Actualia Overheidsopdrachten
2023/2024

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof) en mr. Peter Teerlinck (& De Bandt)

Webinar op dinsdag 3 december 2024


Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Overheidsopdrachten. Belangrijk KB voor lopende procedures en toekomstige plaatsingsprocedures bij overheidsopdrachten! (Advocalex)

Auteur: Alexander Verschave (Advocalex)

De maximumbedragen voor de bepaling van de klasse bij de erkenning van aannemers in het licht van de wet van 20 maart 1991 houdende de erkenning van aannemers zijn opgetrokken door het KB van 14 april 2024, gepubliceerd in het Staatsblad van 26 april 2024.

De klasse hangt samen met de prijsklasse van overheidsopdrachten waaraan een aannemer kan deelnemen. Het maximale bedrag (excl. btw) van de aanneming van werken die aan de aannemer mag worden gegund wordt voor de eerste 7 klassen bepaald als volgt:

  • Klasse 1: 162.000 EUR (i.p.v. 135.000 EUR);
  • Klasse 2: 330.000 EUR (i.p.v. 275.000 EUR);
  • Klasse 3: 600.000 EUR (i.p.v. 500.000 EUR);
  • Klasse 4: 1.080.000 EUR (i.p.v. 900.000 EUR);
  • Klasse 5: 2.172.000 EUR (i.p.v. 1.810.000 EUR);
  • Klasse 6: 3.870.000 EUR (i.p.v. 3.225.000 EUR);
  • Klasse 7: 6.396.000 EUR (i.p.v. 5.330.000 EUR).

Boven het bedrag van 6.396.000 EUR is dient de aanbieder over een klasse 8 erkenning te beschikken.

Deze nieuwe bedragen zijn van kracht vanaf 1 juni 2024 en vinden dus ook toepassing op lopende procedures waarbij de gunningsbeslissing vanaf 1 juni 2024 genomen wordt.

Ook de maximumbedragen  voor het totale bedrag (excl. btw), van al de werken, zowel openbare als private, welke door dezelfde aannemer in België en in het buitenland gelijktijdig mogen worden uitgevoerd op het ogenblik van het gunnen van de opdracht, werden aangepast.

Lees hier het KB van 14 april 2024

» Bekijk alle artikels: Overheid & Aanbesteding