De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Vennootschapsrecht:
recente wetgeving én rechtspraak anno 2024

Mr. Joris De Vos en mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op donderdag 21 november 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Zekerheden: een update
aan de hand van wetgeving en rechtspraak

Mr. Ivan Peeters en mr. Philip Van Steenwinkel (Hogan Lovells)

Webinar op vrijdag 8 november 2024


De invoering van Boek 6
en de impact voor de medische sector

Prof. dr. Christophe Lemmens (Dewallens & Partners)

Webinar op vrijdag 4 oktober 2024

Vermijden van oprichtersaansprakelijkheid in de bv (aternio)

Auteur: Silke Rogiers (aternio)

Wanneer u een een besloten vennootschap opricht en voor de notaris verschijnt, wordt u beschouwd als oprichter. Deze status heeft aanzienlijke juridische implicaties, met name op het gebied van aansprakelijkheid.

Als oprichter draagt u namelijk oprichtersaansprakelijkheid en kunt u verantwoordelijk worden gehouden als de onderneming binnen 3 jaar na oprichting failliet gaat. Dit geldt men name indien het aanvangsvermogen overduidelijk ontoereikend was voor de geplande activiteiten gedurende minstens 2 jaar.

In bepaalde gevallen kan het echter wenselijk zijn om deze aansprakelijkheid te ontlopen, vooral wanneer u niet actief betrokken zult zijn bij de dagelijkse activiteiten van de vennootschap en eerder fungeert als een ‘stille’ geldschieter.

Onderscheid tussen oprichters en gewone inschrijvers

Volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is het mogelijk om bij de oprichting een onderscheid te maken tussen oprichters en gewone inschrijvers. Om als gewone inschrijver te kwalificeren, is het vereist dat de oprichtingsakte één of meerdere aandeelhouders aanwijst die samen ten minste één derde van de aandelen bezitten als oprichters.

Gewone inschrijvers die alleen inschrijven op aandelen tegen een inbreng in geld, mogen geen direct of indirect bijzonder voordeel krijgen. Om te bepalen of gewone inschrijvers een ‘direct of indirect bijzonder voordeel’ genieten, moet hun situatie worden vergeleken met die van de oprichters.

Als alle initiële aandeelhouders in verhouding tot hun inbreng een bijvoorbeeld een gelijk aantal winstbewijzen of warranten krijgen, is er geen sprake van een bijzonder voordeel. Indien er echter met verschillende soorten aandelen wordt gewerkt waarbij gewone inschrijvers recht hebben op een groter aandeel in de winst, genieten zij een bijzonder voordeel en worden zij ook beschouwd als oprichter.

Voordelen en risico’s van het statuut als gewone inschrijver

Het statuut van gewone inschrijver biedt een interessante en veiligere manier om te investeren in een besloten vennootschap zonder een actieve rol op zich te nemen. Als gewone inschrijver, zonder bestuursmandaat, loopt u alleen het risico om uw inleg te verliezen bij een faillissement binnen 3 jaar, terwijl oprichters aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schulden van de vennootschap.

Maar is het verstandig om het statuut van gewone inschrijver te kiezen als u ook de rol van bestuurder vervult? In dat geval wordt u vrijgesteld van oprichtersaansprakelijkheid, maar blijft u wel onderhevig aan bestuurdersaansprakelijkheid. Bij een faillissement binnen 3 jaar kunt u dus mogelijk aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten tijdens uw bestuursperiode. Op deze manier kan het faillissement wel onrechtstreeks invloed hebben op uw persoonlijk vermogen.

Andere vennootschappen?

De mogelijkheid om als gewone inschrijver op te treden is nieuw voor de besloten vennootschap en werd geïntroduceerd in het WVV. In tegenstelling tot de bv, bood het oude Wetboek van vennootschappen deze mogelijkheid wel al voor de nv.

De regeling voor zowel de bv als de nv vertoont sterke overeenkomsten met het principe van de gewone commanditaire vennootschap. In deze vennootschapsvorm bestaat de aandeelhoudersstructuur uit één of meer vennoten die onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap en één of meer vennoten die zich beperken tot inbreng in geld of in natura en die niet deelnemen aan het beheer.

Conclusie

Het concept van gewone inschrijvers, ook in de besloten vennootschap, biedt mogelijkheden voor investeerders om betrokken te zijn bij een onderneming zonder de risico’s van oprichtersaansprakelijkheid te dragen. Dit alternatief kan vooral aantrekkelijk zijn voor passieve investeerders die geen actieve rol willen spelen in het bestuur van de vennootschap. Het onderstreept andermaal dat de besloten vennootschap in het WVV de ‘passe partout’ vennootschapsvorm is.

Bron: aternio