De invoering van Boek 6
en de impact voor de medische sector

Prof. dr. Christophe Lemmens (Dewallens & Partners)

Webinar op vrijdag 4 oktober 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Zekerheden: een update
aan de hand van wetgeving en rechtspraak

Mr. Ivan Peeters en mr. Philip Van Steenwinkel (Hogan Lovells)

Webinar op vrijdag 8 november 2024

Medische fouten : de rechtsbijstandsverzekering (Bannister)

Auteur: Bannister

U werd het slachtoffer van een medische fout? Of u wordt als zorgverstrekker beticht een medische fout te hebben begaan? Uiteraard begrijpen wij uw bezorgdheid.

In drie artikels willen wij u graag de belangrijkste zaken meegeven over de aansprakelijkheid bij een medische fout. In deel 1 lag de focus op de juridische basisbeginselen bij een medische fout. In het tweede artikel werd het bewijs bij een medische fout besproken. In dit laatste artikel wordt stilgestaan bij de rechtsbijstandsverzekering.

Wij zijn uiteraard ook beschikbaar voor een eerste gratis juridisch advies. Neem hiervoor contact op via onze website, telefonisch via het nummer: 03/369.28.00 of per e-mail: info@bannister.be.

Met dit derde artikel geven wij graag een kort overzicht over (het belang en nut van) de rechtsbijstandsverzekering. Er wordt stilgestaan bij de vragen: Wat is een rechtsbijstandsverzekering? In welke verzekeringen is rechtsbijstand als bijkomende waarborg opgenomen? Wat kan een rechtsbijstandsverzekering voor mij betekenen?

1. Wat is een rechtsbijstandsverzekering?

Een rechtsbijstandsverzekering biedt hulp bij juridische problemen o.a. een schadegeval t.g.v. een medische fout. De rechtsbijstandsverzekering zal er voor zorgen dat uw rechten gevrijwaard worden. Ofwel door haar eigen tussenkomst ofwel door de aanstelling van een advocaat.

De rechtsbijstandsverzekering zal u van in het begin bijstaan bij een juridisch probleem. Dit wil zeggen dat zij mee instaat voor de opvolging van het verloop.

Indien u betrokken was bij een schadegeval, waaronder een medische fout, en u op dat ogenblik beschikt(e) over een rechtsbijstandsverzekering, zal deze o.a. tussenkomen in het ereloon van de raadsgeneesheer. Zoals aangehaald in ons vorige artikel speelt de raadsgeneesheer een belangrijke rol bij het vaststellen van de medische fout evenals de vaststellingen van de geleden schade zodat de schadevergoeding begroot kan worden.

Bovendien zal de rechtsbijstand eveneens tussenkomst verlenen in het ereloon van een advocaat naar keuze. Kanttekening die hierbij dient gemaakt te worden is dat de rechtsbijstand er in eerste instantie voor zal opteren om het dossier zelf te regelen. Indien dit niet zou lukken, zal de tussenkomst van een advocaat worden gedekt.

Komt het alsnog tot een gerechtelijke procedure? Uw rechtsbijstandsverzekering zal eveneens de gerechtskosten dragen waaronder het ereloon van een gerechtsdeskundige.

2. De rechtsbijstandsverzekering: apart of bijkomend bij een andere verzekering

De rechtsbijstandsverzekering kan apart worden afgesloten ofwel als een bijkomende dekking onder een andere verzekering. Hieronder worden de verzekeringen besproken die nuttig zijn bij medische fouten.

a. Familiale verzekering

De meeste gezinnen beschikken over een familiale verzekering, ook wel gezinspolis genoemd. Vaak wordt bij dergelijke verzekeringen bijkomend ook een rechtsbijstandspolis afgesloten. Dit is niet altijd het geval, dus belangrijk dat u dit nagaat in uw verzekeringscontract of navraagt bij uw makelaar.

Bij een familiale verzekering is vaak uitsluitend voorzien in een tussenkomst voor buitencontractuele geschillen. Ook schadegevallen t.g.v. esthetische ingrepen worden af en toe uitgesloten van de dekking. Bij sommige polissen worden medische schadegevallen volledig uitgesloten. Bij het afsluiten van een verzekering is het dan ook nuttig om na te kijken welke uitsluitingen zijn opgenomen.

b. Algemene rechtsbijstandspolis

Een andere optie is een aparte rechtsbijstandsverzekering.

Deze verzekering zal niet gekoppeld zijn aan een andere verzekering, maar staat op zich. Indien u hierover beschikt, zal er meestal sprake zijn van een ruimer dekkingsgebied.

c. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Als zorgverstrekker (arts, schoonheidsspecialiste, kinesist, etc.) beschikt u vaak over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor o.a. artsen is dit zelfs een verplichte verzekering.

Ook bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is vaak bijkomend een polis rechtsbijstand opgenomen. Deze zal de zorgverstrekker die beticht wordt een fout te hebben begaan, bijstaan. Ook hier zal er tussenkomst zijn voor het ereloon van een raadsgeneesheer, de raadsman en eventueel gerechtskosten waaronder een gerechtsdeskundige.

Twijfelt u of uw recht heeft op de tussenkomst van uw rechtsbijstand? Neem gerust contact met ons op en wij bekijken dit samen met u.

3. Aangifte bij de rechtsbijstand

U werd het slachtoffer van een medische fout of heeft een vermoeden dat er een medische fout is gebeurd? Of u wordt als zorgverstrekker beticht een medische fout te hebben begaan?

Het is belangrijk dat u het schadegeval zo snel als mogelijk aangeeft bij uw verzekerings-(makelaar). Dit is één van uw verplichtingen als verzekeringsnemer. Meestal is er een termijn opgenomen in uw verzekeringscontract.

U neemt best contact op met uw makelaar om na te gaan welke stukken u allemaal dient te bezorgen. Het is aangewezen om bij uw aangifte een relaas te geven van de omstandigheden van het schadegeval en de stukken in uw bezit.

Zoals u ziet kan het interessant zijn om een polis rechtsbijstand af te sluiten. Indien u betrokken raakt bij een schadegeval neemt zij voor u de financiële, maar ook administratieve last van u over en zal zij ervoor zorgen dat uw rechten gevrijwaard worden.

Bron: Bannister