Het nieuwe Boek 6 en de impact inzake verzekeringen:
een analyse aan de hand van 10 knelpunten

Mr. Sandra Lodewijckx en mr. Pieter-Jan Van Mierlo (Lydian)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


Zekerheden: een update
aan de hand van wetgeving en rechtspraak

Mr. Ivan Peeters en mr. Philip Van Steenwinkel (Hogan Lovells)

Webinar op vrijdag 8 november 2024


De invoering van Boek 6
en de impact voor de medische sector

Prof. dr. Christophe Lemmens (Dewallens & Partners)

Webinar op vrijdag 4 oktober 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024

Verzekeringen & Aansprakelijkheid

Het (vennootschaps)leven zoals het is in moeilijke tijden… Bestuurders-aansprakelijkheid in geval van wrongful trading – art. XX.227 WER (Paqt Advocaten)

17 april 2024

Algemene regels op komst voor de termijnen waarbinnen verzekeraars moeten reageren en uitkeren (Schoups)

16 april 2024

Nieuwigheden in de guilty plea procedure (Waeterinckx Advocaten)

15 april 2024

Het nieuwe buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht. Wat verandert er voor jou als bestuurder? (Crivits legal)

13 april 2024

Medische fouten : de rechtsbijstandsverzekering (Bannister)

12 april 2024

Wat is het nut van een verzekering bestuurders-aansprakelijkheid? (Reyns Advocaten)

8 april 2024

Grote veranderingen op til in het aansprakelijkheids-landschap: ondernemer, schrijf je vrij! (Crivits & Persyn)

4 april 2024

Weg met het samenloopverbod en de quasi-immuniteit van de hulppersoon (De Langhe Advocaten)

2 april 2024

Invoering van boek 6 BW: meer mogelijkheden voor de rechter ten gronde (Schoups)

26 maart 2024

Verzekeringen. Wet van 17 maart 2024 betreffende de termijnen en de sancties voor de verzekeringsprestaties (LegalNews)

18 maart 2024

Dertigjarige verjaringstermijn levensverzekeringen niet strijdig met gelijkheidsbeginsel (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

18 maart 2024

Aardverschuiving voor aansprakelijkheid van onderaannemers op til: de afschaffing van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent (Flex Advocaten)

14 maart 2024

Nieuwe wetgeving buitencontractuele aansprakelijkheid: Bestuurders en werknemers kunnen sneller door derden aangesproken worden voor hun persoonlijke fouten (Claeys & Engels)

14 maart 2024

Recente cassatierechtspraak inzake de Verzekeringswet 2014: een overzicht (Lydian)

13 maart 2024

Bewijs in medische dossiers (Bannister)

12 maart 2024

De afschaffing van het samenloopverbod en de quasi immuniteit (Laurius)

11 maart 2024

(R)evolutie in het aansprakelijkheidsrecht. Voor iedereen van belang (Deloitte)

2 maart 2024

De quasi-immuniteit van de hulppersoon is niet meer (KPMG Law)

2 maart 2024

Verhoogde bestuurders-aansprakelijkheid: wetswijziging op komst (Caluwaerts Uytterhoeven)

1 maart 2024

Wat brengt het nieuwe buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht voor onderaannemers, bestuurders en werknemers? (Titeca Accountancy)

23 februari 2024

Cassatie benadrukt: causale kracht en niet ernst van de fout bepaalt de schadeverdeling (Schoups)

23 februari 2024

De persoonlijke prijs van bestuurderschap: hoe nieuwe wetgeving de verantwoordelijkheid van bestuurders vergroot (Forum Advocaten)

22 februari 2024

De opheffing van het samenloopverbod en de quasi-immuniteit van de hulppersoon in Boek 6 BW: waarom dit de ‘koninklijke weg’ is (KU Leuven)

22 februari 2024

Werken met derden – recente rechtspraak (Cautius)

15 februari 2024

Boek 6 Burgerlijk Wetboek “Buitencontractuele aansprakelijkheid” goedgekeurd (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

15 februari 2024

Al dan niet kapitaliseren blijft een heikel punt (GSJ Advocaten)

6 februari 2024

Medische fouten: juridische basisbeginselen (Bannister)

5 februari 2024

De (brand)verzekering en de regeling daarvan in huurovereenkomsten (Crivits & Persyn)

1 februari 2024

De wetten Peeters aangaande de verplichte verzekering in de bouw: werf niet aangegeven? Opdrachtgever toch verzekerd (Monard Law)

30 januari 2024

Boek 6 ‘Buitencontractuele aansprakelijkheid’ werd goedgekeurd in tweede lezing door de Commissie voor Justitie van de Kamer op 17 januari 2024 (LegalNews)

24 januari 2024

Overige nieuws: