Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


Actualia Overheidsopdrachten
2023/2024

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof) en mr. Peter Teerlinck (& De Bandt)

Webinar op dinsdag 3 december 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Overheidsopdrachten: komt er een non-discriminatieclausule? (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Unia wil dat overheden hun aankopers verplichten om de non-discriminatieclausule standaard op te nemen in alle bestekken. Op basis van overleg met het federale aankoopbeleid en ervaringen van verschillende experimenten op lokaal, regionaal en federaal niveau heeft Unia enkele standaardclausules uitgewerkt om op te nemen in alle bestekken.

De Aanbeveling 124 kadert binnen de doelstelling van de federale overheid om via haar aankoopbeleid inclusief aankopen te bevorderen met als doel discriminatie binnen overheidsopdrachten te verminderen:

“Non-discriminatie clausule voor de typebestekken van de federale overheid: samen met experten van Unia stelt het dienstencentrum ‘Procurement’ van de FOD Beleid en Ondersteuning een administratieve clausule voor inzake de non-discriminatie in de overheidsopdrachten van de federale overheid. Een voorstel van een clausule zal aan de Commissie Overheidsopdrachten worden voorgelegd.” (Federaal aankoopbeleid 2021- 2023, 3.3.4. Inclusief aankopen)

De aanbevelingen vormen één logisch geheel en zijn bedoeld om te vermijden dat de non-discriminatieclausule dode letter blijft.

Lees verder

» Bekijk alle artikels: Overheid & Aanbesteding