Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Actualia Overheidsopdrachten
2023/2024

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof) en mr. Peter Teerlinck (& De Bandt)

Webinar op dinsdag 3 december 2024

Overheidsopdrachten. Ook de organisatie van de nationale feestdag is aanvechtbaar (LegalNews)

Auteur: Marc vandecasteele (LegalNews)

Op 29 mei 2024 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over een vordering tot schorsing van de beslissing waarbij de Kanselarij van de Eerste Minister voor de jaren 2024, 2025 en 2026 het bestek heeft goedgekeurd voor een dienstenopdracht met betrekking tot de organisatie van festiviteiten van de nationale feestdag voor de jaren 2024, 2025 en 2026.

De organisatie Shadow To Live vroeg op 9 mei 2024 bij hoogdringendheid de schorsing van de toewijzing van de overheidsopdracht voor de festiviteiten van de nationale feestdag, zijnde een spektakel voor groot publiek, rechtstreekse TV-uitzending, de organisatie van de veiligheid, het uitbaten van bars en eetgelegenheden en de promotie van het evenement.

Reden van de vraag tot schorsing was de korte termijn voor het indienen van de offertes en de gebruikte selectiecriteria. Het bestreden selectiecriterium had betrekking op het gevraagde jaarlijkse zakencijfer dat volgens verzoekende partij concurrentiebelemmerend was.

De Raad van State heeft het verzoek verworpen.

Lees hier het arrest

» Bekijk alle artikels: Overheid & Aanbesteding