Herstructurering, collectief ontslag en sluiting

Mr. Hanne Cattoir (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Sociaal strafwetboek:
een grondige hervorming werd goedgekeurd

Mr. Kenny Decruyenaere en mr. Veerle Van Keirsbilck (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 5 december 2024

Sociaal Strafwetboek werd recent gewijzigd: strengere geldboetes op de zwaardere inbreuken komen eraan (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Op 21 juni 2024 werd een nieuwe wet gepubliceerd die het Sociaal Strafwetboek wijzigt, onder meer wat de verschillende sanctieniveaus betreft. Het is volgens de wetgever de bedoeling om de hoofdrol van de strafrechtelijke geldboete en de administratieve geldboete te versterken en de gevangenisstraf te beperken tot de zwaarste gevallen.

De vier strafniveaus blijven behouden, en ook de gevangenisstraf bij een inbreuk van niveau 4 blijft ongewijzigd, maar de bedragen van de strafrechtelijke geldboete en de administratieve geldboete van niveau 3 worden verdubbeld en de bedragen van het maximum van de strafrechtelijke geldboete en de administratieve geldboete van de sanctie van niveau 4 worden verhoogd.

Volgende geldboetes (reeds verhoogd met de huidige opdeciemen (x8)) gelden aldus bijgevolg voor inbreuken van niveau 3 en 4:

  • Niveau 3: strafrechtelijke geldboete van 1.600 tot 16.000 EUR (voorheen: 800-8.000 EUR) – administratieve geldboete van 800 tot 8.000 EUR (voorheen: 400- 4.000 EUR); Dit strafniveau geldt bijvoorbeeld voor een inbreuk inzake roken op de werkplaats.
  • Niveau 4: strafrechtelijke geldboete van 4.800 tot 56.000 EUR (voorheen: 4.800 tot 48.000 EUR) – administratieve geldboete van 2.400 tot 28.000 EUR (voorheen 2.400 tot 24.000 EUR). Dit strafniveau geldt bijvoorbeeld voor een niet-Dimona (“zwart werk”).

De wet voegt ook een nieuwe straf in voor inbreuken van niveau 3 en 4, namelijk de uitsluiting van het recht om in te schrijven voor overheidsopdrachten of om concessies te verkrijgen. Voor sommige inbreuken bepaalt de wet daarnaast een sanctie van een hoger niveau dan actueel het geval is. Bijvoorbeeld niet-betaling van loon wordt gesanctioneerd met een sanctie van niveau 3 in plaats van niveau 2.

De inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen van voornoemde wet treden niet allemaal op hetzelfde ogenblik in werking. Voor sommige bepalingen is een specifieke (latere) timing voorzien, maar voor het gros van de bepalingen geldt dat deze in werking zullen treden 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad: vanaf 1 juli dus.

Bron: Crivits & Persyn

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid