Opnieuw wijzigingen in de overheidsopdrachten-reglementering (GD&A Advocaten)

6 september 2023

Overheidsopdrachten. KB van 13 augustus 2023 inzake het bestuur van overheidsopdrachten en concessies en tot wijziging van diverse bepalingen van de KB’s van 18 april 2017 en 18 juni 2017 gepubliceerd in het Staatsblad van 22 augustus 2023 (LegalNews)

25 augustus 2023

Overheidsopdrachten. Aanmelden en registreren op het nieuwe e-Procurementplatform mogelijk vanaf 21 augustus 2023 (LegalNews)

25 augustus 2023

Zittende opdrachtnemers: is er een voordeel aan een thuismatch? (GD&A Advocaten)

23 augustus 2023

Referenties en ervaring als gunningscriterium: kleuren binnen de lijntjes? (GD&A Advocaten)

10 augustus 2023

Europese Commissie bevestigt protectionistische houding in de Foreign Subsidies Regulation. Een overzicht van de impact op het aanbestedingsrecht (KPMG Law)

8 augustus 2023

KB van 20 januari 2023 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid. Staatsblad van 5 juli 2023 (LegalNews)

6 juli 2023

De impact van een strafrechtelijke minnelijke schikking op overheidsopdrachten (Schoups)

6 juli 2023

Overheidsopdrachten. Abnormale prijzen in offertes. Arrest Raad van State van 6 juni 2023 (Equator)

3 juli 2023

Hoe omgaan met de hoorplicht bij wering van een offerte die een substantiële onregelmatigheid bevat? (GD&A Advocaten)

13 juni 2023

Overheidsopdrachten. Uitsluiting van een onderneming die in handen is van Chinese overheidsbedrijven. Arrest Raad van State van 31 mei 2023 (LegalNews)

3 juni 2023

E-invoicing/e-facturatie: naar een algehele verplichting (KPMG Law)

30 mei 2023