Faillissementsrecht:
recente wetgeving én rechtspraak anno 2024

Mr. Ilse van de Mierop en mr. Charlotte Sas (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 6 december 2024


Zekerheden: een update
aan de hand van wetgeving en rechtspraak

Mr. Ivan Peeters en mr. Philip Van Steenwinkel (Hogan Lovells)

Webinar op vrijdag 8 november 2024


De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024

Wetsvoorstel houdende titel 1 “Persoonlijke zekerheden” van boek 9 van het Burgerlijk Wetboek ingediend in de Kamer (Schoups)

Auteurs: Sam Ledent en Emilie Bogaerts (Schoups)

De hervorming van het Burgerlijk Wetboek gaat gestaag door. Na voltooiing van boeken 1, 2 (derde titel), 3, 4, 5, 6 en 8, werd op 7 februari 2024 een nieuw wetsvoorstel ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het Wetsvoorstel geeft gestalte aan boek 9 “Zekerheden” van het Burgerlijk Wetboek, door invoeging van de eerste titel “Persoonlijke zekerheden”. De voorbereiding van dit Wetsvoorstel werd toevertrouwd aan professor dr. em. Eric Dirix, van wie de juridische wereld recent diepbedroefd afscheid moest nemen.

Titel 1 zal de huidige regeling van de borgtocht (thans te vinden artikelen 2011 tot 2043octies Oud BW) integreren in het nieuwe boek 9. De huidige bepalingen krijgen een (klein) likje verf en worden gemoderniseerd, geherformuleerd en uitgebreid. Daarnaast worden ook andere vormen van persoonlijke zekerheden, die wel in praktijk worden gebruikt maar nog geen wettelijke grondslag hebben, gecodificeerd (met voornamelijk bepalingen van aanvullend recht). Te denken valt aan de hoofdelijkheid tot zekerheid, de garantie en de patronaatsverklaring. Tot slot zullen er afzonderlijke dwingendrechtelijke bepalingen worden gewijd aan persoonlijke zekerheden aangegaan door consumenten, als aanvulling op de reeds geldende bescherming van kosteloze borgen.

Het Wetsvoorstel houdende titel 1 “Persoonlijke zekerheden” van boek 9 “Zekerheden” van het Burgerlijk Wetboek moet nog worden gestemd door de Kamer. Op 22 februari 2024 werd het ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

De overige titels (2-6) van boek 9 zullen later volgen. Het betreft (in deze volgorde): pandrecht, hypotheekrecht, eigendomsvoorbehoud, retentierecht en voorrechten. Voor titel 3 “Hypotheekrecht” werd reeds een commissie van experten aangesteld onder het voorzitterschap van prof. dr. Vincent Sagaert. Globaal beoogt boek 9 de invoering van een efficiënt stelsel van zekerheden in het belang van een groeiende economie, vanuit de idee dat kredietverlening zonder zekerheidsrechten moeilijk denkbaar is.

Na boek 9 resten nog de overige titels van boek 2 (relatievermogensrecht), boek 7 (bijzondere overeenkomsten) en boek 10 (verjaring.

To be continued.

Bron: Schoups

» Bekijk alle artikels: Insolventie & Faillissement