Vennootschapsrecht:
recente wetgeving én rechtspraak anno 2024

Mr. Joris De Vos en mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op donderdag 21 november 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Onttrekking vastgoed aan vennootschap via dividenduitkering in natura wordt goedkoper (Lemon Consult)

Auteur: Steve Bossuyt (Lemon Consult)

VLABEL wijzigt standpunt over uitbreng vastgoed via dividenduitkering

De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) heeft onlangs haar standpunt gewijzigd dat handelt over de onttrekking van vastgoed aan een vennootschap. Het standpunt biedt een nieuwe mogelijkheid om vastgoed fiscaal voordelig over te brengen naar het privévermogen.

Uitbreng van vastgoed: welk registratierecht verschuldigd?

Als een aandeelhouder een onroerend goed van zijn vennootschap wil overhevelen naar zijn of haar privévermogen, dan is daarop in Vlaanderen in beginsel het verkooprecht van 12% verschuldigd.

Voor personenvennootschappen, zoals bijvoorbeeld een besloten vennootschap (BV), gelden er echter een aantal uitzonderingen op deze algemene regel.

Eén van deze uitzonderingen is de zogenaamde ‘historische vennoot’-regeling. Dit houdt in dat de verkrijging van vastgoed door een aandeelhouder van een personenvennootschap in volgende twee gevallen belast wordt volgens haar gemeenrechtelijke aard:

  • Als de vennootschap het vastgoed verworven heeft met betaling van het verkooprecht op het ogenblik dat de verkrijgende aandeelhouder reeds aandeelhouder
  • Als het vastgoed destijds door de verkrijgende aandeelhouder zelf werd ingebracht in de vennootschap.

In deze gevallen is het toepasselijke registratierecht afhankelijk van de aard van de rechtshandeling waaruit de onttrekking volgt:

  • Bij een verkoop is het verkooprecht (in principe 12%, maar eventueel ook 3% of 1% indien het de aankoop van de enige en eigen woning betreft) verschuldigd;
  • Bij een uitonverdeeldheidtreding is het verdeelrecht van 2,5% van toepassing;
  • Bij een terugbetaling van eerder gedane inbrengen (voorheen “kapitaalvermindering”) is slechts het algemeen vast recht van € 50 van toepassing.

Welk registratierecht er verschuldigd is bij een dividenduitkering in natura, was lang voer voor discussie.

Uitbreng vastgoed via dividenduitkering in natura

Tot voor kort was VLABEL van mening dat een uitbreng van vastgoed via een dividenduitkering, aangerekend op de beschikbare reserves, onderhevig was aan het verkooprecht van 12%. Volgens VLABEL stond een dividenduitkering immers gelijk met een overdracht ten bezwarende titel, waardoor het verkooprecht verschuldigd is.

Onlangs heeft VLABEL haar standpunt aangepast (gewijzigd standpunt SP 19078 van 11 maart 2024). Nu stelt VLABEL dat een uitbreng van vastgoed via een dividenduitkering die aangerekend wordt op de beschikbare reserves geen overdracht onder bezwarende titel uitmaakt. Bijgevolg is ook het verkooprecht niet verschuldigd. Concreet betekent dit dat als de ‘historische vennoot’-regeling van toepassing is, de uitbreng van vastgoed via een dividenduitkering enkel het algemeen vast recht van € 50 verschuldigd maakt. Verder verduidelijkt het standpunt dat dit ook geldt als er sprake is van een voorafgaande onverdeeldheid tussen de vennootschap en de betrokken aandeelhouder.

Het gewijzigde standpunt biedt dus een nieuwe mogelijkheid om vastgoed aan het vennootschapsvermogen te onttrekken waarbij er (bijna) geen registratierechten verschuldigd zijn. Bij het onttrekken van vastgoed moet je evenwel ook rekening houden met andere fiscale aspecten zoals vennootschapsbelasting, roerende voorheffing en BTW. Het is dan ook belangrijk om vooraf een grondige analyse te maken van alle fiscale gevolgen die een uitbreng van een onroerend goed met zich mee zou brengen.

Bron: Lemon Consult