Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Appartementsrecht:
een overzicht van recente ontwikkelingen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Andersen in Belgium)

Webinar op donderdag 5 december 2024

Verbintenissen & Goederen

Hoofdaannemer betaalt onderaannemer pas als opdrachtgever hem eerst betaalt: kan dat zomaar? (Flamée & Partners)

23 juli 2024

Nieuwe onrechtmatige bedingen in de voedseldistributiesector (Strelia)

22 juli 2024

Dadingen zijn beperkt tot wat uitdrukkelijk is omschreven is en niet meer dan dat (LegalNews)

5 juli 2024

Erfdienstbaarheid eerbiedigen. Verwijderen belemmering of betalen dagelijkse dwangsom (LegalNews)

5 juli 2024

Weens koopverdrag en de bepaling dat de koper de zaken binnen een termijn moet keuren of doen keuren (LegalNews)

4 juli 2024

Toekomstig buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht: gevolgen voor uw contracten (De Groote – De Man)

25 juni 2024

Kan ik in beroep gaan tegen een vergunning verleend aan mijn buur? (Dehaese & Dehaese)

25 juni 2024

If you liked it then you should have put a signature on it. Maar ook zonder ondertekende overeenkomst kunnen partijen gebonden zijn (Schoups)

24 juni 2024

Discussies over facturaties in de bouwsector vermijden door een goede aannemingsovereenkomst (Dehaese & Dehaese)

22 juni 2024

Over de kennisname- en aanvaardingclausule in algemene voorwaarden en de zwarte lijst van steeds onrechtmatige bedingen tussen ondernemingen (Advocatenbureau Van Cauter)

13 juni 2024

Nieuw Boek 7 “Bijzondere contracten”: de geplande hervorming van het kooprecht (Schoups)

12 juni 2024

Het belang van de ontbinding van het compromis: de fiscus kijkt mee! (Forum Advocaten)

11 juni 2024

Nieuw Boek 7 “Bijzondere contracten”: de geplande nieuwe bepalingen inzake huur (Schoups)

7 juni 2024

Belgische noodzaak voor een ‘clause de substitution’: flexibiliteit in vastgoedtransacties (Cazimir)

23 mei 2024

Sancties indien het opzegmotief van een pachtovereenkomst niet wordt gerealiseerd (Andersen)

22 mei 2024

Authentieke akte: kan de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen primeren op de letterlijke tekst van de authentieke akte? Vlabel publiceert vonnis (LegalNews)

22 mei 2024

Oppassen geblazen: uitbreiding precontractuele informatieverplichtingen bij commerciële samenwerkings-overeenkomsten (Crivits & Persyn)

14 mei 2024

Boek 3 goederenrecht, u bent gebuisd! (Theoma)

13 mei 2024

Modernisering van het bijzondere contractenrecht (Gevaco Advocaten)

13 mei 2024

Quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent afgeschaft: de gevolgen voor bestuurders, werknemers en (onder)aannemers (Seeds of Law)

9 mei 2024

Pay if/when paid clausule in bouwcontracten (aternio)

8 mei 2024

Woningbouwwet. Cassatie is duidelijk wat betreft de termijnen voor het opwerpen van het nietigheid van de overeenkomst (LegalNews)

7 mei 2024

Overmacht in Corona-tijden (nog volgens oud Burgerlijk Wetboek): wanneer is de overeenkomst geschorst, wanneer is ze ontbonden? Cassatie spreekt zich uit (LegalNews)

7 mei 2024

Kan de rechter een opzegging van een pachtovereenkomst weigeren of beperken in oppervlakte? (Seeds of Law)

4 mei 2024

Interesten bij gerechtelijke schuldvergelijking: het Hof van Cassatie verfijnt verder (Schoups)

27 april 2024

Het ladderrecht 2.0 (Eska Law)

24 april 2024

Boek 7 ‘Bijzondere contracten’ en de impact voor de bouwsector (LegalNews)

18 april 2024

Boek 7 ‘Bijzondere contracten’ ingediend op 16 april 2024 (LegalNews)

17 april 2024

Hoe een verpachter een pachtovereenkomst moet opzeggen (Seeds of Law)

10 april 2024

Huis te koop: wie biedt, die bindt… (Odigo Advocaten)

2 april 2024

Overige nieuws: