Legal advisor sociaal recht

Wat is jouw rol bij HR Rail ?

Het bureau Time Policy levert binnen de Belgische Spoorwegen de expertise aan over werktijden (arbeidsregimes, overuren, deeltijds werk, kredietdagen, enz.), over verlofregimes met of zonder bezoldiging (loopbaanonderbreking, enz.) en over de principes inzake afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid.

Naast dit dagelijkse werk volgt het bureau ook de Belgische en Europese wetgeving inzake arbeidsduur en vakantie op.  Daarnaast zal benchmarking en pro activiteit met betrekking tot de evolutie van de wetgeving in andere sectoren essentieel zijn om nieuwe wettelijke vereisten te integreren in onze eigen regelgeving. Op basis van projecten en afhankelijk van de prioriteiten van de onderneming zal er voortdurend onderzoek worden verricht om de arbeidsomstandigheden te optimaliseren.

 • Op basis van de verstrekte documentatie en relevantie voor je vakgebied formuleer je proactief aanbevelingen voor aanpassingen van de wetgeving.
 • Je anticipeert op trends binnen jouw vakgebied om de regelgeving tijdig aan te passen.
 • Je werkt mee aan een doeltreffende samenwerking tussen HR Rail en de verschillende HR-afdelingen van Infrabel en NMBS.
 • Je houdt je bezig met benchmarking, analyse en rapportering. In dit kader werk je mee aan diverse verbeterprojecten en bied je strategische ondersteuning aan het management.
 • Je neemt de nodige beslissingen om de communicatie tussen alle belanghebbenden van het project efficiënt te laten verlopen.
 • Je implementeert de eindresultaten van de projecten en past onze specifieke regelgeving hieraan aan.
 • Je bent één van de interne contactpersonen voor alle juridische zaken die onder de bevoegdheid van jouw afdeling vallen (werktijden, verlof, enz.).
 • Je neemt deel aan de ontwikkeling van opleidingen voor de gebieden waarvoor je bevoegd bent en zal zelf regelmatig opleidingen geven.
Waarom is deze job iets voor jou ?

Toegangsvoorwaarden voor externen en interne medewerkers: 

 • Je hebt een master in Rechten en beschikt over een eerste relevante werkervaring.

Gedragscompetenties:

 • Samenwerken: Je kan constructieve werkrelaties onderhouden en actief bijdragen tot de creatie van een goede teamsfeer en positieve groepsresultaten.
 • Regels & procedures toepassen: Je werkt nauwkeurig en respecteert de procedures en regels.
 • Flexibel zijn: Je gaat flexibel om met veranderende omstandigheden of situaties en reageert hier adequaat op.
 • Klantgericht handelen: Je biedt een efficiënte en professionele service aan klanten. Je hebt aandacht voor de vragen en klachten van klanten en stakeholders en je antwoordt er gepast op.
 • Je bent proactief, neemt graag initiatief en bent discreet over de gegevens die je verwerkt.

Technische competenties:

 • Je hebt een goede kennis van MS-software zoals PowerPoint en Word.
 • Je hebt een goede kennis van het Frans, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Kennis van het beheer van sociale wetgeving, benchmarking of ervaring met een sociaal secretariaat zij pluspunten.
 • Basiskennis van de structuur en de diensten van de Belgische Spoorwegen is een pluspunt.

HR Rail wil de maatschappelijke diversiteit weerspiegeld zien in haar medewerkers. Jouw talenten en enthousiasme, daar draait het om, niet je geslacht, leeftijd, origine of beperking.

Wat mag je van ons verwachten?
 • Een aangename werkomgeving met de nodige vrijheid voor initiatief.
 • Een contractuele betrekking van onbepaalde duur.
 • Een team waarin de houding, de professionele bagage, de visie en de persoonlijke investeringen naar waarde geschat worden en waarbinnen je de mogelijkheid hebt om je te ontplooien.
 • Een contractuele betrekking van onbepaalde duur.
 • Mogelijkheid tot 3 dagen telewerk per week.
 • Een aantrekkelijk salaris met bijkomende voordelen (groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, gratis reizen met de trein, 33 verlofdagen, …)
Waar ga je werken?

HR Rail, dat is waar we samenwerken, waar we onze klant altijd op de eerste plaats zetten, waar we verantwoordelijkheid opnemen en waar we telkens streven naar de hoogst mogelijke efficiëntie in elke procedure en elk project. Dat is ons DNA ten voeten uit, onze CORE: collaboration, client orientation, responsability and efficiency.

Het merendeel van onze collega’s werkt voor onze klanten: NMBS en Infrabel. Vanuit onze rol als integrale dienstverlener streven we naar een maximale ondersteuning van de spoorbedrijven en -medewerkers en dit op vlak van tal van HR-processen. Wij spelen een belangrijke rol in het leveren van bekwaam, efficiënt en toegewijd personeel om de doelstellingen van onze klanten te ondersteunen. Op die manier dragen we bij tot duurzame mobiliteit, een belangrijk thema voor HR Rail.

Je werkplek bevindt zich vlak bij het station Brussel-Zuid.

What’s next ?
 1. Stel je kandidaat op de website van HR Rail/Infrabel  De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende kandidaturen zijn.
 2. Na screening van jouw cv en motivatiebrief zal je uitgenodigd worden om een online persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen, en om deel te nemen aan een reeks online niet-eliminerende selectietesten. HR Rail behoudt zich van het recht om de kandidaturen te beperken tot de kandidaten waarvan het profiel het beste aansluit bij het gevraagde profiel.
 3. Hierna volgt een selectiegesprek en een case study, waarin verder gepeild wordt naar je interesse voor de functie, je vaardigheden en je competenties zoals omschreven in de vacature.
 4. Je bezorgt ons een aantal documenten: uittreksel van het strafregister, kopie van je diploma, …
 5. Als jij de kandidaat ben die we zoeken, verwelkomen we jou graag in het team en bij HR Rail!

Heb je een beperking en kunnen redelijke aanpassingen je een vlotte sollicitatie ervaring garanderen? Laat het ons dan weten.

Heb je nog vragen?

Jobnews: 43511

Over het selectieproces:
Zoë Mbeka
T. 02/432 28 72
M. zoe.mbeka@hr-rail.be

Over de inhoud van de job:
Yannick Helvenstein
T. 02/525 32 32
M. yannick.helvenstein@hr-rail.be