Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Het beroep van architect:
de wet van 3 mei 2024 en recente belangrijke rechtspraak

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op vrijdag 11 oktober 2024


Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Appartementsrecht:
een overzicht van recente ontwikkelingen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Andersen in Belgium)

Webinar op donderdag 5 december 2024

Het statuut van beroepsverkoper – rechten, maar ook plichten (Flamée & Partners)

Auteur: Flamée & Partners

De registratiebelasting in België is een gewestelijke materie en varieert per gewest. Het toepasselijke tarief wordt bepaald op basis van de ligging van het onroerend goed. In Vlaanderen geldt bijvoorbeeld een standaardtarief van 12%, terwijl dit in Brussel en Wallonië 12,5% is. Er zijn echter verschillende uitzonderingen op dit algemeen tarief mogelijk.

Voordelen voor beroepsverkopers

Eén van die uitzonderingen betreft de aankoop van een onroerend goed door een zogenaamde erkende beroepsverkoper.

In Vlaanderen betaalt een beroepsverkoper slechts 4% registratiebelasting, in Wallonië 5% en in Brussel 8%. Niet iedereen kan zich echter als beroepsverkoper registreren; hiervoor moeten bepaalde voorwaarden worden vervuld.

Erkenning als beroepsverkoper

Om erkend te worden als beroepsverkoper, moet u in het gewest waar u als beroepsverkoper wenst op te treden een beroepsverklaring ondertekenen. In Brussel en Wallonië is daarnaast een waarborg vereist voor opeisbare bedragen, terwijl dit in Vlaanderen niet verplicht is.

Deze voorwaarden moeten vooraf worden vervuld en in Vlaanderen moet dit tevens in de akte van aankoop worden bevestigd. In Wallonië moet een verklaring worden neergelegd voor de registratie van de akte door de koper. Indien deze voorwaarden niet worden vervuld, geldt automatisch het gewone tarief, verminderd met de reeds betaalde rechten.

Activiteit als beroepsverkoper

Niet iedereen kan de erkenning als beroepsverkoper verkrijgen. Er gelden bepaalde voorwaarden voor de activiteiten. Ook de voorwaarden om het statuut van beroepsverkoper te behouden, verschillen per gewest. Zo dienen er in Vlaanderen minstens drie verkopen te hebben plaatsgevonden binnen de vijf jaar na uw verklaring als beroepsverkoper.

Het is belangrijk te noteren dat wederverkopen in andere gewesten ook meetellen en dat deze wederverkopen niet alleen betrekking hoeven te hebben op goederen die onder het verlaagde tarief zijn aangekocht. Een getekend compromis is voldoende; de akte hoeft niet binnen die periode te zijn verleden.

Verplichting tot Wederverkoop

Onroerende goederen die onder het verlaagde tarief zijn aangekocht, moeten door de beroepsverkoper tijdig worden doorverkocht. In Vlaanderen moet de wederverkoop uiterlijk plaatsvinden op 31 december van het achtste jaar na de datum van de authentieke akte. In Brussel en Wallonië is deze termijn vastgesteld op tien jaar, met als startpunt de datum van de authentieke akte.

Wederverkopen aan een andere beroepsverkoper tellen niet mee, tenzij deze op zijn beurt binnen de toepasselijke periode doorverkoopt.

Sancties bij niet-naleving

Indien u niet tijdig doorverkoopt, zult u de aanvullende rechten moeten betalen in Vlaanderen. In Brussel en Wallonië moet u het gewone tarief betalen zonder aftrek van reeds betaalde rechten indien u niet tijdig wederverkoopt.

Bron: Flamée & Partners

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed