Vennootschapsrecht:
recente wetgeving én rechtspraak anno 2024

Mr. Joris De Vos en mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op donderdag 21 november 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


De invoering van Boek 6
en de impact voor de medische sector

Prof. dr. Christophe Lemmens (Dewallens & Partners)

Webinar op vrijdag 4 oktober 2024


Zekerheden: een update
aan de hand van wetgeving en rechtspraak

Mr. Ivan Peeters en mr. Philip Van Steenwinkel (Hogan Lovells)

Webinar op vrijdag 8 november 2024

Extra bescherming voor de onbeperkt aansprakelijke vennoten (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

In een maatschap, een vennootschap onder firma en een commanditaire vennootschap zijn de vennoten onbeperkt gehouden tot de schulden van de vennootschap, d.w.z. ook met hun privévermogen. In principe worden de vennootschap en de vennoten in eenzelfde dagvaarding gedaagd voor de rechtbank. Schuldeisers laten soms na één van de vennoten te dagen. Die niet-gedaagde vennoot is in dat geval niet op de hoogte van de procedure, maar kan later wel met de gevolgen van een veroordeling geconfronteerd worden.

De rechten van de niet-gedaagde vennoot om die veroordelende uitspraak aan te vechten, zijn actueel onzeker.

De wetgever keurde daarom op 18 april 2024 een wetsvoorstel goed waarbij nadrukkelijk een verzetsrecht voor de niet-gedaagde vennoot wordt ingevoerd. Voortaan zal de schuldeiser ook de gerechtelijke uitspraak moeten betekenen aan de niet-gedaagde vennoot, als hij die beslissing wil uitvoeren ten aanzien van die vennoot.

Bron: Crivits & Persyn