Herstructurering, collectief ontslag en sluiting

Mr. Hanne Cattoir (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Sociaal strafwetboek:
een grondige hervorming werd goedgekeurd

Mr. Kenny Decruyenaere en mr. Veerle Van Keirsbilck (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 5 december 2024

Zwangerschap en ontslag: het Hof van Justitie spreekt zich uit over de beroepstermijn (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Een verpleeghulp werkte sinds 1 augustus 2022 met een arbeidsovereenkomst voor één jaar. De werkgever heeft deze overeenkomst bij brief van 6 oktober 2022 per 21 oktober 2022 opgezegd. Op 9 november 2022 bleek dat de verpleeghulp zeven weken zwanger was. Zij heeft haar werkgever hiervan op 10 november 2022 in kennis gesteld. Bij brief van 13 december 2022 heeft zij „beroep […] tegen het ontslag van 7 oktober 2022 ondanks een bestaande zwangerschap” ingesteld bij het Arbeitsgericht (arbeidsrechter in eerste aanleg, Duitsland). Maar de Duitse wetgeving voorziet enkel een termijn van twee of drie weken om dergelijk beroep in te stellen.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt krachtens artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verzocht om een prejudiciële beslissing over de vraag of de nationale Duitse regelingen van § 4 en § 5 van het Kündigungsschutzgesetz volgens welke ook een vrouw die als zwangere bijzondere ontslagbescherming geniet, binnen de hierin gestelde termijn beroep moet instellen om voor die ontslagbescherming in aanmerking te komen, verenigbaar zijn met richtlijn 92/85/EEG1 .

Lees hier het Persbericht

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid