Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Appartementsrecht:
een overzicht van recente ontwikkelingen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Andersen in Belgium)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Het beroep van architect:
de wet van 3 mei 2024 en recente belangrijke rechtspraak

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op vrijdag 11 oktober 2024

Dagvaardingen van VME’s worden sinds 7 juni (altijd) betekend aan de syndicus (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Het betekenen van dagvaardingen (of andere aktes) aan VME’s zorgde voor een aantal praktische problemen voor de gerechtsdeurwaarder. Zo overwoog de wetgever dat er vaak geen aangestelde is om de dagvaarding in ontvangst te nemen, dat de VME meestal geen algemene brievenbus heeft of dat de gerechtsdeurwaarder soms zelfs geen toegang kan krijgen tot de inkomhal.

De wetgever is hieraan recent tegemoet gekomen, door in artikel 42 Ger.W. te voorzien dat betekeningen aan VME’s voortaan moeten gebeuren aan de syndicus, die de VME in rechte vertegenwoordigt. Tot voor kort werden dagvaardingen betekend aan de VME (onverminderd artikel 34 Ger.W.), waarna de syndicus een brief van de gerechtsdeurwaarder ontving. Volgens de wetgever werd de VME in de praktijk vaak via deze brief op de hoogte gebracht van de betekening. Het is dan ook logisch (en efficiënt) dat dagvaardingen vanaf nu meteen aan de syndicus worden betekend.

Bron: Crivits & Persyn

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed