Herstructurering, collectief ontslag en sluiting

Mr. Hanne Cattoir (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Sociaal strafwetboek:
een grondige hervorming werd goedgekeurd

Mr. Kenny Decruyenaere en mr. Veerle Van Keirsbilck (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 5 december 2024

Nieuwe regels voor onderaanneming in de bouw-, vlees- en verhuissector (Mploy)

Auteur: Roy Melis (Mploy)

Wet van 15 mei 2024 houdende wijziging van het sociaal strafrecht en diverse arbeidsrechtelijke bepalingen, BS 21 juni 2024

Voor onderaannemers in de bouw-, vlees- en verhuissector is een belangrijke wijziging op til.

Ten laatste op 1 januari 2025 treedt een verbod in werking voor een onderaannemer om een werk aan te nemen van een (hoofd)aannemer en op zijn beurt geheel in onderaanneming te geven aan een andere (onder)aannemer. Het is eveneens verboden voor een onderaannemer om alleen de coördinatie van de werken te behouden. Als hij dat wel doet, begaat hij een misdrijf van sanctieniveau 4 (waarvan de maximumboete wordt verhoogd).

Dit verbod geldt niet voor de (hoofd)aannemer, in de wet omschreven als “eenieder die zich rechtstreeks ten opzichte van een opdrachtgever verbindt om tegen betaling werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren ten behoeve van deze opdrachtgever”, oftewel de rechtstreekse contractant van de opdrachtgever.

De impact kan niet onderschat worden. Het bedrijfsmodel van vele (bouw)bedrijven bestaat er immers net in om aangenomen werken meteen uit te besteden aan derden en/of enkel de coördinatie op zich te nemen. Hun bestaansrecht verdwijnt (in zoverre zij niet de hoofdaannemer zijn). Deze nieuwe bepaling heeft tot doel om sociale fraude beter te bestrijden en werknemers beter te beschermen. In het verleden werden immers (via een intermediaire aannemer) constructies opgezet om de eigen verplichtingen te ontlopen.

In de verhuissector wordt ook de onderaannemingsketen beperkt. Uiterlijk op 1 januari 2025 mag die keten uit niet meer dan drie niveaus bestaan. In deze sector wordt ook een hoofdelijke aansprakelijkheid tot betaling van loonschulden en sociale schulden van de onderaannemer in het leven geroepen, vergelijkbaar met de regeling die reeds van toepassing is in de bouwsector. De aanwezigheden zullen ook geregistreerd moeten worden (“Checkin@work”).

Bron: Mploy

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid