Verbintenissen & Goederen

BOEKEN in de kijker:

Overige nieuws:

Prijsvermindering als sanctie in het nieuwe verbintenissenrecht (Forum Advocaten)

24 januari 2023

Het nieuwe verbintenissenrecht: aandachtspunten voor de vastgoed- en bouwpraktijk (Stibbe)

23 januari 2023

Doet u reeds het nodige om een knock-out van uw algemene voorwaarden te vermijden? (DLPA Advocaten)

18 januari 2023

Nietigheden in het verbintenissenrecht: wat staat er juist in het nieuwe op 1 januari 2023 in werking getreden Boek 5? (LegalNews)

16 januari 2023

Erfpachtrecht: een overzicht van de nieuwe artikelen, telkens verduidelijkt met de motivering uit de Memorie van Toelichting (LegalNews)

14 januari 2023

Eigendomsrecht: een overzicht van de nieuwe artikelen, telkens verduidelijkt met de motivering uit de Memorie van Toelichting (LegalNews)

14 januari 2023

Opstalrecht: een overzicht van de nieuwe artikelen, telkens verduidelijkt met de motivering uit de Memorie van Toelichting (LegalNews)

14 januari 2023

Vruchtgebruik: rechten en verplichtingen van partijen gewijzigd door de Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek. Deel 2: wat wijzigt er inzake verplichtingen? (LegalNews)

14 januari 2023

Vruchtgebruik: rechten en verplichtingen van partijen gewijzigd door de Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek. Deel 1: wat wijzigt er inzake rechten? (LegalNews)

14 januari 2023

Verbintenissen in solidum in Boek 5 ‘Verbintenissen’ van het Burgerlijk Wetboek (LegalNews)

14 januari 2023

Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid tussen schuldeisers in Boek 5 ‘Verbintenissen’ van het Burgerlijk Wetboek (LegalNews)

14 januari 2023

Invloed van het nieuw verbintenissenrecht op schenkingsaktes en huwelijksovereenkomsten (EY Law)

13 januari 2023