Het beroep van architect:
de wet van 3 mei 2024 en recente belangrijke rechtspraak

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op vrijdag 11 oktober 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Appartementsrecht:
een overzicht van recente ontwikkelingen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Andersen in Belgium)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024

Discussies over facturaties in de bouwsector vermijden door een goede aannemingsovereenkomst (Dehaese & Dehaese)

Auteurs: Johan Dehaese en Bram Maes (Dehaese & Dehaese)

Wanneer je in het kader van het bouwen of verbouwen van een woning een overeenkomst sluit met een professionele aannemer, is het belangrijk dat je weet op welke manier de prijs voor deze aannemingswerken bepaald wordt: meer of minder risico’s voor de aannemer of de bouwheer. Hieronder vind je hoe een aannemingsprijs kan bepaald worden met de mogelijke risico’s.

De aanneming tegen vaste prijs is voor de bouwheer gunstig, vermits in deze overeenkomsten op voorhand duidelijk is afgesproken dat de werken volledig zullen uitgevoerd worden tegen een vooraf bepaalde en vaststaande som. Zelfs prijsschommelingen op de markt of meerwerken (zonder wijziging van de plannen) die hebben plaatsgevonden, de bouwheer zal na de oplevering enkel de vooraf afgesproken som dienen te betalen.

Bij de aanneming in regie is er niet op voorhand een vaste aannemingssom bepaald. De aannemer deelt achteraf zijn eindprijs mee, die hij weliswaar dient te verantwoorden aan de hand van de aangerekende uren, de verwerkte materialen en zijn winstmarge. Vaak zal de aannemer op voorhand wel een richtprijs meedelen.

Bij de aanneming in regie liggen de grootste risico’s bij de bouwheer. Nu er op voorhand geen vaste aannemingsprijs werd bedongen, is de eindprijs afhankelijk van de schommelingen van de prijzen van het materiaal en de kosten van het arbeidsloon. Het ligt voor de hand dat hierover ook discussies kunnen ontstaan.

Het is dan ook van groot belang voor alle partijen om duidelijke afspraken te maken. Men kan overeenkomen dat de aannemer tijdens de werken regelmatig vorderingsstaten opmaakt met vermelding van het aantal gepresteerde arbeidsuren en de geleverde materialen. Dit laat de bouwheer toe het verloop van de werken goed op te volgen en zijn opmerkingen en bezorgheden tijdig aan de aannemer te communiceren.
Bij een aanneming tegen eenheidsprijzen komen partijen op voorhand vaste en in beginsel onveranderlijke prijzen overeen voor de arbeidsuren en de te gebruiken materialen en grondstoffen. De bouwheer is geïnformeerd omtrent de kostprijs; hij kent evenwel enkel op het einde van het bouwproces de exacte hoeveelheden aan ingezet materiaal en arbeid.

Conclusie

Het is heel belangrijk aandacht te besteden aan het opstellen van de aannemingsovereenkomst vóór de aanvang van werken. Dit is maatwerk waarbij bijstand van een specialist vele latere discussies kan vermijden.

Meningsverschillen kunnen in de loop van de bouwtraject ontstaan, ondanks de goede intenties van partijen en overeenkomsten. Het is ook dan aangewezen hierover in gesprek te gaan met een gespecialiseerd advocaat die hierbij bijstand kan leveren.

Bron: De Groote – De Man

» Bekijk alle artikels: Verbintenissen & Goederen, Bouw & Vastgoed