Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


Consumentenbescherming bij de verwerving
van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen (optioneel met handboek)

Prof. dr. Reinhard Steennot (UGent)

Webinar op donderdag 30 mei 2024


Ondernemingsstrafrecht:
wat wijzigt er door boek I en boek II van het Strafwetboek?

Mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


De invoering van Boek 6
en de impact voor de medische sector

Prof. dr. Christophe Lemmens (Dewallens & Partners)

Webinar op vrijdag 4 oktober 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024

Dwingende (betalings)termijnen voor verzekeraars op komst (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Op 1 oktober 2024 treedt een nieuwe wet in werking die uniforme, dwingende regels oplegt aan verzekeraars voor de uitbetaling van vergoedingen. De wet van 17 maart 2024 (betreffende de termijnen en de sancties voor de verzekeringsprestaties) legt voor alle categorieën van verzekeringspolissen specifieke termijnen op waarbinnen de verzekeringsprestaties moeten worden uitbetaald.

Op vandaag bestaan dergelijke regels slechts voor bepaalde verzekeringstakken (nl. de verplichte verzekering BA Motorrijtuigen, de brandverzekering, de levensverzekering en de aanvullende pensioenen van de tweede pensioenpijler). Ter bescherming van de consument voorziet de nieuwe wet daarentegen voor alle verzekeringsbranches strenge regels, gekoppeld aan geldelijke sancties. Zo zal een familiale verzekeraar die rechtstreeks wordt aangesproken door een benadeelde, binnen de drie maanden een gemotiveerd antwoord moeten formuleren indien de dekking, de aansprakelijkheid of de schade worden betwist. Doet de verzekeraar dit niet, dan is hij aan de benadeelde een forfaitaire vergoeding van 300 euro verschuldigd.

Bron: Crivits & Persyn

» Bekijk alle artikels: Verzekeringen & Aansprakelijkheid