Vermogens- en fiscale delicten:
met wie en hoe onderhandelen?

Mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op vrijdag 17 november 2023


De aansprakelijkheid van
medische beroepsbeoefenaars en zorginstellingen

Prof. dr. Christophe Lemmens (Dewallens & Partners)

Webinar op dinsdag 28 november 2023


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
wat brengt het nieuwe boek 6?

Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 24 oktober 2023


Oneerlijke handelspraktijken:
een juridische analyse

Mr. Ignace Kroos en mr. Olivier Nys (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 23 november 2023


Crypto-assets: een stand van zaken
(Inclusief boek)

Dr. Niels Vandezande (Timelex / KU Leuven)

Webinar op dinsdag 17 oktober 2023


De verkoop van een onroerend goed:
hoever reikt de informatieplicht van de vastgoedmakelaar en de notaris?
Een selectie van 20 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 28 november 2023

Verzekeringen & Aansprakelijkheid

“Maar ik heb toch niets getekend?” Hoe het afbreken van onderhandelingen kan leiden tot precontractuele aansprakelijkheid (Paqt Advocaten)

28 september 2023

Hoofdelijkheid: nood aan een dubbele handtekening? (Caluwaerts Uytterhoeven)

20 september 2023

Wanneer woorden binden: de precontractuele aansprakelijkheid onder de loep (Firmus Advocaten)

19 september 2023

Schipper mag ik overvaren? Ja, maar op eigen risico! (Caluwaerts Uytterhoeven)

18 september 2023

Laster via sociale media. Wat doe je ertegen? (Monard Law)

6 september 2023

Stedenbouwkundige overtreding en de aansprakelijkheid van aannemer, architect of bouwpromotor (Belexa Advocaten)

24 juli 2023

Recht om vergeten te worden voor kandidaat-verzekerde met vroegere ernstige medische aandoening.  KB van 7 juni 2023 met nieuw referentierooster gepubliceerd in het Staatsblad van 17 juli 2023 (LegalNews)

18 juli 2023

Is geen passende eerste hulp aan boord van een vliegtuig na een ongeval met hete koffie wel of niet één ongeval, gezien de belangrijke gevolgen inzake verjaring. Arrest Hof van Justitie 6 juli 2023 (LegalNews)

6 juli 2023

Aansprakelijkheid van bestuurders bij datalekken & cyberaanvallen (Mr. Franklin)

6 juli 2023

Welke garanties biedt de wet Breyne aan aannemers en projectontwikkelaars? Vrijwaring voor oneerlijke concurrentie binnen de bouwsector (Monard Law)

3 juli 2023

Boek 6 ‘Buitencontractuele aansprakelijkheid’. Advies van de Raad van State op 27 juni 2023 (LegalNews)

28 juni 2023

Verplichte verzekering voor schade door verzakking als gevolg van uitdroging van de grond: het Grondwettelijk Hof verwerpt de vordering van de verzekeraars (Schoups)

28 juni 2023

Een rechtvaardige en duurzame economie: extra plichten voor bestuurders (LegalNews)

26 juni 2023

Schade als gevolg van een gebrekkige zaak (Advox)

26 juni 2023

Wat als u hoofdelijk aansprakelijk bent voor de schulden van uw aannemer? (Marlex)

20 juni 2023

ESG – Key legal considerations (Loyens & Loeff)

19 juni 2023

Gratis vergelijkingstool verzekeringen BA Familiale gelanceerd door FSMA (LegalNews)

8 juni 2023

Slachtoffer geworden van een medisch ongeval: wanneer komt het Fonds voor de Medische Ongevallen tussen? (Bannister)

5 juni 2023

Droogteschade aan een woning: brandverzekeraar moet dekking verlenen. Arrest Grondwettelijk Hof van 1 juni 2023 (LegalNews)

3 juni 2023

Is de freelancer aansprakelijk voor de fouten die hij maakt? (Mint Advocaten)

1 juni 2023

Clausule ‘afstand van verhaal’ in het huurcontract of toch beter een eigen brandverzekering? (Akurad Advocaten)

17 mei 2023

Wie is aansprakelijk bij een gebrekkige postoperatieve opvolging? (Bannister)

15 mei 2023

Opgelet voor een hypo achter het stuur (Gevaco Advocaten)

4 mei 2023

Verzekeringscontract opzeggen wordt eenvoudiger (Crivits & Persyn)

2 mei 2023

Blijvend ongeschikt na een ongeval? Hoe wordt mijn schadevergoeding berekend? (Argus Advocaten)

29 april 2023

Schadeloosstelling als gevolg van aansprakelijkheid. Rechter zal binnenkort in bepaalde gevallen de benadeelde een deel van de door de aansprakelijke gemaakte winst kunnen toekennen als bijkomende vergoeding (LegalNews)

27 april 2023

Bestuurders-aansprakelijkheid in het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (Bannister)

26 april 2023

Rechter zal binnenkort een bevel of verbod kunnen opleggen om een wettelijke regel die een welbepaald gedrag voorschrijft te doen naleven om dreigende schade te voorkomen (LegalNews)

19 april 2023

Als vastgoedmakelaar riskeer je een aansprakelijkheidsvordering door een bod laattijdig door te geven (De Groote – De Man)

13 april 2023

Faillissement en bestuurders-aansprakelijkheid : wrongful trading (Van Steenbrugge Advocaten)

8 april 2023

Overige nieuws: