Het heft in eigen handen nemen bij contractuele discussies? (De Langhe Advocaten)

10 september 2023

Onevenwichtig opstalcontract: reikt Cassatie de “rampdossiers” ongewild de hand? (Spartax)

7 september 2023

Nietigheid van de aankoop van een appartement. Ontbreken van een Belgische uitspraak na 7 jaar en 8 maanden is strijdig met art. 6§1 van het EVRM. Arrest  EHRM van 5 september 2023 (LegalNews)

7 september 2023

Onrechtmatige bedingen, een gemeenrechtelijke regeling in boek 5 van het burgerlijk wetboek (Corbus Advocaten)

4 september 2023

Vestiging van een recht van opstal met overdracht van de opstallen voor afbraak. Twee Voorafgaande Beslissingen Vlabel van 4 juli 2023 gepubliceerd op 29 augustus 2023 (LegalNews)

31 augustus 2023

Contractuele wanprestatie: kan men tussen contractpartijen een aanspraak laten gelden op buitencontractuele grondslag? (LegalNews)

31 augustus 2023

Vlabel vult het standpunt nr. 16030 (“Optionele conventionele terugkeer van een schenking”) aan met een belangrijke passage (ECGB Advocaten)

31 augustus 2023

Veranderde omstandigheden na contractsluiting… kan u er nog onderuit? (Flex Advocaten)

30 augustus 2023

Het niet-concurrentiebeding voor zelfstandigen (Studio Legale)

29 augustus 2023

Kopen onder de wet Breyne? Weinig verrassingen mogelijk m.b.t. de prijs na ondertekening van de overeenkomst (Reyns Advocaten)

24 augustus 2023

Ingebrekestelling vereist bij elke contractuele sanctie, ook deze “op eerste verzoek”. Cass. 26 mei 2023 (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

14 augustus 2023

Erfdienstbaarheid van overgang kan voortaan ook verkregen worden door verjaring (Odigo Advocaten)

14 augustus 2023