Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


De invoering van Boek 6
en de impact voor de medische sector

Prof. dr. Christophe Lemmens (Dewallens & Partners)

Webinar op vrijdag 4 oktober 2024


De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Zekerheden: een update
aan de hand van wetgeving en rechtspraak

Mr. Ivan Peeters en mr. Philip Van Steenwinkel (Hogan Lovells)

Webinar op vrijdag 8 november 2024

Verzekeringen & Aansprakelijkheid

Another brick in the wall: arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid bij TMB (Cautius)

22 juli 2024

Nieuwe wetgeving buitencontractuele aansprakelijkheid: Bestuurders en werknemers kunnen sneller door derden aangesproken worden voor hun persoonlijke fouten (Claeys & Engels)

9 juli 2024

Impact nieuw Boek VI Burgerlijk Wetboek op de bouwsector: buitencontractuele aansprakelijkheid van de (onder)aannemer (Forum Advocaten)

2 juli 2024

Aansprakelijkheid architect en faillissement van de promotor (LegalNews)

28 juni 2024

Toekomstig buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht: gevolgen voor uw contracten (De Groote – De Man)

25 juni 2024

Causaal verband bij overheidsaansprakelijkheid (Publius)

19 juni 2024

Verzekerden binnenkort beter beschermd na natuurrampen en noodweer? (Schoups)

19 juni 2024

Bestuurders-aansprakelijkheid na winstuitkering die leidt tot faillissement (LegalNews)

16 juni 2024

Extra bescherming voor de onbeperkt aansprakelijke vennoten (Crivits & Persyn)

1 juni 2024

Bestuurders-aansprakelijkheid bij een faillissement: wat u moet weten (Reyns Advocaten)

30 mei 2024

Dwingende (betalings)termijnen voor verzekeraars op komst (Crivits & Persyn)

13 mei 2024

Quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent afgeschaft: de gevolgen voor bestuurders, werknemers en (onder)aannemers (Seeds of Law)

9 mei 2024

Aansprakelijkheid voor de instorting van een gebouw (niet) afgeschaft (Laurius)

8 mei 2024

Vermijden van oprichtersaansprakelijkheid in de bv (aternio)

1 mei 2024

Het nieuw Boek 6: bent u voorbereid op de uitgebreide mogelijkheid om bestuurders rechtstreeks aan te spreken? (Everest)

29 april 2024

Cybersecurity: be aware or be square (Crivits legal)

29 april 2024

De toekomstige nieuwe wetgeving inzake de buitencontractuele aansprakelijkheid van hulppersonen (Peeters legal)

26 april 2024

Wettelijke verankering van persoonlijke zekerheden op komst in Nieuw Burgerlijk Wetboek (Flex Advocaten)

22 april 2024

Wet Productaansprakelijkheid als wettelijke aansprakelijkheids-beperking? (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

19 april 2024

Wet Productaansprakelijkheid: wanneer is de wet van toepassing? Cassatie verduidelijkt (LegalNews)

19 april 2024

Het (vennootschaps)leven zoals het is in moeilijke tijden… Bestuurders-aansprakelijkheid in geval van wrongful trading – art. XX.227 WER (Paqt Advocaten)

17 april 2024

Algemene regels op komst voor de termijnen waarbinnen verzekeraars moeten reageren en uitkeren (Schoups)

16 april 2024

Nieuwigheden in de guilty plea procedure (Waeterinckx Advocaten)

15 april 2024

Het nieuwe buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht. Wat verandert er voor jou als bestuurder? (Crivits legal)

13 april 2024

Medische fouten : de rechtsbijstandsverzekering (Bannister)

12 april 2024

Wat is het nut van een verzekering bestuurders-aansprakelijkheid? (Reyns Advocaten)

8 april 2024

Grote veranderingen op til in het aansprakelijkheids-landschap: ondernemer, schrijf je vrij! (Crivits & Persyn)

4 april 2024

Weg met het samenloopverbod en de quasi-immuniteit van de hulppersoon (De Langhe Advocaten)

2 april 2024

Invoering van boek 6 BW: meer mogelijkheden voor de rechter ten gronde (Schoups)

26 maart 2024

Verzekeringen. Wet van 17 maart 2024 betreffende de termijnen en de sancties voor de verzekeringsprestaties (LegalNews)

18 maart 2024

Overige nieuws: