Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


Appartementsrecht:
een overzicht van recente ontwikkelingen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Andersen in Belgium)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Herstructurering, collectief ontslag en sluiting

Mr. Hanne Cattoir (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Sociaal strafwetboek:
een grondige hervorming werd goedgekeurd

Mr. Kenny Decruyenaere en mr. Veerle Van Keirsbilck (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 5 december 2024

Aannemers die beroep doen op onderaannemers die op zich buitenlanders tewerkstellen (CGK Advocaten)

Auteur: Erik Maes (CGK Advocaten)

Het gebeurt veel dat veel dat aannemers beroep doen op onderaannemers die op zich buitenlanders tewerkstellen.

Die aannemers kunnen mede aansprakelijk worden gesteld bij een illegale tewerkstelling door deze onderaannemers.

Het was voldoende, om die aansprakelijkheid te dekken, dat de onderaannemer schriftelijk verklaarde dat hij geen illegale werknemers zal tewerkstellen, of geen zelfstandige activiteit uitoefent zonder geldige verblijfsvergunning.

Echter, er is een nieuw besluit van de Vlaamse regering van 26 april 2024 die vanaf 2025 bijkomende verplichtingen oplegt. De aannemer zal bij de aanstelling van de onderaannemer een aantal gegevens moeten opvragen via een applicatie, ter beschikking gesteld door de Vlaamse Overheid, of bij zijn rechtstreekse onderaannemer.

Welke gegevens moeten worden opgevraagd bij de onderaannemer?
  • Contactgegevens en identificatie van de onderaannemer
  • De persoonlijke gegevens, gegevens over het verblijf en de tewerkstelling van alle buitenlandse werknemers en zelfstandigen van deze onderaannemer

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 2 situaties:

  • Onderaannemer gevestigd in een lidstaat van de EER of Zwitserland, die buitenlanders met de nationaliteit van buiten de EER tewerkstelt (bv. een Belgische aannemer doet een beroep op een Italiaanse onderaannemer die met Indiërs werkt)

Deze buitenlanders zijn vrijgesteld van de Belgische toelating tot arbeid, als ze aan strikte voorwaarden voldoen, waaronder een geldige verblijfsvergunning en toelating tot arbeid.

Volgende gegevens moeten worden opgevraagd, waaronder geldig paspoort, verblijfsvergunning, Limosa-melding indien van toepassing, bewijs van A1-document.

  • De tewerkgestelde buitenlander van de onderaannemer heeft een Belgische toelating tot arbeid en verblijfsvergunning.

In zulk geval moeten andere gegevens worden meegedeeld: geldig paspoort, bewijs van wettig verblijf en toelating tot werk in België, Dimona-melding indien van toepassing.

Gegevens nagaan: eerst applicatie raadplegen, dan opvragen bij de onderaannemer.

Het is de bedoeling dat al deze gegevens kunnen worden geconsulteerd door de aannemer bij een op te stellen “applicatie”. Deze applicatie gaat nog in ontwikkeling.

Verwittiging sociale inspectie en mogelijke sancties

Wanneer de onderaannemer niet ingaat op het verzoek van de informatie, moet de aannemer de sociale inspectie daarvan op de hoogte brengen.

Een aannemer die niet aan die verplichtingen voldoet, riskeert sancties, opgelegd door de correctionele rechtbank, of een administratieve geldboete die kan gaan van 2.400 tot 24.000 €.

Die geldboetes zijn te vermenigvuldigen met het aantal buitenlandse onderdanen op wie de inbreuk betrekking heeft, met maximum 100 keer de maximum geldboete.

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid, Bouw & Vastgoed