Bestuurders van kleine(re) ondernemingen kunnen slechts aan de toepassing van de aansprakelijkheidsregeling in XX.225 WER ontsnappen middels een regelmatige boekhouding (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

18 juli 2023

Stelsel van de kwijtschelding van de restschulden van de gefailleerde natuurlijke persoon: wijzigingen door de wet van 7 juni 2023 (LegalNews)

7 juli 2023

Boek XX van het WER is aangepast aan de arresten Plessers (16 mei  2019) en Heiploeg (28 april 2022) door de wet van 7 juni 2023: wat wijzigt er juist? (LegalNews)

7 juli 2023

Rechter zal vanaf 1 september 2023 kunnen ingaan op een verzoek tot vereffening in een faillissementstoestand als het algemeen belang dit vereist: wet van 7 juni 2023 in het Staatsblad van 7 juli 2023 (LegalNews)

7 juli 2023

Smartphone en computer voortaan niet meer vatbaar voor beslag (Crivits & Persyn)

29 juni 2023

Ondernemingen in moeilijkheden: De verantwoordelijkheid van de economische cijferberoeper bij de vaststelling van financiële problemen bij zijn opdrachtgever (Monard Law)

29 juni 2023

Niet voor beslag vatbare goederen: wet van 7 april 2023 (LegalNews)

21 juni 2023

Homologatie reorganisatieplan ondanks tegenstemmende meerderheid (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

12 juni 2023

Cassatie schept duidelijkheid: het bijzonder voorrecht van de onbetaalde verhuurder in art. 20, 1° Hyp.W. is een ‘zakelijke zekerheid’ in de zin van art. I.22, 14° WER (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

9 juni 2023

Het eigendomsvoorbehoud en faillissement: de mogelijkheden voor de curator (LegalNews)

5 juni 2023

Centraal register van bestuursverboden werd goedgekeurd (Crivits & Persyn)

31 mei 2023

Derdenbeslag aan de hand van een onbetaalde factuur (Flex Advocaten)

22 mei 2023