Zekerheden: een update
aan de hand van wetgeving en rechtspraak

Mr. Ivan Peeters en mr. Philip Van Steenwinkel (Hogan Lovells)

Webinar op vrijdag 8 november 2024


De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Faillissementsrecht:
recente wetgeving én rechtspraak anno 2024

Mr. Ilse van de Mierop en mr. Charlotte Sas (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 6 december 2024

Faillissement. Beslissing van de curator om een hangend geding niet verder te zetten. Cassatie-arrest van 25 januari 2024 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Krachtens artikel 40 Faillissementswet beheert de curator het faillissement als een goed huisvader onder toezicht van de rechter-commissaris.

Krachtens artikel 63bis Faillissementswet worden alle gedingen met betrekking tot de boedel, aanhangig op datum van het faillissement, waarin de gefailleerde betrokken is, van rechtswege geschorst totdat aangifte van de schuldvordering is gedaan. Zij blijven geschorst tot na de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie, tenzij de curator de gedingen hervat in het belang van de boedel.

Indien de aldus ingediende schuldvordering in het eerste proces-verbaal van verificatie wordt aanvaard, worden voormelde hangende gedingen zonder voorwerp.

Indien de aldus ingediende schuldvordering in het eerste proces-verbaal van verificatie wordt betwist of aangehouden, wordt de curator verondersteld de hangende gedingen te hervatten, minstens voor de beslechting van het betwiste of aangehouden gedeelte.

Uit het voorgaande volgt dat, ingeval op datum van het faillissement een geding aanhangig is met betrekking tot een schuldvordering tegen een gefailleerde en deze schuldvordering niet wordt aanvaard in het eerste proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen, de curator wordt geacht het geding verder te zetten.

De gefailleerde schuldenaar blijft materiële procespartij terwijl de curator hem vertegenwoordigt als formele procespartij. Het geding wordt verdergezet in de stand waarin het zich bevindt zonder formele gedinghervatting in de zin van de artikelen 815 en volgende Gerechtelijk Wetboek.

De verderzetting van het geding staat niet eraan in de weg dat de curator, die het faillissement op een redelijke en zorgvuldige wijze moet beheren onder toezicht van de rechter-commissaris, in het belang van de boedel kan beslissen om het hangende geding niet verder te zetten en zodoende afstand van geding te doen met toepassing van de artikelen 820 en volgende Gerechtelijk Wetboek.

De rechter, voor wie de zaak aanhangig is, kan niet ingrijpen in het beheer van de curator en kan hem derhalve niet verplichten om een hangend geding verder te zetten.

Lees hier het Cassatie-arrest van 25 januari 2024

» Bekijk alle artikels: Insolventie & Faillissement