsdatum der werken, nu dit verschilt voor werken waarvan de aannemingssom ligt in klasse 5 of lager en werken waarvan deze som ligt in klasse 6 of hoger (art. 76 KB AUR).

De laatste aanpassing van deze bedragen gebeurde in 2000 (n.a.v. de invoering van de euro) dus dit is wel degelijk groot nieuws voor de sector.

Over welke bedragen gaat het nu?

 Klasse Oud bedrag Nieuw bedrag
Maximale bedrag (excl. btw) dat aan aannemer mag worden gegund  

Klasse 1

135.000 162.000
Klasse 2 275.000 330.000
Klasse 3 500.000 600.000
Klasse 4 900.000 1.080.000
Klasse 5 1.810.000 2.172.000
Klasse 6 3.225.000 3.870.000
Klasse 7 5.330.000 6.396.000
Klasse 8 >5.330.000 >6.396.000
Totaal bedrag (excl. btw) openbare + private werken die door zelfde aannemer in België en in het buitenland gelijktijdig mogen worden uitgevoerd (op ogenblik gunnen opdracht) Klasse 1 682.000 819.000
Klasse 2 2.200.000 2.640.000
Klasse 3 4.000.000 4.800.000
Klasse 4 7.00.000 8.400.000
Klasse 5 14.500.000 17.400.000
Klasse 6 26.000.000 31.200.000
Klasse 7 43.000.000 51.600.000
Klasse 8 260.000.000 312.000.000

Bron: Lydian

» Bekijk alle artikels: Overheid & Aanbesteding