Het “flitsfaillissement”: brengt het een onderneming effectief in alle stilte en in een flits naar een nieuwe start? En wat met het personeel? (Crivits & Persyn)

6 mei 2024

De gewijzigde definitie van de buitengewone schuldeiser in de opschorting: wat moet u weten? (Reyns Advocaten)

6 mei 2024

Wettelijke verankering van persoonlijke zekerheden op komst in Nieuw Burgerlijk Wetboek (Flex Advocaten)

22 april 2024

Het (vennootschaps)leven zoals het is in moeilijke tijden… Bestuurders-aansprakelijkheid in geval van wrongful trading – art. XX.227 WER (Paqt Advocaten)

17 april 2024

Het FUN “flitsfaillissement”: enkele praktijkervaringen als beoogd curator (Crivits legal)

16 april 2024

De al dan niet realisatie van financiële instrumenten of contanten waarop het pand betrekking heeft kan in bepaalde gevallen discriminerend zijn volgens het Grondwettelijk Hof (LegalNews)

12 april 2024

Nieuwe mogelijkheden en verplichtingen voor gerechtsdeurwaarders in de strijd tegen groeiende schuldenbergen (Schoups)

11 april 2024

Wetsontwerp houdende maatregelen in de strijd tegen de overmatige schuldenlast en ter bescherming van ondernemingen in moeilijkheden (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

9 april 2024

Ondernemingen op de dool en het lot van hun werknemers (Bellaw/SoConsult)

8 april 2024

Misdrijven inzake insolventie en bedrieglijk bewerkstelligen van onvermogen: wat wijzigt er door Boek II van het Strafwetboek? (LegalNews)

8 april 2024

Faillissement. Beslissing van de curator om een hangend geding niet verder te zetten. Cassatie-arrest van 25 januari 2024 (LegalNews)

22 maart 2024

Wetsvoorstel houdende titel 1 “Persoonlijke zekerheden” van boek 9 van het Burgerlijk Wetboek ingediend in de Kamer (Schoups)

19 maart 2024