De preventiehiërarchie uit de Welzijnswet: ook een prioriteit voor de architect-veiligheidscoördinator (Cautius)

24 september 2023

De nakende inwerkingtreding van het nieuwe Vlaamse Pachtdecreet – Enkele aandachtspunten voor besturen (GD&A Advocaten)

23 september 2023

Het Vlaamse waterbeleid anno 2023 (BDL&T Advocaten)

23 september 2023

Voorkeurrecht voor huurders van wie de woning te koop wordt aangeboden. Ordonnantie houdende wijziging van de Brusselse Huisvestingscode goedgekeurd op 19 september 2023 (LegalNews)

21 september 2023

Omgevingsvergunning. Het MB van 19 juli 2023 (LegalNews)

21 september 2023

Toevoegen van een dossierstuk met ‘essentiële’ informatie lopende de beroepsprocedure voor de deputatie, kan leiden tot vernietiging van de vergunningsbeslissing wanneer geen nieuw openbaar onderzoek wordt georganiseerd (Schuermans Advocaten)

19 september 2023

De gewestelijke Hemelwaterverordening: de hemel in geprezen of het obstakel te veel voor ondernemend Vlaanderen? (Monard Law)

18 september 2023

De realisatie van de bouwshift: een stap dichter (PwC Legal)

15 september 2023

Aankoop aan verlaagd tarief van 3% en verkoop van het vruchtgebruik van voorafgaand bezit. Voorafgaande Beslissing Vlabel van 17 juli 2023 gepubliceerd op 11 september 2023 (LegalNews)

13 september 2023

Vlaanderen verplicht zonnepanelen voor grootverbruikers vanaf 2025 (Monard Law)

12 september 2023

Voorschot en waarborg bij vastgoedtransacties vergeleken (Bricks Advocaten)

11 september 2023

Heeft het zin om het Belgisch kadastraal inkomen toegekend aan een buitenlands onroerend goed te betwisten? (Cazimir)

8 september 2023