Bouwteam(overeenkomsten):
een praktijkgerichte analyse

Mr. Michael Thielens (MT Law)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024

Verbintenissen & Goederen

Verborgen gebreken bij onroerende goederen – vrijwaringsverplichting van de verkoper (Bricks Advocaten)

4 december 2023

Huurkoopformules: een win-win voor u als ontwikkelaar en de uiteindelijke bewoner? (Deloitte)

2 december 2023

Eerste hulp bij contractuele wanprestatie(s) : mogelijke sancties onder het nieuwe verbintenissenrecht (Reyns Advocaten)

1 december 2023

Buyers remorse? De redder in nood: de imprevisieleer in vastgoedtransacties (aternio)

30 november 2023

Red flags bij pay-if/when-paid-clausules in onderaannemingscontracten (Schoups)

29 november 2023

Boek 6 ‘Buitencontractuele aansprakelijkheid’. Tweede lezing in de Commissie voor Justitie zal voor 2024 zijn (LegalNews)

23 november 2023

De toepassing van de opschortende voorwaarde onder een strikte tijdsbepaling in de praktijk: het Hof van Beroep te Gent spreekt zich uit (Eska Law)

22 november 2023

Kanscontract met onroerende goederen en pensioenplannen: Vlabel spreekt zich uit (LegalNews)

17 november 2023

Kan een testament vervallen door het verdwijnen of wegvallen van de determinerende beweegreden ervan? (LegalNews)

17 november 2023

Buitengerechtelijke ontbinding (Bricks Advocaten)

11 november 2023

Het einde van KB Freya?! Vergeet uw bemiddelings-overeenkomsten niet aan te passen! (Forum Advocaten)

10 november 2023

Economisch recht. Wetsontwerp met hele lijst van wijzigingen (LegalNews)

10 november 2023

Gebruik van bepaalde bedingen in de vastgoedbemiddelings-overeenkomsten met consumenten. KB van 28 september 2023 (LegalNews)

7 november 2023

Nieuw Pachtdecreet schiet weldra uit de startblokken (Publius)

2 november 2023

Nieuw Vlaams Pachtdecreet goedgekeurd (Seeds of Law)

1 november 2023

Franchisegevers, opgelet: de gevolgen van de vernietiging van de franchiseovereenkomst wegens niet-naleving van de precontractuele informatieverplichtingen gaan verder dan verwacht (Monard Law)

24 oktober 2023

Een verzekeraar is geen nutsleverancier. Of zijn er toch gelijkenissen? (Schuermans Advocaten)

24 oktober 2023

Risico op verhoogde schadevergoeding bij het afbreken van onderhandelingen (Van Havermaet)

23 oktober 2023

Het Vlaamse Pachtdecreet: de verplichting van een geschreven overeenkomst, de minstens te vermelden gegevens (LegalNews)

19 oktober 2023

Imprevisieleer in contracten: bent u nog wel zeker van uw vaste prijs? (Van Havermaet)

17 oktober 2023

Het Vlaamse Pachtdecreet: wat met boek 3 en boek 5? (LegalNews)

16 oktober 2023

Overdracht naar de volgende generatie: schenken of verkopen? (Paqt Advocaten)

16 oktober 2023

Welke wijzigingen brengt het nieuwe pachtdecreet? (SBB)

12 oktober 2023

Het wetsvoorstel voor Boek 6 “Buitencontractuele aansprakelijkheid” onder de duurzaamheidsloep (Law Back on Track)

6 oktober 2023

Nieuwe Vlaamse Pachtdecreet op 4 oktober 2023 aangenomen in het Vlaams Parlement (LegalNews)

5 oktober 2023

Boek 6 ‘Buitencontractuele aansprakelijkheid’. Hoorzitting op 3 oktober 2023 in de Commissie voor Justitie (LegalNews)

4 oktober 2023

Einde recht van opstal zonder vergoeding. Ontstaat het voordeel van alle aard voor de bedrijfsleider bij afsluiten of op het einde? (LegalNews)

4 oktober 2023

Ontbinding pachtovereenkomst: moet de wanprestatie van de pachter schade veroorzaakt hebben voor de verpachter? (LegalNews)

29 september 2023

“Maar ik heb toch niets getekend?” Hoe het afbreken van onderhandelingen kan leiden tot precontractuele aansprakelijkheid (Paqt Advocaten)

28 september 2023

De nakende inwerkingtreding van het nieuwe Vlaamse Pachtdecreet – Enkele aandachtspunten voor besturen (GD&A Advocaten)

23 september 2023

Overige nieuws: