Ondernemingsstrafrecht:
wat wijzigt er door boek I en boek II van het Strafwetboek?

Mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Aandeelhoudersovereenkomsten
in het licht van de nieuwe wetgeving

Mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 31 mei 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Consumentenbescherming bij de verwerving
van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen (optioneel met handboek)

Prof. dr. Reinhard Steennot (UGent)

Webinar op donderdag 30 mei 2024


De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024

Vlabel neemt ommezwaai: niet steeds verkooprecht verschuldigd bij dividenduitkering in natura! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten

In een recent standpunt (1) heeft Vlabel een opmerkelijke koerswijziging ingezet met betrekking tot de verschuldigde registratiebelasting op dividenduitkeringen in natura. Meer concreet gaat het om de situatie waarbij er een in Vlaanderen gelegen onroerend goed door een personenvennootschap middels dividenduitkering in natura aan de historische (!) aandeelhouder(s) wordt toebedeeld. Dit nieuwe standpunt markeert een volledige ommekeer in de visie van Vlabel en heeft positieve implicaties voor belastingplichtigen en investeerders.

Tot voor kort was het zo dat een dividenduitkering in natura – aldus Vlabel – onderhevig was aan het verkooprecht van 12% (Vlaanderen) (of het verdeelrecht van 2,5% in sommige gevallen), zelfs wanneer de aandeelhouders als ‘historische vennoot’ aangemerkt konden worden. Echter, Vlabel heeft nu verklaard dat deze uitkeringen géén overdracht onder bezwarende titel vormen, hetgeen een bocht van 180 graden uitmaakt ten opzichte van het vorige standpunt. Dit betekent dat voor historische aandeelhouders het verkooprecht niet verschuldigd is bij dergelijke uitkeringen (of het verdeelrecht in specifieke gevallen van onverdeeldheid).

Pro memorie: er geldt een kwalificatie als historische aandeelhouder indien men:

  • het betreffende onroerend goed heeft ingebracht in de vennootschap, en/of;
  • aandeelhouder was van de vennootschap op het moment dat zij het betreffende onroerend goed onder de toepassing van het verkooprecht verworven heeft. (2)

Deze nieuwe zienswijze van Vlabel heeft tot gevolg dat dergelijke dividenduitkeringen in natura aan historische aandeelhouders slechts onderworpen worden aan het federaal algemeen vast recht van 50 euro. Zodoende is het belastingregime voor dividenduitkeringen door personenvennootschappen van vastgoed over de gewestgrenzen heen opnieuw identiek.

Voetnoten

(1) SP nr. 19078 d.d. 11 maart 2024, gepubliceerd op 2 april 2024.

(2) Dit betreft een uiteenzetting van de basisregels. Er gelden nog diverse uitzonderingen.

Bron: Cazimir Advocaten