Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Het beroep van architect:
de wet van 3 mei 2024 en recente belangrijke rechtspraak

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op vrijdag 11 oktober 2024


Appartementsrecht:
een overzicht van recente ontwikkelingen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Andersen in Belgium)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024

Hervorming van het beroep van architect: de wet van 3 mei 2024 werd gepubliceerd (CGK advocaten)

Auteur: Philip Lepere (CGK advocaten)

De wet Laruelle die in 2006 werd gestemd, legt specifieke regels op rond architectenvennootschappen en maakt het voor de architect mogelijk om zijn of haar beroepsaansprakelijkheid te beperken tot een vennootschap.

Hierdoor komt het persoonlijk vermogen niet meer in gevaar bij een eventuele beroepsaansprakelijkheid.

Op 12 juni 2024, is in het Belgisch Staatsblad de “Wet tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten”  gepubliceerd die doorgaat als “De nieuwe Wet Laruelle”.

Concreet betekent dit dat de nieuwe wet in werking treedt op zaterdag 22 juni 2024 (10 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad).

Het gaat om een belangrijke hervorming die kadert in een streven van onder meer de wetgever en de Orde van Architecten om beter aan te sluiten bij een multidisciplinaire realiteit.

De kernlijnen van deze nieuwe Wet kunnen als volgt samengevat worden:

1. Bestuur van de vennootschap niet meer exclusief voorbehouden aan architecten

Het bestuur van een architectenvennootschap moet niet langer uitsluitend uit architecten (natuurlijke personen) te bestaan. Rechtspersonen en niet-architecten met uitzondering van aannemers van (bouw)werken kunnen bestuurder worden zolang de meerderheid van het bestuur maar uit architecten bestaat. Hierdoor kan vanaf nu bijvoorbeeld ook de managementvennootschap van de architect bestuurder worden. Is dit de enige bestuurder, dan dient ook deze te voldoen aan de voorwaarden die gelden voor architect-rechtspersonen.

2. De toegelaten activiteiten van de vennootschap worden uitgebreid en ook andere activiteiten zijn toegelaten

Alle activiteiten zijn mogelijk met uitzondering van de aanneming van openbare of private werken.

3. Meerderheid van de aandelen voor de architecten

De minimumgrens van 60% wordt verlaagd. Nu moet enkel nog een gewone meerderheid van de aandelen in handen blijven van architecten.

4. Ook de stagiairs kunnen zulk een vennootschap oprichten

De eis die aan stagiairs werd gesteld om samen met hun stagemeester of een andere architect ingeschreven op een tabel een architect-rechtspersoon op te richten en samen het beroep uit te oefenen, is afgeschaft. Stagiairs kunnen voortaan alleen een architect-rechtspersoon oprichten en/of er bestuurder van zijn.

Lees hier de volledige fiche van het wetsontwerp

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed