Herstructurering, collectief ontslag en sluiting

Mr. Hanne Cattoir (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Sociaal strafwetboek:
een grondige hervorming werd goedgekeurd

Mr. Kenny Decruyenaere en mr. Veerle Van Keirsbilck (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 5 december 2024

Rechtsmisbruik wegens ontslagrecht. Beëindiging van een arbeidsovereenkomst en statutaire aanstelling als docent (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op 24 juni 2024 heeft het Arbeidshof Antwerpen (Afdeling Hasselt) zich uitgesproken.

De ontslagen docent vordert in graad van hoger beroep een schadevergoeding van de Hogeschool omwille van:

  • misbruik van ontslagrecht o.b.v. artikel 1134, derde lid van het oud Burgerlijk Wetboek en wat de omvang van de schadevergoeding betreft, op grond van de cao nr. 109
  • een schending van artikel V.114 van de Codex Hoger Onderwijs

Alvorens recht te doen, vordert de ontslagen docent de overlegging van stukken o.b.v. artikel 877 van het Gerechtelijk Wetboek waaruit zou moeten blijken dat het interne en externe netwerk van de Hogeschool terughoudend was om met hem samen te werken.

Het arbeidshof oordeelt dat de ontslagen docent niet voldoet aan de bewijslast die op hem rust: de ontslagen docent toont niet aan dat de Hogeschool misbruik heeft gemaakt van zijn ontslagrecht.

De geleden schade wordt evenmin bewezen.

De ontslagen docent houdt voor dat hij door het ontslag zowel materiële als morele schade heeft geleden. Hij verwijst naar het verlies van zijn wetenschappelijke reputatie en een gedwongen verhuis naar India om zijn wetenschappelijk werk te kunnen verderzetten, maar verduidelijkt dit niet verder. Deze schade wordt op geen enkele manier bewezen aan de hand van objectieve stukken en elementen. Er wordt op geen enkele manier aangetoond of aannemelijk gemaakt dat de ontslagen docent materiële schade of morele schade heeft geleden veroorzaakt door het ontslag, bijvoorbeeld door de manier waarop de Hogeschool over het ontslag heeft gecommuniceerd.

Verder oordeelt het arbeidshof dat de cao nr. 109 van 12 februari 2014 betreffende de motivering van het ontslag niet van toepassing is, zodat de ontslagen docent de door hem gevorderde  schadevergoeding niet kan baseren op deze cao.

Tot slot oordeelt het arbeidshof dat de Hogeschool artikel V.114 van de Codex Hoger Onderwijs niet heeft geschonden. Met de ontslagbrief van 31 maart 2021 motiveerde de Hogeschool uit eigen beweging de ontslagredenen. De aangevoerde ontslagreden hadden een impact op de statutaire aanstelling als lector. Dit is de reden waarom de beëindiging van de contractuele relatie eveneens leidde tot de beëindiging van de statutaire aanstelling als lector. Hiermee voldeed de Hogeschool aan artikel V.110, eerste lid van de Codex Hoger Onderwijs.

Lees hier het arrest

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid