Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Vereffening-verdeling van nalatenschappen:
16 probleemstellingen

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 23 april 2024

Verbintenissen & Goederen

Boek 7 ‘Bijzondere contracten’ ingediend op 16 april 2024 (LegalNews)

17 april 2024

Hoe een verpachter een pachtovereenkomst moet opzeggen (Seeds of Law)

10 april 2024

Huis te koop: wie biedt, die bindt… (Odigo Advocaten)

2 april 2024

Weg met het samenloopverbod en de quasi-immuniteit van de hulppersoon (De Langhe Advocaten)

2 april 2024

Hoe een verpachter een pachtovereenkomst kan opzeggen (Seeds of Law)

26 maart 2024

Ontbinding koopovereenkomst. Koper respecteert zijn verbintenis niet om het perceel, bedoeld voor een golfterrein in Knokke-Heist, uitsluitend te gebruiken zoals bepaald in de overeenkomst. Vonnis van 11 maart 2024 (LegalNews)

11 maart 2024

De afschaffing van het samenloopverbod en de quasi immuniteit (Laurius)

11 maart 2024

Het belang van het precontractueel informatiedocument (Corbus Advocaten)

11 maart 2024

Verschillende vormen van prijsbepaling in de aannemingsovereenkomst (Inis Advocaten)

9 maart 2024

Over het recht op vergoeding in geval van beëindiging van de aanneming door de opdrachtgever (Belexa Advocaten)

9 maart 2024

Aankoop van een appartement en koopvernietigende gebreken: termijn van de vordering. Cassatie-arrest van 18 januari 2024 (LegalNews)

7 maart 2024

Actief in distributie, franchise of verkoopsconcessies? Wijzigingen aan de precontractuele informatie op komst! (Baker Tilly)

6 maart 2024

(R)evolutie in het aansprakelijkheidsrecht. Voor iedereen van belang (Deloitte)

2 maart 2024

De quasi-immuniteit van de hulppersoon is niet meer (KPMG Law)

2 maart 2024

Compromis vs. gekruiste opties: opnieuw dichter bij elkaar? (Schoups)

29 februari 2024

Is een schriftelijke pachtovereenkomst vereist en zo ja, aan welke voorwaarden moet deze voldoen? (Seeds of Law)

23 februari 2024

Uitvoeringsbesluit Vlaams Pachtdecreet definitief goedgekeurd (Publius)

23 februari 2024

De opheffing van het samenloopverbod en de quasi-immuniteit van de hulppersoon in Boek 6 BW: waarom dit de ‘koninklijke weg’ is (KU Leuven)

22 februari 2024

De do’s en don’ts van een niet-concurrentiebeding in een zelfstandige dienstverlenings-overeenkomst (Reyns Advocaten)

21 februari 2024

Boek 6 Burgerlijk Wetboek “Buitencontractuele aansprakelijkheid” goedgekeurd (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

15 februari 2024

Wetsvoorstel tot invoeging van titel 1 ‘Persoonlijke zekerheden’ in Boek 9 ‘Zekerheden’. De wetgever zit niet stil: er zijn nog zekerheden… (LegalNews)

8 februari 2024

Precontractuele aansprakelijkheid in het licht van het nieuwe verbintenissenrecht (Reyns Advocaten)

31 januari 2024

Aankoop woning onder opschortende voorwaarden en beding van aanvullende schadevergoeding. Cassatie-arrest van 8 januari 2024 (LegalNews)

30 januari 2024

Boek 6 Burgerlijk Wetboek houdende “Buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht” in tweede lezing aangenomen! RIP art. 1382 BW? (GSJ Advocaten)

24 januari 2024

De ongerechtvaardigde verrijking (Eska Law)

24 januari 2024

Kan een koper vóór het verlijden van de notariële koopakte werken uitvoeren aan het te koop gestelde pand? (Desdalex)

18 januari 2024

Nietige koop van een appartement en aansprakelijkheid van de notaris. Cassatie-arrest van 23 november 2023 (LegalNews)

11 januari 2024

Verkoop van een woning: nietigheid wegens wilsgebrek. Cassatie-arrest van 5 oktober 2023 (LegalNews)

11 januari 2024

Voorstel van boek 6 BW (buitencontractuele aansprakelijkheid) : zijn de teerlingen geworpen? (Law Back on Track)

11 januari 2024

Verval testament mogelijk bij verdwijnen van de oorzaak (Delboo)

8 januari 2024

Overige nieuws: